Täydennyskoulutusta järjestelmäasiantuntijalle

Järjestelmäasiantuntijan täydennyskoulutus

Järjestelmäasiantuntija vastaa IT-infrastruktuurin ylläpidosta, seurannasta ja kehittämisestä. Hän voi työskennellä konsultointitehtävissä tai yrityksissä, jotka hyödyntävät tietojärjestelmiä tai tietoverkkopalveluita omassa organisaatiossaan. Järjestelmäasiantuntija saattaa toimia myös henkilökunnan ja asiakkaiden IT-tukihenkilönä.

Ehdotuksia järjestelmäasiantuntijan täydennyskoulutukseksi

Järjestelmäasiantuntijan työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi työvälineiden, laitteiden ja ohjelmistojen hankinta ja budjetointi sekä niiden käyttöönoton avustaminen. Hän toimii yleensä läheisessä yhteistyössä laitteisto-, järjestelmä- ja palvelutoimittajien kanssa.

Järjestelmäasiantuntijalla on jo osaamista ja kokemusta ohjelmoinnista ja ICT-asennuksista, mutta hän voi täydentää osaamistaan esimerkiksi alan lyhyt- tai tutkintokoulutuksilla.

Teknologia kehittyy jatkuvasti, joten järjestelmäasiantuntijan on päivitettävä osaamistaan ja tunnettava alan uusimmat teknologiat.

Järjestelmäasiantuntijan työssä kaivataan ammattitaidon lisäksi kykyä toimia erilaisissa tiimeissä. Ongelmanratkaisutaidoista on apua, samoin hyvistä neuvottelu- ja vuorovaikutustaidoista.

IT-alan työ ei aina rajoitu säännöllisiin toimistotunteihin, vaan työtä on toisinaan tehtävä keskellä yötä tai kovan kiireen keskellä.

Mieti, haluatko kouluttaa itseäsi

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi
kanssa. Jos työpaikallasi on osaamisen kehittämispolitiikka, sinulla voi olla
mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi
saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Voit aloittaa sopivan koulutuksen etsimisen pohtimalla mahdollisia aukkoja
omassa tietämyksessäsi ja miettiä, millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin
parempi. Voit myös kysyä esimieheltäsi tai kollegoiltasi vinkkejä koulutuksista,
jotka voisivat sopia sinulle.

Tulevaisuuden näkymät

Tieto- ja viestintätekniikan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. 

Tietotekninen ala elää jatkuvassa murroksessa, ja alan työntekijän on oltava valmis päivittämään omaa osaamistaan. Tieto- ja viestintätekniikan työllisyysnäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät, koska nykyaikaisessa yhteiskunnassa tarve tieto- ja viestintätekniikalle on kova.

Lähteet: Ammattinetti, Suomen Yrittäjäopisto, kyvyt.fi

Viimeksi päivitetty: 24 tammi 2019

studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.