17 heinä 2019

Täydennyskoulutusta sairaanhoitajalle

Täydennyskoulutusta sairaanhoitajalle, Uraopas

Sairaanhoitajat tekevät monipuolista työtä sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuslaitoksissa, kotisairaanhoidossa ja vanhainkodeissa. Sairaanhoitajan työtehtävät sisältävät hoitotyötä, lääkehoitoa, tutkimustyötä, neuvontaa, ohjausta ja tukemista.

Ammatissa onnistuminen edellyttää hyvää teoreettista asiantuntemusta ja käytännön taitoja. Lisäksi sairaanhoitaja tarvitsee vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä, vastuuntuntoa, tarkkuutta ja huolellisuutta.

Ehdotuksia täydennyskoulutukseksi sairaanhoitajalle

Sairaanhoitaja osallistuu muun muassa lääkehoitoon. Voit syventää osaamistasi lääkehoidon lisäkoulutuksessa tai esimerkiksi lääkelaskennassa ja suorittaa LOVe-lääkehoidon tentin. Myös ensiaputaidot on hyvä päivittää eritasoisilla ensiapukursseilla.

Sairaanhoitaja tapaa jatkuvasti uusia potilaita, joten tarvitset hyviä vuorovaikutustaitoja. Tarjolla on koulutuksia muun muassa suullisesta- ja kirjallisesta viestinnästä sekä esiintymisestä. Vastahakoisten asiakkaiden kohtaamista varten voit käydä vaikeisiin vuorovaikutustilanteisiin syventyvän kurssin. Sinun on hyvä suorittaa myös hoitoalan työturvallisuuskoulutus.

Sairaanhoitaja pelaa yhteen muun hoitohenkilökunnan kanssa. Sairaanhoitotyössä tilanteet muuttuvat nopeasti ja hyvät tiimityötaidot ovat elintärkeitä. Tiimityötaitojen koulutuksiin voi osallistua itsenäisesti tai yhdessä koko tiimin kanssa. Koulutukset auttavat hyödyntämään tiimin jäsenten vahvuuksia ja parantamaan yhteishenkeä.

Sairaanhoitajan työ on raskasta sekä henkisesti että fyysisesti. Työpäiväsi ovat usein kiireisiä ja saattavat venyä pitkiksikin. Paranna työkykyäsi esimerkiksi joogakurssilla. Monet personal trainereille suunnatut koulutukset sopivat kaikille liikunnasta ja terveydestä kiinnostuneille.

Kohtaat ammatissasi myös potilaiden lähiomaisten surua, minkä vuoksi sinun on tärkeää huolehtia henkisestä jaksamisestasi. Mindfulness-koulutus voi tarjota sinulle työkaluja palautumiseen raskaasta työpäivästä. Paineensietokykyä pääset kehittämään stressinhallinnan koulutuksissa.

Mieti, haluatko jatkokouluttautua

Sairaanhoitajan työ on erittäin vastuullista ja haastavaa. Sairaanhoidon menetelmät ja väliteet kehittyvät jatkuvasti, joten osaamisen päivittäminen jatko- ja täydennyskoulutuksissa on tärkeää.

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa. Sinulla voi olla mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Aloita sopivan koulutuksen etsiminen pohtimalla mahdollisia aukkoja osaamisessasi ja miettimällä millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin parempi. Kysy esimieheltäsi ja kollegoiltasi vinkkejä sopivista koulutuksista. Antaako saamasi palaute ideoita täydennyskouluttautumiseen?

Tulevaisuuden näkymät

Sairaanhoitajan työllisyystilanne on hyvä ja sairaanhoitajista on jopa pulaa. Kysyntä uusille ammattilaisille kasvaa lähitulevaisuudessa entisestään koulutettujen sairaanhoitajien siirtyessä eläkkeelle. Myös väestön ikääntyminen yhteiskunnassa kasvattaa hoitoa tarvitsevien ihmisten määrää. Terveyspalvelut työllistävät eniten julkisella sektorilla, mutta myös yksityisellä sektorilla ja ulkomailla erilaisten järjestöjen parissa.

Liittyvät ammatit: lähihoitajaensihoitaja

Lähteet: ammattinetti.fi, sairaanhoitajat.fi

Viimeksi päivitetty: 17 heinä 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 17.7.2019

Täydennyskoulutusta sosiaalityöntekijälle

Sosiaalityöntekijä opastaa ja neuvoo ihmisiä arjen ongelmissa ja kriisitilanteissa. Sosiaalityöntekijä voi työskennellä sosiaalihuollon asiakaspalvelu-, suunnittelu-, konsultointi- tai johtotehtävissä. Sosiaalityöntekijät työskentelevät sosiaalitoimistoissa, terveyskeskuksissa, sairaaloissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa, mielenterveystoimistoissa, päihde- ja kriminaalihuollon laitoksissa sekä van ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 12.7.2019

Täydennyskoulutusta kansanedustajalle

Kansanedustaja on kansalaisten valitsema edustaja Suomen eduskunnassa. Kansanedustaja toimii lain säätäjänä, yhteiskunnallisena vaikuttajana, alueensa edusmiehenä ja kansainvälisenä toimijana. Kansanedustaja vaikuttaa täysistunnoissa ja valiokunnissa. Lisäksi kansanedustajat esittävät kysymyksiä hallitukselle ja arvioivat hallituksen toimintaa. Kansanedustaja tuntee alueensa asiat.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 24.1.2019

Täydennyskoulutusta keittiöpäällikölle

Keittiöpäällikön vastuulla on varmistaa, että keittiöhenkilökunta pelaa hyvin yhteen. Hän suunnittelee ja johtaa keittiön työtä sekä ideoi ja laatii ruokalistat. Hän voi myös tarvittaessa osallistua ruoan valmistukseen.

Ura
Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.