11 heinä 2019

Täydennyskoulutusta testauspäällikölle

Täydennyskoulutusta testausjohtajalle, Uraopas

Uudet tietokonejärjestelmät testataan virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ennen niiden lanseerausta. Testauspäällikkö tarkkailee uusia järjestelmiä ja suunnittelee tietojärjestelmien käyttöönottoa. Testauspäällikkö tarvitsee esimies- ja tiimityötaitoja, sillä hänen alaisinaan työskentelee useita testaajia.

Ehdotuksia täydennyskoulutukseksi testausjohtajalle

Täydennyskouluttautumisesta kiinnostunut testauspäällikkö voi opiskella projektinhallintaa. Koulutuksia löytyy niin projektinhallinnan perusteisiin kuin vaativampiin tilanteisiin. Voit osoittaa pätevyytesi suorittamalla projektinhallinnan sertifikaatin.

Testauspäällikkö tarvitsee esimiestaitoja. Tilanteesi mukaan voit ilmoittautua kattavaan johtamistutkintoon tai tiiviimmälle esimieskurssille esimerkiksi konfliktien hallinnasta tai valmentavasta johtamisesta. Täydennyskoulutus auttaa sopeutumaan uuteen rooliin, jos olet juuri siirtynyt esimiestehtäviin.

Testauspäällikkönä sinulla on todennäköisesti hyvät tiedot ja taidot järjestelmien kehittämisestä ja ohjelmoinnista. Parantaaksesi kilpailukykyäsi voit syventää ohjelmointitaitojasi tai laajentaa repertuaariasi uudella ohjelmointikielellä.

Koska työ testauspäällikkönä voi olla stressaavaa, on tärkeää kehittää paineensietokykyä. Ajanhallinnan, stressinhallinnan ja henkilökohtaisen tehokkuuden koulutuksista löydät sopivaa tietoa myös alaisillesi.

Haluatko jatkokouluttautua?

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa. Jos työpaikallasi on osaamisen kehittämispolitiikka, sinulla voi olla mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Aloita sopivan koulutuksen etsiminen pohtimalla mahdollisia aukkoja osaamisessasi ja miettimällä millä osa-alueella voisit olla entistäkin parempi. Kysy esimieheltäsi ja kollegoiltasi vinkkejä koulutuksista, jotka sopisivat sinulle. Antaako saamasi palaute vihjeitä kehittymiskohteista?

Tulevaisuudennäkymät

Työllistyminen tieto- ja viestintätekniikan alalle näyttää pitkällä aikavälillä hyvältä. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään nykyaikaisessa yhteiskunnassa kaikkialla, mikä lisää kysyntää alan tuotteille ja palveluille.

Teknologiateollisuuksien yrityksissä tarvitaan osaajia muun muassa tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon, asiakastuen, myynnin ja markkinoinnin tehtäviin. Teknologiateollisuudet työllistävät erityisesti yliopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuneita tekniikan ja tietotekniikan osaajia.

Peliteollisuus on työllistänyt ihmisiä kasvavissa määrin koko 2000-luvun. Työllisyyteen vaikuttaa suomalaisten pelituotteiden kysyntä maailmalla. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat rekrytointien määrään, mutta työntekijöiden lukumäärä on kasvanut heikoissakin suhdanteissa. Työntekijöitä tarvitaan erityisesti pelejä kehittävissä yrityksissä.

Liittyvät ammatit: projektipäällikkötietoliikenneinsinööri

Lähteet: ammattinetti

Viimeksi päivitetty: 11 heinä 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 18.7.2019

Täydennyskoulutusta pankkitoimihenkilölle

Pankkitoimihenkilö palvelee pankin asiakkaita pankkikonttorin tiskillä. Pankkitoimihenkilö hoitaa esimerkiksi tilien avaamiset, panot, nostot, maksut sekä arvopaperi- ja luottoasiat. Työ on asiakaspalvelutyötä, johon sisältyy asiakkaiden neuvontaa. Pankkineuvojan toimenkuva on laajentumassa erilaisten palveluvaihtoehtojen esittelemiseen. Rahoitus / Sijoittaminen Taloushallinto Liiketoiminta Asiaka ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 30.1.2019

Täydennyskoulutusta kieltenopettajalle

Kieltenopettaja työskentelee eri opetusasteilla opettaen yhtä tai useampaa kieltä. Työpaikkana voi oppilaitoksen lisäksi olla esimerkiksi yksityiset kielikoulut tai kurssien järjestäjät. Yleisimpiä kouluissa opetettavia kieliä ovat pakolliset englanti ja ruotsi sekä valinnaiset saksa, ranska ja venäjä. Kansainvälistyminen näkyy myös oppilaitoksissa, joten opetettavien kielien kirjo laajenee.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 1.7.2019

Tunnetko itsesi huijariksi töissä?

Vaikka olisitkin kuin ihmeen kaupalla onnistunut huijaamaan niin rekrytoijaa, pomoasi kuin työkavereitasi, on ehkä kuitenkin todennäköisempää, että olet pätevä siinä, mitä teet. Tunnista ja päihitä huijarisyndrooman oireet!

Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.