24 tammi 2019

Täydennyskoulutusta ravintolapäällikölle

Täydennyskoulutusta ravintolapäällikölle, Uraopas

Ravintolapäällikön lautasella on paljon asioita. Hän pyörittää ravintolaa, johtaa sen henkilökuntaa ja vastaa taloudellisesta tuloksesta. Ravintolapäällikön tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hyvät vuorovaikutuskyvyt, vastuunkantokyky, kyky reagoida nopeasti erilaisiin tilanteisiin sekä taito organisoida kokonaisuuksia. Ravintolapäällikkö voi työskennellä esimerkiksi kahvilassa, ravintolassa tai yökerhossa.

Ehdotuksia ravintolapäällikön täydennyskoulutukseksi

Ravintolapäällikön tarkka työnkuva riippuu ravintolan koosta ja brändistä. Hänen tehtäviinsä kuuluu tyypillisesti ravintolan toiminnasta vastaaminen – hän johtaa ja suunnittelee asiakaspalvelu-, tarjoilu- ja myyntityötä. Mitä pienempi ravintola, sitä enemmän vastuualueita ravintolapäälliköllä on.

Ravintolapäällikön työtehtäviin kuuluu kustannuslaskentaa, budjetointia, hankinta- ja varastointityötä, inventaarioita, tilausten tekemistä, kunnossapidon organisointia sekä uusien työntekijöiden perehdytystä. Hän myös laatii työvuorolistat.

Toisinaan ravintolapäällikkö osallistuu itsekin keittiötyöhön ja asiakaspalvelutehtäviin. Päivät voivat venyä pitkiksi, ja kiireisinä jaksoina työaika ei rajoitu määrätunteihin.

Ravintolassa työskentely on yhteen hiileen puhaltamista, joten ravintolapäälliköltä vaaditaan hyviä yhteistyötaitoja. Hänen on tunnettava ravintolatoiminnan eri osa-alueet sekä kyettävä toimimaan järjestelmällisesti ja organisoidusti.

Ravintolapäällikön on myös kehitettävä uusia ideoita ja toteutettava ne yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Luovuus ja rohkeus ovat ravintolapäällikölle hyödyllisiä ominaisuuksia. Ravintolapäällikön työ vaatii myös taloudellista osaamista sekä ymmärrystä sen eri osa-alueista. Toimistotyössä myös tietotekniikan taidot ovat avuksi. 

On myös tärkeää pysyä ajan tasalla alan trendien, suuntausten ja kansainvälisen kehityksen saralla. Omaa osaamistaan ravintolapäällikkö voi kehittää joko työkokemuksen tai täydennyskoulutuksen kautta.

Mieti, haluatko kouluttaa itseäsi

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi
kanssa. Jos työpaikallasi on osaamisen kehittämispolitiikka, sinulla voi olla
mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi
saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Jos olet yrittäjä, mieti millaista täydennyskoulutusta tarvitset ja millaisia kouluttautumisen kustannukset ovat. 

Voit aloittaa sopivan koulutuksen etsimisen pohtimalla mahdollisia aukkoja
omassa tietämyksessäsi ja miettiä, millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin
parempi. Voit myös kysyä esimieheltäsi tai kollegoiltasi vinkkejä koulutuksista,
jotka voisivat sopia sinulle.

Tulevaisuuden näkymät

Ravintolatoiminnan työllisyystilanteeseen vaikuttaa alan kausiluonteisuus, ja ala on herkkä suhdannevaihteluille. Työpaikkojen määrään vaikuttaa mm. taloudellinen tilanne, verotus, kustannustaso ja matkailijoiden käyttämien palveluiden määrä.

Ala tulee työllistämään myös tulevaisuudessa. Työllistymisen edellytyksiä on paitsi vahva ammattitaito, myös asiakaspalveluosaaminen, halu kehittyä, vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuus ja kielitaito.

Lähteet: Ammattinetti

Viimeksi päivitetty: 24 tammi 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 14.2.2019

Uraopas IT-alalle

Liittykö työsi IT-tukeen, tietoliikenteeseen, ohjelmointiin, tietojohtamiseen tai johinkin muuhun IT-alan osa-alueeseen? Kiinnostaako osaamisen täydentäminen tai jatkokouluttautuminen? Etsit sitten koulutusta uuteen työnkuvaasi liittyen tai haluat päivittää osaamista nykyisissä työtehtävissäsi, täydennyskoulutuksista keräät uusia taitoja ja uudenlaisia tapoja ajatella.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 11.7.2019

Täydennyskoulutusta Art Directorille

Art directoriksi (AD) kutsutaan taiteellista johtajaa, graafista suunnittelijaa tai ulkoasusuunnittelijaa mainos-, lehti-, elokuva-, ja televisioalalla. Art director vastaa typografiasta, kuvista, muotoilusta sekä kampanjoiden sisältöjen ja ideoiden suunnittelusta. Art director työskentelee usein yhdessä ad-assistentin, graafisen viimeistelijän, copywriterin, projektipäällikön tai kuvittajan kanss ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 4.10.2019

Haastattelussa Katja Repo: asiakaspalvelun laatu asiakkaan näkökulmasta

Katja Repo toimii Markkinointi-instituutin kaupallistamisen ja uusien liiketoimintojen johtajana. Hän päätti kokeilla työnantajansa palveluita asiakkaana ja vaikuttui.

Ura
Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.