04 touko 2023

Täydennyskoulutusta rakennusmestarille

Täydennyskoulutusta rakennusmestarille, Uraopas

Rakennusmestari työskentelee työnjohtotehtävissä tai työmaan johtajana uudis- ja korjausrakennustyömailla. Rakennusmestari organisoi työtä, valmistelee hankintoja, tekee kustannuslaskentaa sekä toteuttaa laatu- ja ympäristöjärjestelmiä. Rakennusmestarit työllistyvät rakennusyritysten, kuntien ja kaupunkien palvelukseen.

Ehdotuksia täydennyskoulutukseksi rakennusmestarille

Rakennusalan työt ovat usein projektiluontoisia, joten rakennusmestari tarvitsee projektinhallinnan taitoja. Saata projektit maaliin organisoidusti opiskelemalla projektinhallinnan uusimpia strategioita.

Rakentamisen kaikilla osa-alueella on omat erityistyönjohtajansa. Varsinkin suurilla työmailla useat työnjohtajat puhaltavat yhteen hiileen. Vaikka ohjaatkin omaa tiimiäsi, tarvitset yhteistyötaitoja muiden erityistyönjohtajien kanssa kommunikointiin. Tiimityötaitojen koulutukset auttavat hyödyntämään tiimin jäsenten vahvuuksia, ennaltaehkäisemään ristiriitoja ja parantamaan yhteishenkeä.

Rakennusalalla työturvallisuus on äärimmäisen tärkeää. Varmista, että sinulla ja alaisillasi on voimassa tarvittavat korttikoulutukset. Korttikoulutuksia on saatavilla muun muassa työturvallisuuteen, sähkötyöturvallisuuteen, tulitöihin ja vesitöihin. Mahdollisten työtapaturmien varalta kaikkien on hyvä osata ensiapua. Tarjolla on 4-16 tunnin mittaisia ensiapukoulutuksia, jotka on kätevää järjestää vaikka omalla työpaikallanne.

Työnjohtajana raportoit työn etenemisestä rakennuttajan ja aliurakoitsijoiden kanssa. Vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot ovat tärkeitä, jotta asiakas pysyy ajan tasalla työn kulusta. Hyvät asiakaspalvelutaidot antavat ammattimaisen kuvan ja saavat asiakkaat suosittelemaan osaamistasi muillekin.

Rakennustaitojen lisäksi tarvitset sujuvia tietotekniikan käyttötaitoja esimerkiksi kustannuslaskentaa varten. Erilaiset tietojärjestelmät antavat sinulle informaatioita hankkeen rakenteista ja aikataulusta. Tarjolla on koulutuksia tietokoneen peruskäytön lisäksi tyypillisimmistä toimisto-ohjelmista.

Mieti, haluatko jatkokouluttautua

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa. Sinulla voi olla mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Aloita sopivan koulutuksen etsiminen pohtimalla mahdollisia aukkoja osaamisessasi ja miettimällä millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin parempi. Kysy esimieheltäsi ja kollegoiltasi vinkkejä sopivista koulutuksista. Antaako saamasi palaute ideoita täydennyskouluttautumiseen?

Tulevaisuuden näkymät

Työllisyystilannetta talonrakennusalalla ylläpitää uudisrakentaminen. Myös korjausrakentaminen tulee työllistämään yhä enemmän, kun vanhoihin rakennuksiin tehdään peruskorjauksia, perusparannuksia ja uudistuksia. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat työntekijöiden tarpeeseen. Alan projektit ovat osittain kausiluonteisia, mikä osaltaan vaikuttaa rekrytointeihin. Rakennusalan työpaikkoja on eniten tarjolla kesäisin ja syksyisin. Uusia ammattitaitoisia työntekijöitä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle lähivuosina.

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2018 ammattibarometrin mukaan rakennusalan työnjohtajista on pulaa koko maassa, joten työllistymismahdollisuuksia on paljon. Ammatin työllisyyttä ylläpitää myös se, että lain mukaan jokaisella työmaalla täytyy olla rakennustyötä johtava ja vastaava työnjohtaja. Mitä siis odotat?

Liittyvät ammatit: talonrakentajarakennusinsinööri

Lähteet: ammattinetti.fi, ammattibarometri.fi, ttl.fi

Viimeksi päivitetty: 04 touko 2023

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 27.9.2019

Täydennyskoulutusta psykoterapeutille

Psykoterapeutti antaa psykoterapiahoitoa, joka on terapeuttiselle vuorovaikutukselle, merkityksille ja sisällöille perustuvaa lääkkeetöntä hoitoa. Psykoterapeuttikoulutusta järjestetään yliopistoissa ja niihin hyväksytyksi tuleminen edellyttää soveltuvaa pohjakoulutusta. Psykoterapeutti on nimikesuojattu ammattinimike, jonka myöntää  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 18.7.2019

Täydennyskoulutusta talousasiantuntijalle

Talousasiantuntija toimii asiantuntijana rahoituspalvelualalla. Talousasiantuntijalla on kokonaisvaltainen näkemys talouden hallinnasta. Talousasiantuntija analysoi, suunnittelee ja seuraa taloutta sekä rahoitustoimintaa. Lisäksi hän toteuttaa budjetti- ja talousarvioseurantaa, sisäistä laskentaa ja laatii konsernitilinpäätöksiä. Taloushallinto Tilinpäätös/ Kirjanpito Verotus Sisäinen laskentatoim ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 4.10.2019

Mitä on coaching?

Oletko miettinyt, mitä coaching tarkoittaa? Miten coach pätevöityy tehtäviinsä tai mihin tilanteisiin coachaus sopii? Otimme selvää asiasta ja haastattelimme Business Coaching Instituten asiantuntijoita,

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.