Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset Etäopiskelu-osioon

Näyttää 1-16 yhteensä 16 tulosta
Näyttää 1-16 yhteensä 16 tulosta
 

Ohjelmistotestaus minimoi virheet ja parantaa sovellusten laatua

Ohjelmistotestaus on prosessi, jossa ohjelmaa suoritetaan virheiden löytämiseksi. Ohjelmistotestaus on myös tutkimusta, jolla saadaan testauksen kohteesta laatuun liittyvää tietoa.

Nykyään ohjelmistojen laatuun kiinnitetään runsaasti huomiota. Käyttäjät ovat entistä laatutietoisempia ja vaativat ohjelmilta enemmän kuin ennen. Laatujärjestelmät ja kiristynyt kilpailu ovat osaltaan johtaneet siihen, että ohjelmistotestauksen panostetaan yhä enemmän.

Ohjelmistotestauksen ja ohjelmistotestauksen kurssien tarvetta ovat lisänneet myös monimutkaisten, vaikeammin testattavien sovellusten yleistyminen, sovellusten tuottaminen useampiin ympäristöihin sekä sovellusten hajautuminen verkkoihin.

Ohjelmistotestauksen ymmärrys on tärkeää kaikille ohjelmistoprojektiin osallistuville

Ohjelmistotestaustyö on vaativaa. Työssä on osattava yhdistää sekä IT-osaaminen, systeemiajattelu että hyvä sosiaalinen kommunikointi siten, että ohjelmistoprojekti hyötyy siitä.

Kaikkien ohjelmistoprojekteihin osallistuvien olisi monessa tapauksessa hyvä opetella testauksesta ainakin perusteita. Tarjolla on siksi myös koulutuksia, jossa opitaan ymmärtämään ohjelmistotestaajan työn sisältöä sekä myös muita systeemiosia. Ylipäätään ohjelmistotestauksen koulutusta on tarjolla monipuolisesti ohjelmistoprojektien eri rooleille.

IT-alalla ja siten myös ohjelmistotestauksen piirissä tietojen ja taitojen päivittäminen ja kehittäminen on tärkeää, sillä käytettävät työkalut ja tekniikat uudistuvat nopeaan tahtiin. Ohjelmistoyrityksen asiantuntemusta on siksi syytä kasvattaa antamalla henkilöstölle asianmukaista ja riittävää koulutusta myös ohjelmistotestauksen saralla. Laadukas testaus- ja laatuprosessi edellyttää testausprosessin jatkuvaa kehittämistä.

Ohjelmistotestauksen perusteiden tunteminen hyödyttää myös projekti- ja laatupäälliköitä

Ohjelmistotestauksen perusteita käsittelevät koulutukset on tarkoitettu kaikille IT-projekteissa työskenteleville, joiden työhön ohjelmistotestaus vaikuttaa.

Ohjelmistotestauksen koulutukset voivat sopia erityisen hyvin esim. IT-projektipäälliköille, laatupäälliköille, ohjelmistokehittäjille sekä testaajille. Peruskursseilla opitaan tyypillisesti ohjelmistotestauksen terminologia ja saadaan valmiudet eri testaustekniikoiden käyttämiseen. Perustiedot testausprosesseista ja käytössä olevista työkaluista käydään yleensä läpi.

Ohjelmistotestauksen ammattilaisten kysyntä kasvaa nopeasti

Ammattitaitoisten ohjelmistotestaajien kysyntä on noussut kohisten. Yritykset rekrytoivat sekä uransa alkuvaiheessa olevia että todellisia ohjelmistotestauksen konkareita. Koska alan ammattilaisista on niin suuri kysyntä, ohjelmistotestauskurssi voi olla hyvä sijoitus tulevaisuuteen myös työllistymisen näkökulmasta.

Ohjelmistotestauskoulutus on hyvä väylä alan tehtäviin aikoville, sillä ohjelmistotestaajan on usein tarvetta toimia tiettyjen sovittujen prosessien mukaisesti, jotta IT-projektin sisäinen kommunikointi toimii ja yleisimmät virheet voidaan välttää. Alalla yleisesti käytössä olevat prosessit ja tekniikat on usein tehokkaampaa opetella ohjatusti.

Testaussertifikaatti-kurssilla todennat testausosaamisesi

Laadukkaan ohjelmistotestauksen edellytyksenä on vahva ammattitaito. Ohjelmistotestaajana toimivan on tärkeää pystyä todistamaan oma osaamisensa työnantajille. Yhtenä ratkaisuna on jonkin yleisesti tunnetun testaamisen sertifiointikokeen suorittaminen.

Sertifiointijärjestelmät on kehitetty testausammattilaisten ja yritysten apuvälineiksi testausosaamisen osoittamiseen ja tunnistamiseen. Työnantajat ja asiakkaat arvostavat laadukkaita sertifikaatteja – osa työnantajista ja asiakkaista jopa vaatii niitä.

Ohjelmistotestauksen kurssit tukena jatkuvassa kehittymisessä

Nykypäivän työelämä ja IT-ala vaatii jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä ja syventämistä. Ohjelmistotestaus alana muuttuu ja tiedot vanhentuvat nopeasti. Ohjelmistotestauksen parissa työskentelevien yritysten ja työntekijöiden kannattaa siksi satsata koulutukseen ammattitaitonsa ylläpitämiseksi. Ohjelmistotestauksen kursseja onkin tarjolla monipuolisesti myös täydennyskoulutusta kaipaaville.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Tivia

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä