07 elo 2019

Täydennyskoulutusta tekniselle suunnittelijalle

Täydennyskoulutusta tekniselle suunnittelijalle, Uraopas

Tekninen suunnittelija laatii teknisiä piirustuksia muun muassa rakennusalan, elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä kone- ja metalliteollisuuden käyttöön. Suunnittelun kohteina voivat olla rakennukset, rakennusten sisätilat, ajoneuvotekniset ratkaisut tai sähkö- ja elektroniikkateollisuudelle suunnatut tuotteet. Tekninen suunnittelija tunnetaan myös teknisen piirtäjän ja suunnitteluassistentin nimillä.

Suunnitteluassistentin keskeisimpiä työkaluja ovat tietokoneella käytettävät CAD-suunnitteluohjelmat. CAD-lyhenne tulee sanoista Computer-Aided Design eli tietokoneavusteinen suunnittelu. Nimensä mukaisesti tietokoneavusteisessa suunnittelussa tietokonetta ja ohjelmistoa käytetään suunnittelutyön luomisessa, hallinnoinnissa, analysoinnissa ja optimoinnissa. 

Tekninen suunnittelija voi työskennellä suunnittelutoimistoissa, insinööritoimistoissa, arkkitehtitoimistoissa, elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, kone- ja metalliteollisuudessa, rakennusalalla sekä kaupunkien, kuntien ja valtion suunnittelutoimistoissa.

Ehdotuksia täydennyskoulutukseksi tekniselle suunnittelijalle

Suunnitteluassistentti luo tekniset piirrokset CAD-suunnitteluohjelmilla. Voit kerrata tai täydentää CAD-ohjelmien käyttötaitojasi esimerkiksi AutoCAD-kurssilla. CAD-suunnitteluohjelmien ohelle on noussut 3D-grafiikka, jolla tehdään kolmiulotteisia suunnitelmia tietokoneavusteisesti. 3D-suunnittelun tuloksena syntyvää mallia hyödynnetään esimerkiksi talojen, laitteiden ja niiden osien valmistuksessa. 3D-tekniikan uusin mullistus on 3D-tulostus, jossa suunniteltu malli rakennetaan hyödyntäen suunnittelun tekniikkaa.

Teknisen suunnittelijan työtehtäviin saattaa sisältyä myös suunnitelmapiirustusten ja niihin liittyvien asiakirjojen arkistoimista erilaisiin tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmien ylläpitotaitoja kannattaa siis kehittää, jotta dokumentit pysyvät kaikkien löydettävissä ja käytettävissä. Arkistointitehtävissä on hyvä hallita keskeiset toimisto-ohjelmistot, kuten esimerkiksi Excel. Microsoft Office:n tuotteet ovat suosittuja ja brändin uusimmat tuotteet ovat siirtyneet pilveen.

Suunnittelu onnistuu yhteistyössä

Tekninen suunnittelija toimii osana työryhmää suunnittelutoimistoissa tai yritysten suunnitteluosastoilla. Moniammatillisissa työympäritöissä tarvitaan aina yhteistyötaitoja. Tarjolla on erilaisia tiimityötaitojen koulutuksia, joihin voit osallistua yksin tai yhdessä tiimisi kanssa. Tiimityötaitojen täydennyskoulutukset auttavat hyödyntämään tiimin jäsenten vahvuuksia, ratkaisemaan ristiriitoja ja parantamaan yhteishenkeä.

Tekninen piirtäjä voi osallistua myös markkinointiin ja asiakaspalveluun. Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi yrityksen esittelyä, asiakastilaisuuksien järjestämistä, työtarjousten tekemistä sekä työtilausten vastaanottamista. Asiakaspalvelutaitojen kehittämiseen löytyy useita täydennyskoulutuksia peruskoulutuksista aina haastavien asiakastilanteiden ratkaisemiseen. Hyvällä asiakaspalvelulla varmistatte, että asiakas palaa luoksenne ja suosittelee palveluitanne myös muille.

Esimiesrooliin siirtymisestä kiinnostuneet voivat valmistautua tulevaan esimiestyön ja johtamisen koulutuksissa. Laajemmissa johtamisen tutkinnoissa saat kokonaisvaltaisen kuvan johtamistyöstä. Kokeneille esimiehille tarjolla on myös tiiviimpiä, johtamisen eri osa-alueisiin syventyviä kursseja.

Täydennyskoulutusta tekniselle suunnittelijalle, Uraopas

Pohdi, haluatko jatkokouluttautua

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa. Sinulla voi olla mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Aloita sopivan koulutuksen etsiminen pohtimalla mahdollisia aukkoja osaamisessasi ja miettimällä millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin parempi. Kysy esimieheltäsi ja kollegoiltasi vinkkejä sopivista koulutuksista. Antaako saamasi palaute ideoita täydennyskouluttautumiseen?

Tulevaisuuden näkymät

Suunnittelu- ja konsultointialan asiantuntijapalveluille on kysyntää erityisesti teollisuudessa, talonrakennuksessa ja yhdyskuntarakentamisessa. Erityisesti teollisuuden suunnittelussa kasvunäkymät ovat hyvät. Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten rekrytointiin vaikuttaa maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Alan yritykset rekrytoivat henkilöstöä tarpeen mukaan esimerkiksi eläkkeelle siirtyvien tilalle.

Kone-ja metalliteollisuuden tuotannossa on lähivuosina runsaasti henkilökuntaa siirtymässä eläkkeelle, joiden tilalle tarvitaan uusia osaajia. Henkilöstön kokonaismäärän arvioidaan pysyvän samana tai jopa kasvavan hiukan. Alan työllisyystilannetta voi pitää hyvänä, sillä maailman väestönkasvu ja kaupungistuminen lisäävät koneiden ja laitteiden kysyntää.

Elektroniikka- ja sähköteollisuus työllistää Suomen lisäksi myös ulkomailla. Elektroniikka- ja sähköteollisuus on tärkeä vientiala, jonka suurin alue liikevaihdoltaan on tietoliikenne. Alaan vaikuttaa suhdannevaihtelut globaaleilla markkinoilla. Henkilöstöä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle ja työpaikkojen määrän arvioidaan kasvavan erityisesti terveysteknologiayrityksissä

Teknologiateollisuuksien yrityksissä tarvitaan osaajia muun muassa tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon, asiakastuen, myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Teknologiateollisuudet työllistävät erityisesti yliopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuneita tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Lähteet: ammattinetti.fi, koulutus.fi

Viimeksi päivitetty: 07 elo 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 12.7.2019

Täydennyskoulutusta juristille

Juristi tulkitsee lakia ja ratkaisee oikeudellisia ongelmia. Kaikki toimialat sisältävät oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviä kysymyksiä. Juristin tehtävät vaihtelevat toimialan perusteella. Juristi voi työskennellä esimerkiksi valtionhallinnossa, yksityisissä yrityksissä, kunnissa, lääninhallituksissa sekä etujärjestöissä. Julkisoikeus Sopimusoikeus Työoikeus Juridiikka / Laki Asiakaspalvel ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 18.7.2019

Täydennyskoulutusta ravitsemusterapeutille

Ravitsemusterapeutti antaa ravitsemusneuvontaa. Hän suunnittelee yksilöllisiä ruokavalioita asiakkaille tai potilaille ja seuraa niiden toteutumista. Ravitsemusterapeutit työskentelevät esimerkiksi terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. He voivat työskennellä myös opetustehtävissä sekä tuotekehitys- ja markkinointitehtävissä. Ravitsemustiedon lisäksi ravitsemusterapeutti tarvitsee neuvonta-, vuo ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 1.7.2019

Pikaopas Wordin käyttöön

Kamppailetko sinäkin Wordin kanssa? Olemme listanneet pikakomentoja ja oikoreittejä, joita hyödyntämällä säästät aikaa ja hermoja – tai pääset vain pätemään. Ota Microsoft Word tehokäyttöön näillä vinkeillä!

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.