Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Täydennyskoulutusta opettajalle

Opettajan täydennyskoulutus

Luokanopettajat tekevät opetus- ja kasvatustyötä. Luokanopettaja opettaa luokkia 1-6. Opetus sisältää luokanopetuksen sekä aineenopetuksen. Luokanopettaja voi huolehtia myös esiopetuksesta. Opettajien tehtäviin kuuluu suunnitella ja toteuttaa opetus niin, että se täyttää opetussuunnitelman vaatimat ehdot. 

Ehdotuksia opettajan täydennyskoulutukseksi

Opettajien on pysyttävä ajan hermoilla. Lisäksi opettajilla on oltava syvä tietämys opetettavasta alasta, eikä laajasta yleistietämyksestäkään ole haittaa. Opettajien on tärkeää pitää myös omasta ammattitaidostaan huolta ja päivittää osaamistaan aika-ajoin eri osaamisaloilla.

Opettajan työ voi olla henkisesti raskasta. Työtehtäviä on paljon ja vastuu nuorista voi joskus tuntua painavalta taakalta harteilla. Opettajan ammatissa toimivien olisikin syytä pitää huolta, ettei kuormita itseään liikaa, sillä työ on vastuullista.

Koulu on usein tiivis työyhteisö, jonka on toimittava saumattomasti yhteen oppilaiden viihtyvyyden turvaamiseksi. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa ajateltaessa opettajien viihtyvyyttä ja sitä myöten myös oppilaiden viihtyvyyttä oppilaitoksessa.

Opettajien tehtäviin kuuluu myös vuorovaikutus oppilaiden sekä oppilaiden vanhempien kanssa. Opettajan on osattava antaa palautetta niin hyvässä kuin pahassakin.

Oppilaitokset monikulttuuristuvat samaa tahtia yhteiskuntamme kanssa. Opettajien on osattava toimia eri kultuureista tulevien sekä erilaisten ihmisten kanssa. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat siis opettajille tärkeitä.

Mieti, haluatko kouluttaa itseäsi

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi
kanssa. Jos työpaikallasi on osaamisen kehittämispolitiikka, sinulla voi olla
mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi
saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Voit aloittaa sopivan koulutuksen etsimisen pohtimalla mahdollisia aukkoja
omassa tietämyksessäsi ja miettiä, millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin
parempi. Voit myös kysyä esimieheltäsi tai kollegoiltasi vinkkejä koulutuksista,
jotka voisivat sopia sinulle.

Tulevaisuuden näkymät

Opettajien työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Lähivuosina opettajia jää paljon eläkkeelle, jolloin opettajille on vielä enemmän kysyntää kuin nykyään. Esimerkiksi tuntikehykset, säästöt ja oppilasryhmien koon kasvattaminen tuovat haasteita opettajien työhön. Opettajien tulevaisuuteen omat haasteena luo myös teknologian nopea kehitys ja sen tuleminen yhä vahvemmin opiskelumaailmaan. 

Lähteet: ammattinetti.fi, OAJ.fi

Viimeksi päivitetty: 30 tammi 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 9.8.2019

Oletko oikeassa työssä?

Onnellisuus näkyy työnteossa. Tee testi selvittääksesi, viihdytkö todella työpaikallasi vai onko aika harkita uutta työpaikkaa, koulutusta tai kokonaan uutta ammattia.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 14.3.2018

Haastattelussa Päivi Leppänen: kokemuksia EMBA-ohjelmasta

Haastattelimme Leijona Catering Oy:n myyntijohtajaa Päivi Leppästä hänen opiskelukokemuksistaan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Executive MBA-ohjelmassa.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 23.5.2019

Työvoimakoulutus – mikä se on?

Kiinnostaako työvoimakoulutus? Katso infograafistamme perustiedot aiheesta.

Lue lisää
Studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Tilaa uutiskirje työelämän koulutuksista.