16 elo 2019

Täydennyskoulutusta sotilaalle

Täydennyskoulutusta sotilaalle, Uraopas

Sotilaana voit työskennellä laivastossa, ilmavoimissa, armeijassa tai kodin vartijana. Puolustusvoimien sisältä löytyy erilaisia työtehtäviä sekä sotilas- että siviilihenkilöstölle. Tyypillisiä työalueita ovat muun muassa tekninen johtaminen sekä taistelu-, turvallisuus- ja tiedustelupalvelut. Sotilaalla tulee olla vahva psyyke ja hyvä fyysinen kunto. Tarvitset ymmärrystä konfliktien hallinnasta ja erimielisyyksien diplomaattisesta ratkaisemisesta.

Puolustusvoimien henkilökunnan ammatillinen kehittyminen tapahtuu työssäoppimalla esimiehiltä, alaisilta ja kollegoilta. Siviilihenkilökunnalta odotetaan soveltuvaa ammatillista koulutusta. Upseeritutkinnon voi suorittaa Maanpuolustuskorkeakoulussa Helsingissä.

Maanpuolustuksesta kiinnostunut voi lisäksi suorittaa sotatieteellisen jatkotutkinnon ja valmistua yleisesikuntaupseeriksi tai sotatieteiden tohtoriksi. Erikoisupseerin osaaminen kehittyy relevantin siviilikoulutuksen ja työkokemuksen kautta. 

Suosituksia jatkokoulutukseksi sotilaalle

Sotilaana tarvitset johtajalle tyypillisiä ominaisuuksia, joten johtamiskoulutus voi olla sinua varten. Tarjolla on laajempia johtamisen tutkintoja sekä tiiviimpiä, johtamisen eri osa-alueisiin keskittyvä kursseja. Jos olet juuri siirtynyt esimiesasemaan, saat koulutuksista valmiuksia uuteen rooliisi.

Sotilasalan kansainväliset kontaktit ja ulkomaan komennukset lisäävät sotilaan kielitaitovaatimuksia. Ulkomailla suoritettu palvelus on urakehityksen kannalta tärkeää, joten kielitaidon syventäminen kielikurssilla voisi olla seuraava askel. Englannin ja ruotsin kielten lisäksi tarjolla on koulutuksia monista muistakin kielistä. 

Sotilas tapaa työssään paljon erilaisia ihmisiä. Pedagogisten taitojen ja, vuorovaikutustaitojen kehittämisestä on etua, jotta opit välittämään viestisi selkeästi. Sinun on tärkeää pysyä rauhallisena myös paineen alla. Jos haluat kehittää stressinsietokykyäsi, tarjolla on useita kursseja mindfullnessista, stressinhallinnasta ja henkilökohtaisesta tehokkuudesta.

Pohdi, haluatko jatkokouluttautua

Puolustusvoimat tarjoavat alan perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa. Sinulla voi olla mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Aloita sopivan koulutuksen etsiminen pohtimalla mahdollisia aukkoja osaamisessasi ja miettimällä millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin parempi. Kysy esimieheltäsi ja kollegoiltasi vinkkejä sopivista koulutuksista. Antaako saamasi palaute ideoita täydennyskouluttautumiseen?

Tulevaisuuden näkymät

Puolustusvoimat tarjoavat pääasiassa vakituisia työsuhteita ja sotatieteiden maistereille löytyy vakituinen työsuhde puolustusvoimista valmistumisen jälkeen. Virkoihin liittyy siirtovelvollisuus, jolloin tehtävä voidaan tarvittaessa siitää toiseen joukko-osastoon.

Upseerien henkilötyövuosia on lisätty, mutta opistoupseerien ja siviilien vähennetty. Rekrytointiin vaikuttaa osaltaan myönnetyt määrärahat. Erikoisupseereja, aliupseereja ja siviilihenkilökuntaa rekrytoidaan paikkojen vapautuessa.

Liittyvät ammatit: poliisi

Lähteet: ammattinetti.fi

Viimeksi päivitetty: 16 elo 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 10.7.2019

Täydennyskoulutusta tarjoilijalle

Tarjoilijana voit työskennellä ravintoloissa, baareissa ja hotelleissa. Palvelet asiakkaita, suosittelet sopivia juomia ja ehdotat vaihtoehtoja allergikoille. Kun asiakas on syönyt, otat maksun vastaan ja katat ruokapöydän seuraaville asiakkaille. Päivän päätteeksi hoidat kassakonetta. Matkailu/ Hotelli Kielikoulutus Hygieniapassi Anniskelupassi Vuorovaikutustaidot Asiakaspalvelu Tiimityö Työyhtei ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 30.1.2019

Täydennyskoulutusta kieltenopettajalle

Kieltenopettaja työskentelee eri opetusasteilla opettaen yhtä tai useampaa kieltä. Työpaikkana voi oppilaitoksen lisäksi olla esimerkiksi yksityiset kielikoulut tai kurssien järjestäjät. Yleisimpiä kouluissa opetettavia kieliä ovat pakolliset englanti ja ruotsi sekä valinnaiset saksa, ranska ja venäjä. Kansainvälistyminen näkyy myös oppilaitoksissa, joten opetettavien kielien kirjo laajenee.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 1.11.2021

Mitä on täydennyskoulutus?

Täydennyskoulutus käsittää monia eri oppimisen ja opiskelun muotoja – kaikkea yliopistojen kursseista ja koulutusyritysten asiantuntijakoulutuksista aina konferensseihin ja messuihin saakka.

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.