Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Täydennyskoulutusta ravintolapäällikölle

Täydennyskoulutusta ravintolapäällikölle, Uraopas

Ravintolapäällikön lautasella on paljon asioita. Hän pyörittää ravintolaa, johtaa sen henkilökuntaa ja vastaa taloudellisesta tuloksesta. Ravintolapäällikön tärkeimpiä ominaisuuksia ovat hyvät vuorovaikutuskyvyt, vastuunkantokyky, kyky reagoida nopeasti erilaisiin tilanteisiin sekä taito organisoida kokonaisuuksia. Ravintolapäällikkö voi työskennellä esimerkiksi kahvilassa, ravintolassa tai yökerhossa.

Ehdotuksia ravintolapäällikön täydennyskoulutukseksi

Ravintolapäällikön tarkka työnkuva riippuu ravintolan koosta ja brändistä. Hänen tehtäviinsä kuuluu tyypillisesti ravintolan toiminnasta vastaaminen – hän johtaa ja suunnittelee asiakaspalvelu-, tarjoilu- ja myyntityötä. Mitä pienempi ravintola, sitä enemmän vastuualueita ravintolapäälliköllä on.

Ravintolapäällikön työtehtäviin kuuluu kustannuslaskentaa, budjetointia, hankinta- ja varastointityötä, inventaarioita, tilausten tekemistä, kunnossapidon organisointia sekä uusien työntekijöiden perehdytystä. Hän myös laatii työvuorolistat.

Toisinaan ravintolapäällikkö osallistuu itsekin keittiötyöhön ja asiakaspalvelutehtäviin. Päivät voivat venyä pitkiksi, ja kiireisinä jaksoina työaika ei rajoitu määrätunteihin.

Ravintolassa työskentely on yhteen hiileen puhaltamista, joten ravintolapäälliköltä vaaditaan hyviä yhteistyötaitoja. Hänen on tunnettava ravintolatoiminnan eri osa-alueet sekä kyettävä toimimaan järjestelmällisesti ja organisoidusti.

Ravintolapäällikön on myös kehitettävä uusia ideoita ja toteutettava ne yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Luovuus ja rohkeus ovat ravintolapäällikölle hyödyllisiä ominaisuuksia. Ravintolapäällikön työ vaatii myös taloudellista osaamista sekä ymmärrystä sen eri osa-alueista. Toimistotyössä myös tietotekniikan taidot ovat avuksi. 

On myös tärkeää pysyä ajan tasalla alan trendien, suuntausten ja kansainvälisen kehityksen saralla. Omaa osaamistaan ravintolapäällikkö voi kehittää joko työkokemuksen tai täydennyskoulutuksen kautta.

Mieti, haluatko kouluttaa itseäsi

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi
kanssa. Jos työpaikallasi on osaamisen kehittämispolitiikka, sinulla voi olla
mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi
saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Jos olet yrittäjä, mieti millaista täydennyskoulutusta tarvitset ja millaisia kouluttautumisen kustannukset ovat. 

Voit aloittaa sopivan koulutuksen etsimisen pohtimalla mahdollisia aukkoja
omassa tietämyksessäsi ja miettiä, millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin
parempi. Voit myös kysyä esimieheltäsi tai kollegoiltasi vinkkejä koulutuksista,
jotka voisivat sopia sinulle.

Tulevaisuuden näkymät

Ravintolatoiminnan työllisyystilanteeseen vaikuttaa alan kausiluonteisuus, ja ala on herkkä suhdannevaihteluille. Työpaikkojen määrään vaikuttaa mm. taloudellinen tilanne, verotus, kustannustaso ja matkailijoiden käyttämien palveluiden määrä.

Ala tulee työllistämään myös tulevaisuudessa. Työllistymisen edellytyksiä on paitsi vahva ammattitaito, myös asiakaspalveluosaaminen, halu kehittyä, vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuus ja kielitaito.

Lähteet: Ammattinetti

Viimeksi päivitetty: 24 tammi 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 25.6.2019

Mitä on osaamisen kehittäminen?

Osaamisen kehittäminen tarkoittaa sellaisten taitojen ja valmiuksien kehittämistä, jotka vievät sinua eteenpäin niin henkilökohtaisella tasolla ja kuin urallasi.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 14.3.2018

Haastattelussa Tommi Heimonen: motivoitunutta myyntiä

mySafety Oy:n Sales Manager Finland Tommi Heimonen kertoo kokemuksiaan ja mielipiteitään puhelinmyynnistä sekä antaa neuvoja alalla toimiville.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 20.4.2017

Koulutusalan kysely 2017 – Henkilöstöhallinto

Koulutus.fi:n vuosittainen Koulutuskysely toteuttiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös henkilöstöhallinnon ammattilaisten keskuudessa. Kyselyn tulokset osoittavat, että koulutusalan kehitysnäkymät pysyvät myönteisinä vuodelle 2017.

Lue lisää
Studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Tilaa uutiskirje työelämän koulutuksista.