30 tammi 2019

Täydennyskoulutusta opettajalle

Opettajan täydennyskoulutus

Luokanopettajat tekevät opetus- ja kasvatustyötä. Luokanopettaja opettaa luokkia 1-6. Opetus sisältää luokanopetuksen sekä aineenopetuksen. Luokanopettaja voi huolehtia myös esiopetuksesta. Opettajien tehtäviin kuuluu suunnitella ja toteuttaa opetus niin, että se täyttää opetussuunnitelman vaatimat ehdot. 

Ehdotuksia opettajan täydennyskoulutukseksi

Opettajien on pysyttävä ajan hermoilla. Lisäksi opettajilla on oltava syvä tietämys opetettavasta alasta, eikä laajasta yleistietämyksestäkään ole haittaa. Opettajien on tärkeää pitää myös omasta ammattitaidostaan huolta ja päivittää osaamistaan aika-ajoin eri osaamisaloilla.

Opettajan työ voi olla henkisesti raskasta. Työtehtäviä on paljon ja vastuu nuorista voi joskus tuntua painavalta taakalta harteilla. Opettajan ammatissa toimivien olisikin syytä pitää huolta, ettei kuormita itseään liikaa, sillä työ on vastuullista.

Koulu on usein tiivis työyhteisö, jonka on toimittava saumattomasti yhteen oppilaiden viihtyvyyden turvaamiseksi. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa ajateltaessa opettajien viihtyvyyttä ja sitä myöten myös oppilaiden viihtyvyyttä oppilaitoksessa.

Opettajien tehtäviin kuuluu myös vuorovaikutus oppilaiden sekä oppilaiden vanhempien kanssa. Opettajan on osattava antaa palautetta niin hyvässä kuin pahassakin.

Oppilaitokset monikulttuuristuvat samaa tahtia yhteiskuntamme kanssa. Opettajien on osattava toimia eri kultuureista tulevien sekä erilaisten ihmisten kanssa. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat siis opettajille tärkeitä.

Mieti, haluatko kouluttaa itseäsi

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi
kanssa. Jos työpaikallasi on osaamisen kehittämispolitiikka, sinulla voi olla
mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi
saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Voit aloittaa sopivan koulutuksen etsimisen pohtimalla mahdollisia aukkoja
omassa tietämyksessäsi ja miettiä, millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin
parempi. Voit myös kysyä esimieheltäsi tai kollegoiltasi vinkkejä koulutuksista,
jotka voisivat sopia sinulle.

Tulevaisuuden näkymät

Opettajien työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Lähivuosina opettajia jää paljon eläkkeelle, jolloin opettajille on vielä enemmän kysyntää kuin nykyään. Esimerkiksi tuntikehykset, säästöt ja oppilasryhmien koon kasvattaminen tuovat haasteita opettajien työhön. Opettajien tulevaisuuteen omat haasteena luo myös teknologian nopea kehitys ja sen tuleminen yhä vahvemmin opiskelumaailmaan. 

Lähteet: ammattinetti.fi, OAJ.fi

Viimeksi päivitetty: 30 tammi 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 15.7.2019

Täydennyskoulutusta sähköasentajalle

Sähköasentajat tekevät sähkö-, tele- ja muiden järjestelmien asennuksia. He myös huoltavat ja korjaavat sähkölaitteita. Sähköasentajat työskentelevät rakennustyömailla, huoltoliikkeissä, teollisuuslaitoksissa, sähkölaitoksissa ja alan tuotteita valmistavassa teollisuudessa. Sähköasentajaksi voi kouluttautua toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa suorittamalla sähkö- ja automaatiotekniikan pe ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 1.2.2019

Matkaoppaan täydennyskoulutus

Matkaoppaana työsi on pitää huolta kohteeseesi matkanneista matkailijoista. Yleensä matkaoppaiden tehtäviin kuuluu matkustajien vastaanottaminen lentokentällä, tervetulotilaisuuksien järjestäminen, yleinen asiakaspalvelu ja neuvonta matkan aikana sekä aktiviteettien ja retkien myynti ja toteutus. Asiakaspalvelu Sähköpostiohjelmat Matkaoppaana on tärkeää, että olet hyvin asiakaspalvelukeskeinen ja ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 26.4.2019

9 taloustermiä, jotka sinun tulisi tuntea

Tunnetko talouden perustermit? Pieni muistinvirkistys on aina paikallaan! Katso listamme ja kerrytä tietouttasi.

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.