Suodata
Testaus ja laadunvarmistus
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Haullasi ei valitettavasti löytynyt yhtään tulosta 😞 Uusi haku
Mainokset

Testauksen ja laadunvarmistuksen koulutus

Laadunvarmistus määrittelee ja toteuttaa ne keinot, joilla varmistetaan hankkeen tuotoksen vaatimustenmukaisuus. Laadunvarmistuksessa testataan, että tuotokset vastaavat loppukäyttäjän vaatimuksia ja muita hankkeelle asetettuja vaatimuksia. Vaatimukset voivat koskea esimerkiksi tietosuojaa.

Testaus on laadunvarmistuksen osa. Hankkeen säännöllinen testaaminen auttaa havaitsemaan virheet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tutustu testauksen ja laadunvarmistuksen koulutuksiin ja opi toteuttamaan onnistuneita hankkeita.

Laadunvarmistus on yksi onnistuneen hankkeen kulmakivistä

Sekä toteutuksen aikainen testaus että hyväksyntätestaus tulee tehdä mahdollisimman aikaisin. Tavoitteena on havaita virheet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta niiden korjaamiselle jää aikaa eikä hanketta jatketa virheellisen ratkaisun päälle. 

Testaa, testaa ja testaa

Testaus tehdään hakkeen toteutusvaiheessa. Testaustulosten pohjalta hankkeen suunnitelmaa tarvittaessa päivitetään. Testaus suoritetaan tapauksesta riippuen joko manuaalisesti tai automaattisesti. Tulokset kootaan testausraporttiin, jossa kerrotaan testauksen etenemisestä, löydetyistä virheistä ja niiden tilasta.

Loppukäyttäjät tekevät hyväksyntätestauksen viimeistään käyttöönottovaiheessa. Tässä vaiheessa tulee korjata käyttöä estävät virheet. Muiden virheiden korjaus tehdään ylläpitovaiheessa. Hyväksyntätestauksesta tehdään loppuraportti, jonka pohjalta hankejohtaja esittää johto-/ ohjausryhmälle:

  • hankkeen hyväksymistä sellaisenaan
  • hyväksymistä korjaustoimien jälkeen tai
  • toteutuksen hylkäämistä

Tietoturvan ja tietosuojan testaaminen

Tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevat tarkastukset tehdään osana hankkeen kokonaistestaussuunnitelmaa. Käytännössä tietoturvaa ja tietosuojaa koskevia testejä tehdään eri käyttötapausten valmistuttua. Tietoturvan ja tietosuojan testaamista ei kannata jättää hankkeen loppuun, koska riskinä on puutteiden havainnointi liian myöhäisessä vaiheessa.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: hel.fi