Täydennyskoulutusta lääkärille

Täydennyskoulutusta lääkärille, Uraopas

Lääkäri on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, jolla on vähintään lääketieteen lisensiaatin koulutus tai vastaava ulkomailla suoritettu koulutus. Lääkäri auttaa sairauksien ja vammojen oikeiden diagnoosien tunnistamisessa ja niiden hoidossa. Lääkärit työskentelevät terveyskeskuksissa, sairaaloissa, lääkäriasemilla sekä yksityisten lääkäriasemien vastaanotoilla.

Ehdotuksia täydennyskoulutukseksi lääkärille

Myötätunto, kuuntelutaito ja hyvät viestintätaidot ovat keskeisiä ominaisuuksia oikean diagnoosin selvittämisessä. Kehitä vuorovaikutus- ja esiintymistaitojasi rakentaaksesi luottamuksellisen suhteen potilaisiisi. Sujuva kommunikointitaito tehostaa työskentelyäsi nopeita päätöksiä vaativissa tilanteissa. Työpäiväsi ovat usein kiireisiä ja saattavat venyä pitkiksi. Paineensietokykyä kannattaa kehittää stressinhallinnan koulutuksissa.

Lääkäri toimii yhteistyössä muiden lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kanssa. Hyvät tiimityötaidot ovat elintärkeitä moniammatillisessa työympäristössä. Voit osallistua tiimityötaitojen koulutukseen yksin tai yhdessä tiimisi kanssa. Koulutukset auttavat hyödyntämään tiimin jäsenten vahvuuksia ja parantamaan yhteishenkeä.

Lääkärin työ on raskasta sekä henkisesti että fyysisesti. Paranna työkykyäsi kehittämällä fyysistä kuntoasi esimerkiksi joogakurssilla. Myös monet personal trainereille suunnatut koulutukset sopivat kaikille liikunnasta ja terveydestä kiinnostuneille. Kohtaat ammatissasi potilaiden lähiomaisten surua, minkä vuoksi sinun on tärkeää huolehtia henkisestä jaksamisestasi. Mindfulness-koulutus tarjoaa sinulle työkaluja palautumiseen raskaasta työpäivästä.

Hallinnollisissa tehtävissä toimiva lääkäri saattaa johtaa osastoja, työryhmiä tai laitoksia. Johtamistaitojen kehittämiseen on tarjolla runsaasti koulutuksia laajemmista johtamistutkinnoista tiiviimpiin johtamiskursseihin. Voit valita sopivan koulutuksen riippuen vastuualueestasi. Harjoittelijoita ohjaavat lääkärit voivat tutustua pedagogian koulutuksiin.

Ajattele haluatko jatkokouluttautua

Lääkärin työ on erittäin vastuullista ja haastavaa. Lääketietiede ja hoitokeinot kehittyvät jatkuvasti, joten asiantuntijuuden päivittäminen jatko- ja täydennyskoulutuksissa on tärkeää.

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa. Sinulla voi olla mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Aloita sopivan koulutuksen etsiminen pohtimalla mahdollisia aukkoja osaamisessasi ja miettimällä millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin parempi. Kysy esimieheltäsi ja kollegoiltasi vinkkejä sopivista koulutuksista. Antaako saamasi palaute ideoita täydennyskouluttautumiseen?

Tulevaisuuden näkymät

Kiinnostus terveyteen ja liikuntaan on kasvussa, mikä on positiivista terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Terveyspalvelut työllistävät eniten julkisella sektorilla, mutta myös yksityisellä sektorilla ja erilaisten järjestöjen parissa ulkomailla. Monet terveydenhuoltoalan ammattilaiset työskentelevät ammatinharjoittajina tai yrittäjinä.

Työllistymistilanne terveydenhuoltoalalla on hyvä joitain alueellisia poikkeuksia lukuun ottamatta. Väestön ikääntymisen ja eläköitymisen myötä terveydenhuoltoalan ammattilaisille löytyy kysyntää tulevaisuudessakin.

Lääketeollisuus puolestaan työllistää aiempaa vähemmän, sillä lääkkeiden teollinen tuotanto on siirtynyt pääasiassa ulkomaille. Suomessa uusien lääkkeiden tuottaminen työllistää tutkimuksen, tuotekehityksen ja markkinoinnin parissa.

Lähteet: ammattinetti.fi


Mainokset

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua: