🎓 MBA-stipendin hakuaika on auki 16.6. saakka. Lue lisää ja hae »

MBA-stipendi Aalto MBA -ohjelmaan

Oletko muutoksentekijä, jolla on halua ja paloa muuttaa asioita? Tarvitsetko osaamista ja työkaluja tavoitteidesi saavuttamiseksi? Hae MBA-stipendiä 23.4.–16.6.2024 aikana.

MBA-stipendi

Aalto University Executive Education and Professional Development (Aalto EE) ja koulutus.fi myöntävät MBA-stipendin tammikuussa 2025 alkavaan Aalto MBA -ohjelmaan. Stipendi kattaa ohjelmaan osallistumisen ja materiaalit (arvo 37 800 euroa + alv). Stipendillä halutaan tukea henkilöä ja organisaatiota, jotka edistävät toiminnallaan vastuullisuuden teemoja. Hakuaika vuoden 2025 MBA-stipendiin on 23.4.–16.6.2024. Hakulomakkeen löydät alempaa tältä sivulta. For information in English, read below.

Aalto EE tarjoaa vaikuttavia liikkeenjohdon ja asiantuntijoiden valmennus-, koulutus- ja kehittämispalveluita. Osana Aalto-yliopistoa Aalto EE:llä on kolme arvostetuinta kauppatiedettä edustaville yliopistoille myönnettyä laatuleimaa eli akkreditointia: AACSB, AMBA ja EQUIS. 

Aalto MBA on käänteentekevä liikkeenjohdon ohjelma kokeneille asiantuntijoille ja johtajille, jotka haluavat laajentaa urakehitysmahdollisuuksiaan ja kehittyä innovatiivisina ja vastuullisina johtajina. Ohjelma alkaa tammikuussa 2025, ja sen voi suorittaa työn ohella noin kahdessa vuodessa. 

Tutustu aiempiin stipendiaatteihin: 

2024: Jeremi Heikkinen

2023: Joonas Keskinen

2022: Kaisa Kannuksela 

2021: Matleena Aarikallio 


Kuka voi hakea stipendiä?

Voit hakea stipendiä, jos täytät Aalto MBA -koulutusohjelman hakukriteerit: 

 • sinulla on vähintään alempi korkeakoulututkinto 
 • sinulla on vähintään kolmen vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen (ohjelman osallistujilla keskimäärin 12 vuotta työkokemusta) 
 • sinulla on hyvä englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito 

Lisäksi (stipendin kriteerit) 

 • olet asunut Suomessa vähintään 12 kuukautta ennen tammikuuta 2025 
 • voit aloittaa opinnot tammikuussa 2025 
 • rahoitat opintosi pääosin itse ja organisaatiollasi ei ole mahdollisuutta maksaa opintojasi 
 • tavoittelet työsi kautta laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta (esim. vastuullisuus) 

Toivomme, että myös hakijan organisaatio/työnantaja sitoutuu tukemaan hakijaa mahdollisissa opinnoissa, oppien jalkauttamisessa käytäntöön sekä opintojen ja työn yhteen sovittamisessa. Ohjelman tarjoamat käytännön sovellutukset hyödyttävät myös organisaatiota, kun osallistuja pääsee soveltamaan oppimaansa omassa työssään. 

Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia. 

Lue lisää ohjelmasta ja sen vaatimuksista täällä.


Kysyttävää?

Hakijat voivat halutessaan kysyä lisätietoja ohjelmasta sähköpostitse aaltombastipendi@aaltoee.fi.


Miten stipendiä haetaan?

Voit hakea stipendiä täyttämällä hakulomakkeen. Täytä hakemukseen henkilötietosi ja kerro omin sanoin, miksi ansaitsisit stipendin.

Huom! Täytäthän hakemuksen huolella. Pohdi erityisesti omaa motivaatiotasi ja sitä, miten tutkinnon suorittaminen vaikuttaa sekä sinuun henkilökohtaisesti että laajemmin.

Hakemus tulee jättää viimeistään 16.6.2024.

Hakijoiden joukosta valitaan 6–8 henkilöä, jotka kutsutaan jatkamaan hakuprosessia ja jättämään virallinen hakemus Aalto EE:lle. Näiden hakijoiden joukosta valitaan finalistit, joista valitaan stipendin saaja.


Miten stipendin saaja valitaan?

MBA-stipendin saajan nimittää stipenditoimikunta. Stipenditoimikunta koostuu Aalto EE:n asiantuntijoista, ohjelman alumnista ja koulutus.fi:n edustajista. 

Valintaan vaikuttavat hakijan taustaosaaminen ja -koulutus, motivaatio, vaikuttavuus sekä hakuprosessiin kuuluvat esseetehtävät. 

MBA-stipendin saaja valitaan syys-lokakuussa 2024. 


Apply for the MBA Scholarship!

Are you a change maker, driven by a passion to make a difference? Do you need the skills and tools to achieve your goals? Aalto University Executive Education and Professional Development (Aalto EE) and koulutus.fi are granting a scholarship for the Aalto MBA program starting in January 2025. The scholarship covers the full tuition fee and study materials (37 800 euros + VAT). The scholarship aims to support an individual and organization who promote sustainability and responsibility in their actions. The application period is from April 23 to June 16, 2024.

Aalto University Executive Education and Professional Development (Aalto EE) provides executive education, professional development services, and training. Aalto EE is an internationally recognized executive education and professional development organization. As a part of Aalto University, it holds the 'Triple Crown' of accreditations, the three most respected business university accreditations, granted to only 1% of the world's business schools: AACSB, AMBA, and EQUIS. 

Aalto MBA is a life-changing general management program for experienced professionals who want to expand their career development opportunities and renew their ability to develop and lead business in an innovative and responsible way. 

The program starts in January 2025, and can be completed alongside work in two years. 


Who can apply

You can apply for the scholarship if you meet the application criteria for the MBA program:

 • Bachelor's degree or equivalent
 • Minimum three years of relevant postgraduate work experience (participants have on average 12 years)
 • Good command of written and spoken English

In addition, you  

 • must have lived in Finland for a minimum of 12 months before January 2025 
 • must be able to start your studies in January 2025 
 • will finance your studies mostly by yourself (and your organization does not have the opportunity to pay for your full studies) 
 • will seek wider societal impact through your own work (e.g. sustainability) 

We hope that the applicant's organization/employer commits to supporting the applicant in potential studies, implementing the acquired knowledge into practice, and balancing studies and work. The program’s practical applications benefit the organization, as the participant gets to apply their learning in their own work.

We welcome applicants of diverse backgrounds such as age, gender and people from different linguistic, cultural, and other demographic groups.

You can read more about the progam and qualifications here.


Any questions?

You can ask more about the program by email (aaltombastipendi@aaltoee.fi).


How to apply

You can apply for the scholarship by filling in the application form. Fill in your personal information and tell why you deserve the scholarship.

NB! Fill in the form carefully. Focus on your own motivation and describe the impact the program could have on you both personally and wider. 

The application must be submitted no later than June 16, 2024.

Of all applicants 6–8 professionals will continue in the application process and be asked to submit an official application to Aalto EE. From these applicants, finalists will be selected. The scholarship holder will be selected from the finalists.


How is the scholarship holder selected?

The MBA scholarship holder is appointed by the jury. The jury consists of Aalto EE's representatives, program alumni, and representatives of koulutus.fi. 

The scholarship holder will be selected based on previous education and work experience, motivation, impact, essay assignments and final interview. 


Application for the MBA Scholarship 2025
This field is used for controlling automatic form submits. Please leave it blank:
Personal information
Work experience and education
Motivation (200–250 words / answer)