Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Täydennyskoulutusta tekniselle suunnittelijalle

Täydennyskoulutusta tekniselle suunnittelijalle, Uraopas

Tekninen suunnittelija laatii teknisiä piirustuksia muun muassa rakennusalan, elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä kone- ja metalliteollisuuden käyttöön. Suunnittelun kohteina voivat olla rakennukset, rakennusten sisätilat, ajoneuvotekniset ratkaisut tai sähkö- ja elektroniikkateollisuudelle suunnatut tuotteet. Tekninen suunnittelija tunnetaan myös teknisen piirtäjän ja suunnitteluassistentin nimillä.

Suunnitteluassistentin keskeisimpiä työkaluja ovat tietokoneella käytettävät CAD-suunnitteluohjelmat. CAD-lyhenne tulee sanoista Computer-Aided Design eli tietokoneavusteinen suunnittelu. Nimensä mukaisesti tietokoneavusteisessa suunnittelussa tietokonetta ja ohjelmistoa käytetään suunnittelutyön luomisessa, hallinnoinnissa, analysoinnissa ja optimoinnissa. 

Tekninen suunnittelija voi työskennellä suunnittelutoimistoissa, insinööritoimistoissa, arkkitehtitoimistoissa, elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, kone- ja metalliteollisuudessa, rakennusalalla sekä kaupunkien, kuntien ja valtion suunnittelutoimistoissa.

Ehdotuksia täydennyskoulutukseksi tekniselle suunnittelijalle

Suunnitteluassistentti luo tekniset piirrokset CAD-suunnitteluohjelmilla. Voit kerrata tai täydentää CAD-ohjelmien käyttötaitojasi esimerkiksi AutoCAD-kurssilla. CAD-suunnitteluohjelmien ohelle on noussut 3D-grafiikka, jolla tehdään kolmiulotteisia suunnitelmia tietokoneavusteisesti. 3D-suunnittelun tuloksena syntyvää mallia hyödynnetään esimerkiksi talojen, laitteiden ja niiden osien valmistuksessa. 3D-tekniikan uusin mullistus on 3D-tulostus, jossa suunniteltu malli rakennetaan hyödyntäen suunnittelun tekniikkaa.

Teknisen suunnittelijan työtehtäviin saattaa sisältyä myös suunnitelmapiirustusten ja niihin liittyvien asiakirjojen arkistoimista erilaisiin tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmien ylläpitotaitoja kannattaa siis kehittää, jotta dokumentit pysyvät kaikkien löydettävissä ja käytettävissä. Arkistointitehtävissä on hyvä hallita keskeiset toimisto-ohjelmistot, kuten esimerkiksi Excel. Microsoft Office:n tuotteet ovat suosittuja ja brändin uusimmat tuotteet ovat siirtyneet pilveen.

Suunnittelu onnistuu yhteistyössä

Tekninen suunnittelija toimii osana työryhmää suunnittelutoimistoissa tai yritysten suunnitteluosastoilla. Moniammatillisissa työympäritöissä tarvitaan aina yhteistyötaitoja. Tarjolla on erilaisia tiimityötaitojen koulutuksia, joihin voit osallistua yksin tai yhdessä tiimisi kanssa. Tiimityötaitojen täydennyskoulutukset auttavat hyödyntämään tiimin jäsenten vahvuuksia, ratkaisemaan ristiriitoja ja parantamaan yhteishenkeä.

Tekninen piirtäjä voi osallistua myös markkinointiin ja asiakaspalveluun. Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi yrityksen esittelyä, asiakastilaisuuksien järjestämistä, työtarjousten tekemistä sekä työtilausten vastaanottamista. Asiakaspalvelutaitojen kehittämiseen löytyy useita täydennyskoulutuksia peruskoulutuksista aina haastavien asiakastilanteiden ratkaisemiseen. Hyvällä asiakaspalvelulla varmistatte, että asiakas palaa luoksenne ja suosittelee palveluitanne myös muille.

Esimiesrooliin siirtymisestä kiinnostuneet voivat valmistautua tulevaan esimiestyön ja johtamisen koulutuksissa. Laajemmissa johtamisen tutkinnoissa saat kokonaisvaltaisen kuvan johtamistyöstä. Kokeneille esimiehille tarjolla on myös tiiviimpiä, johtamisen eri osa-alueisiin syventyviä kursseja.

Täydennyskoulutusta tekniselle suunnittelijalle, Uraopas

Pohdi, haluatko jatkokouluttautua

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa. Sinulla voi olla mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Aloita sopivan koulutuksen etsiminen pohtimalla mahdollisia aukkoja osaamisessasi ja miettimällä millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin parempi. Kysy esimieheltäsi ja kollegoiltasi vinkkejä sopivista koulutuksista. Antaako saamasi palaute ideoita täydennyskouluttautumiseen?

Tulevaisuuden näkymät

Suunnittelu- ja konsultointialan asiantuntijapalveluille on kysyntää erityisesti teollisuudessa, talonrakennuksessa ja yhdyskuntarakentamisessa. Erityisesti teollisuuden suunnittelussa kasvunäkymät ovat hyvät. Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten rekrytointiin vaikuttaa maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Alan yritykset rekrytoivat henkilöstöä tarpeen mukaan esimerkiksi eläkkeelle siirtyvien tilalle.

Kone-ja metalliteollisuuden tuotannossa on lähivuosina runsaasti henkilökuntaa siirtymässä eläkkeelle, joiden tilalle tarvitaan uusia osaajia. Henkilöstön kokonaismäärän arvioidaan pysyvän samana tai jopa kasvavan hiukan. Alan työllisyystilannetta voi pitää hyvänä, sillä maailman väestönkasvu ja kaupungistuminen lisäävät koneiden ja laitteiden kysyntää.

Elektroniikka- ja sähköteollisuus työllistää Suomen lisäksi myös ulkomailla. Elektroniikka- ja sähköteollisuus on tärkeä vientiala, jonka suurin alue liikevaihdoltaan on tietoliikenne. Alaan vaikuttaa suhdannevaihtelut globaaleilla markkinoilla. Henkilöstöä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle ja työpaikkojen määrän arvioidaan kasvavan erityisesti terveysteknologiayrityksissä

Teknologiateollisuuksien yrityksissä tarvitaan osaajia muun muassa tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon, asiakastuen, myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Teknologiateollisuudet työllistävät erityisesti yliopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuneita tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Lähteet: ammattinetti.fi, koulutus.fi

Viimeksi päivitetty: 07 elo 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 4.10.2019

Opas markkinointiuralla kehittymiseen

Listasimme ylös, minkälaisia taitoja markkinointialalla menestymiseen tarvitaan. Markkinoinnin parissa menestyvät etenkin luovat ja vakuuttavat henkilöt sekä ne, joilla on todellista intohimoa kilpailla markkinoilla.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 1.7.2019

Haluatko aktivoida kielitaitosi tai oppia uuden kielen? Näin löydät sopivan kielikurssin!

Haluatko aktivoida kielitaitosi tai oppia kokonaan uuden kielen? Näillä vinkeillä tunnistat ja löydät sopivan kielikoulutuksen!

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 25.1.2019

Täydennyskoulutusta jalkahoitajalle

Jalkahoitajan työn keskiössä ovat halu auttaa sekä palvella asiakkaita. Jalkahoito on varsin ihmisläheistä työtä. Jalkahoitajan työhön kuuluu jalkojen perushoitoa sekä asiakkaan jalkaongelmien ennaltaehkäisyä. 

Ura
Lue lisää
studentum.fi
Koulutusvinkkejä suoraan sähköpostiisi?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajan tasalla! Saat koulutusvinkkejä ja tietoa ajankohtaisista teemoista osaamisen kehittämisen saralla.