01 helmi 2019

Täydennyskoulutusta työhyvinvointiasiantuntijalle

Täydennyskoulutusta työhyvinvointiasiantuntijalle

Työhyvinvoinnin asiantuntija keskittyy työssään löytämään ratkaisuja esimerkiksi siihen, miten työyhteisön ja työntekijöiden voimavaroja voidaan vahvistaa ja miten työyhteisö säilyy uudistumiskykyisenä. Työnkuva vaihtelee organisaatioiden välillä varmasti suurestikin, sillä organisaatioiden tarpeet, ongelmakohdat ja toimintavat ovat erilaisia. On kyseessä sitten muille organisaatioille konsulttimaisessa roolissa tehtävä asiantuntijatyö tai oman organisaation työhyvinvointiasioiden parissa työskentely, kuuluu työnkuvaan yleisesti ottaen työhyvinvointi, työsuojelu ja työkyky sekä näiden kehittäminen

Ehdotuksia täydennyskoulutukseksi työhyvinvointiasiantuntijalle

Työhyvinvointi on paljon käsitelty, mutta suhteellisen tuore aihe suomalaiseen työelämään liittyvässä keskustelussa. Alueella on tehty täyskäännös työkykyyn liittyvästä ongelmalähtöisestä ajattelusta työn edellytysten ja työkulttuurin kehittämiseen. Ylipäätään voidaan sanoa työhyvinvoinnin terminä syrjäyttäneen työkyvyn vasta hiljattain. Työhyvinvointiasiantuntijan työhön sisältyy edelleen tietyissä määrin ajatusjohtajuutta ja muutosjohtamisen piirteitä, joilla vanhoja toimintatapoja ja ajatusmaailmoja pyritään virkistämään.

Organisaatiossa ei välttämättä ole käytössä nimikettä työnhyvinvointiasiantuntija, vaan työnkuva sisältyy toiseen, yleensä henkilöstöhallinnon rooliin. Tässä yhteydessä voidaankin ajatella koulutusvinkkien sopivan kaikille kiinteästi työhyvinvointiin liittyvien asioiden parissa työskenteleville. Työhyvinvoinnin täydennyskoulutuksilla kasvatetaan organisaationne omaa työhyvinvointiosaamista edelleen. Koulutuksista saa usein erityisesti vinkkejä työhyvinvoinnin käytännön kehitystyöhön, lisäpontta toiminnan suunnitelmallisuuteen ja tietoa uusimmista alan trendeistä ja kehityssuunnista.

Innovatiivisuus, kehittämismyönteisyys, ennakkoluulottomuus ja hyvä ideointikyky ovat hyödyksi työhyvinvointiasiantuntijan, kuten työhyvinvoinpäällikön roolissa. Vuorovaikutustaidot ovat myös tärkeitä, ja niihin saakin vinkkejä vuorovaikutuskoulutuksista. Työhyvinvoinnin asiantuntija tekee tiivistä yhteistyötä muiden toimihenkilöiden, erityisesti henkilöstöhallinnon asiantuntijoiden kanssa. Omien tiimityötaitojen on siis syytä olla kunnossa, mutta toki tiimityötä ja työyhteisön kehittämistä käsittelevät koulutukset ovat hyväksi myös siksi, että niistä saa hyvää tietoa ongelma- ja konfliktitilanteiden hallintaan sekä käytännön työkaluja, joilla pystyy tunnistamaan mahdollisia tiimityön tai työyhteisön toimintaan liittyviä kehityskohteita.

Rakenna tulevaisuuden hyvinvoivaa ja tuottavaa työelämää

Työhyvinvointisuunnitelma saatta olla yksi työhyvinvointiasiantuntijan työnkuvaan kuuluvista käytännön työtehtävistä. Lisäksi pyritään arvioimaan ja tunnistamaan organisaation ja henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa ja mahdollisia uhkia sekä toimitaan yleisenä työhyvinvoinnin, työsuojelun ja työterveyden kehittäjänä.

Työhyvinvoinnin asiantuntijan on hyvä tuntea esimiesten maailmaa, sillä työhön saattaa kuulua esimiesten tukemista erinäisissä työhyvinvoinnin osa-alueissa. Työhyvinvointi-, työkyky- ja työsuojeluasiat linkittyvät yhä useammassa organisaatiossa vahvasti strategiseen henkilöjohtamiseen. Henkilöstöhallinnon, muutosjohtamisen ja strategisen johtamisen koulutuksista voit työhyvinvoinnin asiantuntijana saada paljon arvokasta ja uutta oppia.

Kiinnostaako täydennyskouluttautuminen?

Jos olet kiinnostunut jatkokouluttautumisesta, ota asia puheeksi esimiehesi
kanssa. Ota selvää työpaikkasi osaamisen kehittämiseen liittyvistä käytännöistä.  Sinulla voi hyvinkin olla mahdollisuus käyttää muutama työpäivä täydennyskoulutukseen tai työnantajasi saattaa olla valmis vastaamaan koulutuskustannuksistasi.

Voit aloittaa sopivan koulutuksen etsimisen pohtimalla mahdollisia aukkoja
omassa tietämyksessäsi ja millä työsi osa-alueella voisit olla entistäkin
parempi. Voit myös kysyä esimieheltäsi tai kollegoiltasi vinkkejä koulutuksista,
jotka voisivat sopia sinulle.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Lähde: uta.fi

Viimeksi päivitetty: 01 helmi 2019

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 18.7.2019

Täydennyskoulutusta tilintarkastajalle

Tilintarkastaja tarkastaa asiakkaan tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon. Tarkastuksen lisäksi hän antaa tilintarkastuskertomuksen. Tilipäätös antaa tietoa yritysten ja yhteisöjen taloudellisesta asemasta niiden omistajille, asiakkaille, rahoittajille, yhteistyökumppaneille ja viranomaisille. Tilintarkastaja neuvoo talouteen liittyvissä asioissa myös ennaltaehkäisevässä mielessä.
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 30.1.2019

Täydennyskoulutusta liikunnanopettajalle

Liikunnanopettajat työskentelevät eri opetusasteiden oppilaitoksissa ja opettavat liikuntaa. Liikunnan tuntiohjauksen lisäksi tavoitteena on innostaa nuoria liikkumaan myös omalla vapaa-ajallaan ja tehdä liikunnasta osa normaalia elämää. Ajanhallinta Työhyvinvointi Liikunta-ala Stressinhallinta Esimiestaidot Opetus / Pedagogiikka Vuorovaikutustaidot Ensiapu Liikunnanopettajien työ saattaa olla aik ...
Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 18.7.2019

Täydennyskoulutusta neuropsykiatriselle valmentajalle

Neuropsykiatristen valmentajien yhdistyksen mukaan neuropsykiatrinen valmennus eli NEPSY-valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, jonka tarkoituksena on tukea arjen ja elämänhallinnan taitoja, myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja myönteisen elämänpolun muodostumista. Neuropsykiatrisen valmennuksen asiakkailla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.
Ura
Lue lisää
studentum.fi
Tilaa uutiskirjeemme
Saat koulutusvinkkejä, tarjouksia ja uutisia suoraan sähköpostiisi.