Täydennyskoulutusta tietoturva-asiantuntijalle

Tietoturva-asiantuntijan täydennyskoulutus

Erilaiset kyberuhat ovat nykypäivää. Tietoturva-asiantuntijan tai tietoturvapäällikön tehtävänä on varmistaa, että yrityksen tietoturvallisuus ja kyberturvallisuusasiat ovat ajan tasalla. Tietoturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. tietojärjestelmien suunnittelu ja hankinta sekä järjestelmien ylläpito.

Tietoturva-asiantuntija ennaltaehkäisee tietoturvaan kohdistuvia hyökkäyksiä jäljittämällä tietoturvahaavoittuvuuksia ja korjaamalla niihin liittyviä puutteita ennen kuin varsinaista vahinkoa ehtii välttämättä edes tapahtua. Hänen vastuullaan voi olla paitsi järjestelmien tietoturvallisuuden seuraaminen, myös esimerkiksi yrityksen henkilökunnan ohjeistaminen arkipäiväisissä tietoturva-asioissa kuten pilvitallennuspalveluiden käytössä ja salasanojen hallinnoinnissa.

Ehdotuksia tietoturva-asiantuntijan täydennyskoulutukseksi

Tieturva-ala sopii uteliaalle ihmiselle, joka haluaa jatkuvasti oppia jotakin uutta. Tieturva-alan ammattilainen ymmärtää vaikeita matemaattisia käsityksiä ja hallitsee kryptografiaa. Työssä tulee kuitenkin ymmärtää myös ihmisten toimintaa ja liiketoimintaprosessien optimointia.

Analyyttinen ja systemaattinen työskentelyote on eduksi tietoturva-asiantuntijan työssä. Työssä tarvitaan myös ohjelmointitaitoja. Omaa osaamistaan voi päivittää tai laajentaa lyhytkursseilla tai laajemmissa koulutuskokonaisuuksissa.

Tietoturva-asiantuntija työskentelee uusimman teknologian kanssa, ja hänen on hyvä olla perillä alan uusimmista innovaatiosta. Tietoturva-asiantuntija hallitsee palomuureihin ja virustorjuntaan liittyvät asiat. Työssä tarvitaan myös ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaitoja.

Tietoturva-asiantuntijan tulee tuntea lainsäädännölliset ja sopimustekniset asiat sekä kyetä tunnistamaan mahdolliset riskit esimerkiksi uusissa käyttöönotettavissa järjestelmissä. Olisiko räätälöity lakikoulutus tietoturva-asioista sinulle ajankohtainen?

Tietoturvaosaamistaan voi vahvistaa esimerkiksi tietoturvaan ja tietoliikenteeseen liittyvillä sertifioinneilla tai erilaisilla täydennyskoulutuksilla.

Mieti, haluatko kouluttaa itseäsi

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi
kanssa. Jos työpaikallasi on osaamisen kehittämispolitiikka, sinulla voi olla
mahdollisuus käyttää muutama päivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi
saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Voit aloittaa sopivan koulutuksen etsimisen pohtimalla mahdollisia aukkoja
omassa tietämyksessäsi ja miettiä, millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin
parempi. Voit myös kysyä esimieheltäsi tai kollegoiltasi vinkkejä koulutuksista,
jotka voisivat sopia sinulle.

Tulevaisuuden näkymät

Tieto- ja viestintätekniikan yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Tietotekninen ala elää jatkuvassa murroksessa, ja alan työntekijän on oltava valmis päivittämään omaa osaamistaan.

Tietoturva-alalla on monenlaisia työnantajia. Jokainen yritys tai organisaatio, jolla on IT-järjestelmä, tarvitsee nykyaikana tietoturvaa osaavan henkilön. Monesti tietoturvaosaaminen ostetaan ulkopuolisena konsulttipalveluna, ja moni tietoturva-alan ammattilainen työskenteleekin konsulttina. 

Verkostoituminen on oiva keino parantaa omia mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla ja pysyä ajan tasalla alan uusimmista trendeistä.

Lähteet: Ammattinetti, tietoturva.fi

Viimeksi päivitetty: 24 tammi 2019

studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.