30 tammi 2019

Täydennyskoulutusta liikunnanopettajalle

Liikunnanopettajan täydennyskoulutus, Uraopas

Liikunnanopettajat työskentelevät eri opetusasteiden oppilaitoksissa ja opettavat liikuntaa. Liikunnan tuntiohjauksen lisäksi tavoitteena on innostaa nuoria liikkumaan myös omalla vapaa-ajallaan ja tehdä liikunnasta osa normaalia elämää.

Ehdotuksia täydennyskoulutukseksi liikunnanopettajalle

Liikunnanopettajien työ saattaa olla aika-ajoin kuormittavaa, sillä huolehdittavia asioita on monia. Liikunnan opettamisen lisäksi he saattavat opettaa myös esimerkiksi terveystietoa tai toimia koulun rehtorina. Liikunnanopettajat järjestävät myös koulujenvälistä kilpailutoimintaa. Liikunnanopettajat huolehtivat liikuntatuntien järjestämisen lisäksi myös esimerkiksi vanhojen tanssien järjestämisestä. Oman ajanhallinnan on siis tärkeä olla kunnossa.

Liikunnanopettajien on osattava ohjata monipuolisesti eri lajeja ja ottaa erilaiset oppilaat huomioon. Omasta ammattitaidosta on tärkeä pitää huoli erilaisilla koulutuksilla. Ensiaputaitojen on myös hyvä olla ajan tasalla, sillä pienet vammat ovat liikuntatunneilla tavallisia.

Liikunnanopettajan työssä tärkeässä asemassa on vuorovaikutustaidot. Hyvistä vuorovaikutustaidoista on hyötyä etenkin oppilaiden kanssa toimiessa, sillä nuoria ei aina ole helppo innostaa ja inspiroida. Nuorten kanssa on osattava olla hyvä tyyppi!

Liikunnanopettaja voi työskennellä myös koulun rehtorina. Silloin esimiestaidot ovat tärkeitä.

Tulevaisuuden näkymät

Liikunnanopettajat voivat jo nyt toimia muissakin tehtävissä kuin opettajina. Tulevaisuudesa esimerkiksi liikunnanopettajien pyörittämät liikuntaan keskittyneet pienyritykset voivat yleistyä.

Lähteet: ammattinetti.fi, utbildning.se

Viimeksi päivitetty: 30 tammi 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 12.7.2019

Täydennyskoulutusta kansanedustajalle

Kansanedustaja on kansalaisten valitsema edustaja Suomen eduskunnassa. Kansanedustaja toimii lain säätäjänä, yhteiskunnallisena vaikuttajana, alueensa edusmiehenä ja kansainvälisenä toimijana. Kansanedustaja vaikuttaa täysistunnoissa ja valiokunnissa. Lisäksi kansanedustajat esittävät kysymyksiä hallitukselle ja arvioivat hallituksen toimintaa. Kansanedustaja tuntee alueensa asiat.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 31.1.2019

Täydennyskoulutusta palkanlaskijalle

Kaikki organisaatiot tarvitsevat toimivaa palkkahallintoa, ja on erittäin tärkeää, että palkanlaskenta toimii virheettömästi. Palkanlaskijana on hallittava niin suuret kokonaisuudet kuin pienet yksityiskohdat. Työn määrä on usein suuri, ja henkilöstön ja palkkahallinnon hallintoa säätelevät lait ja määräykset muuttuvat säännöllisesti, joten palkanlaskijan on pidettävä tietonsa ja osaamisensa ajan ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 20.5.2020

Näin projekti onnistuu, myös etänä!

Voisiko työsi tehostua, jos soveltaisit projektinhallinnan menetelmiä? Lue asiantuntijoiden vinkit onnistuneeseen projektinhallintaan, myös etänä!

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.