Täydennyskoulutusta talousasiantuntijalle

Täydennyskoulutusta talousasiantuntijalle, Uraopas

Talousasiantuntija toimii asiantuntijana rahoituspalvelualalla. Talousasiantuntijalla on kokonaisvaltainen näkemys talouden hallinnasta. Talousasiantuntija analysoi, suunnittelee ja seuraa taloutta sekä rahoitustoimintaa. Lisäksi hän toteuttaa budjetti- ja talousarvioseurantaa, sisäistä laskentaa ja laatii konsernitilinpäätöksiä.

Ehdotuksia täydennyskoulutukseksi talousasiantuntijalle

Talousasiantuntijalla on vahva taloushallinnon ja rahoituksen ammattitaito. Tarjolla on paljon täydennyskoulutuksia muun muassa taloushallinnosta, kirjanpidosta, laskentatoimesta ja verotuksesta, joilla voit päivittää ammattitaitoasi.

Ammatillista kasvuasi pääset kehittämään henkilökohtaisen kehityksen ja itsensä johtamisen koulutuksissa. Opit työskentelemään tehokkaammin ja hyödyntämään työaikaasi paremmin.

Talousasiantuntijana annat talouteen ja rahoitukseen liittyviä neuvoja muille. Ammatissasi tarvitset hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja. Näiden lisäksi esiintymistaitojen koulutukset tarjoavat itseluottamuksellesi lisäpotkua asiakastapaamisiin.

Alan yrittäjyydestä kiinnostunut voi tutustua tarjolla oleviin yrittäjyyden tutkintoihin. Talousasioiden ymmärryksen lisäksi yrittäjä tarvitsee tietoa markkinoinnista ja viestinnästä. Jos sinulla on alaisia, kannattaa kehittää esimies- ja johtamistaitojasi. Esimiestyö edellyttää myös hyviä ihmissuhde- ja organisointitaitoja.

Kansainvälistyvässä maailmassa kielten osaamisen merkitys vain kasvaa. Sujuvalla englannin kielen taidolla pääset jo pitkälle, mutta tarjolla on koulutuksia muistakin kielistä työelämän tarpeisiin. Kielikoulutukset on mahdollista räätälöidä juuri sinun alallesi keskeisiin aiheisiin.

Mieti, haluatko jatkokouluttautua

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa. Sinulla voi olla mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Aloita sopivan koulutuksen etsiminen pohtimalla mahdollisia aukkoja osaamisessasi ja miettimällä millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin parempi. Kysy esimieheltäsi ja kollegoiltasi vinkkejä sopivista koulutuksista. Antaako saamasi palaute ideoita täydennyskouluttautumiseen?

Tulevaisuuden näkymät

Taloushallintoala työllistää vakaasti, sillä alan tehtävät ovat tärkeitä yritysten ja organisaatioiden toiminnalle. Taloushallintoalan työllisyyttää ylläpitää myös tehtävien lakisääteisyys. Erityisesti kirjanpitäjistä ja palkanlaskijoista on pulaa. Tulevaisuudessa taloushallinnon ammattilaiset työskentelevät yhä enemmän tilitoimistoissa yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden ulkoistaessa taloushallintoaan.

Finanssialalta on jäämässä työvoimaa eläkkeelle lähivuosien aikana, mikä tarjoaa työllistymismahdollisuuksia alasta kiinnostuneille. Mahdollisuudet ammatilliseen kehitykseen ovat hyvät, sillä finanssiyhtiöt tarjoavat urapolkumahdollisuuksia ja sisäistä koulutusta. Tulevaisuudessa alalla on kysyntää asiakaspalvelutaitoisille työntekijöille, joilla on ymmärrystä liiketoiminnasta, uusimmista teknologioista ja kansainvälistymisestä.

Liittyvät ammatit: pankkitoimihenkilö

Lähteet: ammattinetti.fi, haaga-helia.fi, winnova.fi


Mainokset

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua: