Sosiaaliala / Terveysala

Sosiaalialan ja terveydenhuollon koulutukset

Sosiaalialan ja terveydenhuollon koulutuksista valmiudet ihmisläheiseen työhön

Sosiaaliala- ja terveysala pyrkivät tukemaan ihmistä niin henkisesti kuin fyysisestikin tarjoamalla erilaista tukea, ohjausta, neuvontaa ja huolenpitoa eri elämäntilanteisiin. Sosiaalialan ja terveydenhuollon koulutukset antavat valmiudet toimia ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa, jotka koskevat usein vaikeita asioita tai jopa kriisejä.

Koulutuksia järjestetään eri tason oppilaitoksissa, ja sosiaalialan ja terveysalan tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena. Sosiaalialan ja terveydenhuollon koulutukset valmistavat ihmisläheiseen ja haastavaan ammattiin, jonka tehtävät ovat monipuolisia ja tarjoavat mahdollisuuksia erikoistumiseen.

Olemme listanneet alemmas erilaisia sosiaalialan ja terveydenhuollon koulutuksia, joihin pääset tutustumaan tarkemmin klikkaamalla koulutuksen nimeä. Sivun alalaidasta löytyvän yhteydenottopyyntölomakkeen täyttämällä saat lisätietoa jokaisesta koulutuksesta, jonka jälkeen koulutuksen järjestäjä on sinuun suoraa yhteydessä. Palvelumme ei velvoita mihinkään ja on täysin maksuton.

Etkö löydä etsimääsi? Ota yhteyttä: info@koulutus.fi.

ADHD/AS Coaching
Salon seudun ammattiopisto
4 tuntia
44 EUR
Salo
Kysy seuraavaa koulutusta
Tässä koulutuksessa perehdyt niihin haasteisiin, joita ADHD tai AS henkilö kohtaa elämänsä eri vaiheissa. Koulutuksessa opit myös, miten coachingin/valmentamisen keinoin...
Aikuisten kuntoutettavan käden haasteet (15 op)
Arcada Täydennyskoulutus
n. 7 kk
250 EUR
Helsinki
11.5.2017
Arcadan täydennyskoulutuksessa syvennät tietämystäsi käden kuntoutusprosessista. Kurssin aikana opit, miten kättä kuntoutetaan parhaiten niin, että jokapäiväinen toiminta olisi mahdollista. Kurssi...
Aistiohjaajakoulutus
Porvoo International College
280 EUR
Porvoo
Aistien avulla ihminen muodostaa käsityksen itsestään ja kehonsa tuntemuksista. Monet miellyttävät elämykset ja kokemukset syntyvät aistien välityksellä. Elämysten jakaminen yhdessä...
Aivojumppa
Salon seudun ammattiopisto
3 tuntia
44 EUR
Salo
Kysy seuraavaa koulutusta
Aivojumppa on sarja helppoja ja miellyttäviä liikkeitä, joita käytetään kokonaisvaltaisen oppimisen tukena. Aivojumpan eli Brain Gymin liikkeet helpottavat oppimista. Koulutuksessa...
Akuuttitilanteiden hoito vanhustyössä simulaatiokoulutuksena
Stadin aikuisopisto
3 päivää
Helsinki
Sopimuksen mukaan
Ihmisen ikääntyessä niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinen toimintakyky heikkenee. Iäkkäällä ihmisellä etenkin luiden ja lihasten kunto on heikentynyt, joka helposti...
Ammattikuljettajan ensiapukurssi (7 tuntia)
Suomen Punainen Risti Länsi-Suomen piiri
7 tuntia
Useita (2)
Ammattikuljettajan ammattipätevyyskoulutus....
Ammattitaitokartoitukset rekrytoinnin apuna Hoito- ja hoiva-ala
Amiedu
Helsinki
useita ajankohtia
Kartoitusten tavoitteena on selvittää asiakkaan ammatillinen osaaminen, erityisosaaminen ja mahdolliset osaamisen puutteet sekä ammattitaito suhteessa suomalaisiin osaamisvaatimuksiin....
Ansaintalogiikat ja taiteen tuotanto hyvinvointityössä
Humanistinen ammattikorkeakoulu, täydennyskoulutus
Lukuvuosi 2016-2017
0 EUR
Useita (3)
Syksyllä 2016
Koulutuksessa taiteen soveltavaa käyttöä tarkastellaan liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Ydinkysymyksiä ovat palvelutuotteiden ja ansaintalogiikan kehittäminen siten, että taiteen hyvinvointiosaamisesta on mahdollista luoda...
Apulaisosastonhoitajapäivät IV
Hämeen kesäyliopisto
         
(38)
2 päivää
410 EUR
Hämeenlinna
11.5.2017
Apulaisosastonhoitajan koulutuspäivät täydentävät ja kehittävät apulaisosastonhoitajien esimiestaitoja ja parantavat työyhteisön kehittämistä, työn yhteisöllisyyttä, innovoivaa toimintaa sekä muutoksessa elämistä. Koulutuspäivät tarjoavat myös mahdollisuuden...
Asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot hoitotyössä
Amiedu
1 päivä
Helsinki
sopimuksen mukaan
Tavoitteena on, että hoitotyöntekijät tiedostavat oman vuorovaikutuksensa ja dialogin merkityksen asiakastyössä. Hoitohenkilökunta saa keinoja ja työvälineitä kohdata haastavia asiakaspalvelutilanteita....
Asiakkaan kotiin tehtävän työn ABC
Psyko-Team
6 tuntia
145 EUR
Useita (2)
Useita (2)
Työ on osaksi siirtynyt asiakkaiden koteihin ja tämä työ tulee lisääntymään tulevien vuosien aikana. Monet haluavat asua omassa kodissa erilaisista...
Basic Body Awareness terapiakoulutus (BBAT) I
Tampereen ammattikorkeakoulu - TAMK
6 päivää
540 EUR
Tampere
4.6.2017
BBAT I kurssin tavoitteena on varmistaa, että osallistujat pääsevät omakohtaisen kokemuksen kautta perehtymään näyttöön perustuvaan fysioterapeuttiseen lähetymistapaan, jonka avulla pyritään...
Draaman, ilmaisukasvatuksen ja nukketeatterin mahdollisuudet kasvatus-, opetus- ja ohjaustyössä
Vantaan ammattiopisto, Varia, Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut
6 kuukautta
Vantaa
Jatkuva haku
Koulutus on ammatillista lisäkoulutusta, joka toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Taidekasvatuksen koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät varhaiskasvatuksessa, sosiaalialalla tai muulla sektorilla lasten...
EA 1®
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
2 päivää
105 EUR
Joensuu
29.5.2017
Koulutuksen tavoitteena on lisätä ensiavun antamisen perusvalmiuksia. ‌• Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa ‌• Hätäensiavun perusteet Tajuttomalle annettava ensiapu Peruselvytys Vieras esine hengitysteissä...
EA 1 -koulutus
Koulutusmaailma
         
(2)
2 päivää
210 EUR
Useita (15)
Useita (8)
Koulutusmaailman järjestämän EA 1 (Ensiapu 1) kurssin suoritettuasi hallitset ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. EA1 kurssin sisältö: Auttamistoiminta...
EA 2® (16 h)
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
2 päivää
105 EUR
Joensuu
8.5.2017
Koulutuksen tavoitteena on syventää ensiapuvalmiuksia. Kurssille voi osallistua, jos EA 1 kurssin todistus on voimassa. • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa...
EA1 Ensiapukoulutus
FQ21
16 tuntia
87 EUR
Helsinki
Ensiapukoulutus EA1 antaa perusvalmiudet toimia erilaisissa hätätilanteissa. Koulutuksen käynyt osaa auttaa vammautuneita ja sairastuneita ihmisiä, joilla ei ole hengenvaaraa. EA1 koulutuksen...
EA2 Ensiapukoulutus
FQ21
16 tuntia
87 EUR
Helsinki
Koulutuksen suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaskohtaus ja onnettomuustilanteissa kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa. EA2 koulutuksessa perehdytään myös...
EFR-ensiapukoulutus
CAP Valmennus Oy
Sopimuksen mukaan
100 EUR
Useita (2)
Sopimuksen mukaan
Kurssilla käsitellään hätäensiavun ja ensiavun jatkotoimenpiteiden antamisen tausta ja perustietoja. Koulutus on kansainvälinen ensiapukoulutus (EFR Emergency First Response). Kaikki kurssilla opetettavat ensiaputaidot...
Eläinavusteinen valmentaja, Solution Focused Animal Assisted Therapy (SFAT)
Alfa Partners Oy
10 kuukautta
1 524 EUR
Useita (2)
Useita (2)
Koulutus antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta, työotteesta sekä taitoja niiden soveltamiseen asiakastyössä. Koulutuksen kautta saat valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta ja eläimen...
Elämän vilja-aitta – voimaa muistoista
Stadin aikuisopisto
1 päivä
Useita (2)
Useita (2)
Muisteleminen voi olla hyvinkin terapeuttista. Se voi tuoda ikääntyneelle täyttymyksen ja lohdun tunteita sekä vahvistaa itsetuntoa. Muistelumenetelmät voivat edesauttaa oman...
eLääkeosaaja
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
Omassa tahdissa
120 EUR
Verkossa/etänä
Jatkuva aloitus
eLääkeosaaja koulutuksen tavoitteena on monipuolisesti vahvistaa ja syventää hoitajien lääkehoitoihin liittyvää osaamista. Koulutus koostuu kolmesta verkkojaksosta: Lääkehoitoa tulee toteuttaa lakien...
Ensiapu 1 Porvoo
Edupoli
kaksi päivää.
100 EUR
Porvoo
21.8.2017
Koulutuksen sisältö Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa Hätäensiavun perusteet: tajuttomalle annettava ensiapu aikuisen peruselvytys ja defibrillaatio vierasesine hengitysteissä verenkierron häiriötila eli...
Ensiapu 1 Porvoo
Edupoli
kaksi päivää.
100 EUR
Porvoo
23.5.2017
Koulutuksen sisältö Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa Hätäensiavun perusteet: tajuttomalle annettava ensiapu aikuisen peruselvytys ja defibrillaatio vierasesine hengitysteissä verenkierron häiriötila eli...
Ensiapu 1-kurssi
Axxell
Espoo
Ensiavun peruskurssi antaa tiedot ja taidot ensiavun antamiseen hätä ja onnettomuustilanteissa sekä tavallisimpien sairauskohtausten sattuessa. Tapaturmat ja auttamistoimenpiteet onnettomuuspaikalla Peruselvytys...
Ensiapu 2 Porvoo
Edupoli
kaksi päivää.
100 EUR
Porvoo
20.11.2017
Koulutuksen sisältö Ensiavun taktiikka Elvytystapahtuma Hätäilmoitus Verenvuodot, sisäelinvammat ja sokki Vammamekanismi Loukkaantuneen tutkiminen Rintakehän, vatsan ja lantion vammat Loukkaantuneen tarkkailu...
Ensiapu (EA1)
Stadin aikuisopisto
16 tuntia
110 EUR
Helsinki
Kysy seuraavaa aloitusta
Suomen laki määrää, että jokaisen on autettava onnettomuustilanteessa. Hätätilanne tulee aina yllättäen, ja silloin ensiaputaidot on hyvä olla lihasmuistissa. Ensiapukurssin käyminen...
Ensiapukoulutus ammattikuljettajille, 7t
Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri
7 tuntia
100 EUR
Useita (5)
Suomen Punainen Risti (SPR) on suunnitellut ensiapukurssin ammattikuljettajille. Kurssin sisällössä on otettu huomioon liikenteeseen liittyvät riski ja onnettomuustilanteet, mahdolliset sairauskohtaukset...
Ensiapukoulutus EA2
Suomen Turvallisuusasiantuntijat
2 päivää
Useita paikkakuntia
Tilattavissa
Ensiapukurssi 2 on ensiavun jatko tai kertauskurssi niille, jotka haluavat päivittää ensiapuosaamisensa ja uusia korttinsa ja joiden EA 1 kortti...
Ensiapukoulutus räätälöidysti
Securitas Oy
Sopimuksen mukaan
Useita paikkakuntia
Useita (2)
Securitas tuottaa organisaatiollenne Suomen Punaisen Ristin (SPR) määrämuotoiset ensiapukoulutukset sekä toimintaympäristökohtaisesti räätälöidyt työpaikkakohtaiset ensiapukoulutukset. Kaikki ensiapukoulutukset täyttävät työturvallisuuslain vaatimuksen työpaikan...
Ensiapukursseja kuljetusalalle
Salon seudun ammattiopisto
1 päivä
Salo
Kysy seuraavia koulutuksia
Koulutuksessa annetaan perustiedot ensiavusta ja käsitellään yleistä auttamisvelvollisuutta, onnet tomuuksien ennaltaehkäisyä, onnettomuuspaikalle saapumista ja auton turvalaitteita. Kesto 7 h Hinta:...
Ensiapukurssi EA 1
Suomen Turvallisuusasiantuntijat
2 päivää
180 EUR
Useita (3)
Tilattavissa
Kurssi on Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFIn hyväksymä ensiapukurssi. Kurssista saa SPR:n ensiaputodistuksen.  Kurssipäivään kuuluu 7 x 45 min oppituntia aikavälillä 8:00 – 14:30....
Ensiapukurssi EA 1® (16 t)
Suomen Punainen Risti Länsi-Suomen piiri
97 EUR
Useita (4)
Useita (29)
Sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa Hätäensiavun perusteet Tajuttomalle annettava ensiapu Peruselvytys Vierasesine hengitysteissä Verenkierron häiriötila (sokki) Haavat Tavallisimmat sairauskohtaukset Palovammat...
Ensiapukurssi EA 2 ®
Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri
2 päivää
102 EUR
Useita (5)
Useita (2)
Ensiapukurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä...
Ensiapukurssi EA 2® (16 t)
Suomen Punainen Risti Länsi-Suomen piiri
16 tuntia
110 EUR
Useita (2)
Useita (6)
Tavoite: Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä...
Ensiapukurssi EA1 ®
Suomen Punainen Risti Kaakkois-Suomen piiri
2 päivää
92 EUR
Useita (5)
Useita (9)
EA1 ® ensiapukurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa Hätäensiavun perusteet Tajuttomalle annettava...
Ensiapukurssi EA1® (16t)
Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri
16 tuntia
97 EUR
Turku
Useita (9)
Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus ja onnettomuustilanteissa. Kurssin voimassaoloaika ja kertausmäärät, ennen kuin kurssi...
Ensiapukurssi EA2® (16t)
Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri
16 tuntia
107 EUR
Turku
Useita (2)
Ensiavun jatkokurssilla (EA2)   syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja. Ensiavun jatkokurssille voi osallistua, jos EA1 kurssin todistus on voimassa....
Ensiavun jatkokurssi EA 2 (16 h)
Amiedu
Helsinki
15.5.2017
Ensiavun jatkokurssi antaa perustietojen ja – taitojen lisäksi valmiutta tapaturmantilanteiden ja vammautuneiden auttamiseen sekä lasten elvytykseen, hypotermisten ensiapu, yhteistyö viranomaisten...
Ensiavun peruskurssi (EA 1)
Amiedu
Helsinki
5.6.2017
Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja – taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus ja onnettomuustilanteissa. EA 1 kurssi on voimassa kolme...
Ensiavun peruskurssi (EA 1)
Amiedu
Helsinki
2.5.2017
Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja – taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus ja onnettomuustilanteissa. EA 1 kurssi on voimassa kolme...
Ensiavun peruskurssi (EA 1)
Amiedu
Helsinki
29.5.2017
Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja – taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus ja onnettomuustilanteissa. EA 1 kurssi on voimassa kolme...
Ensiavun peruskurssi (EA 1)
Amiedu
Helsinki
14.6.2017
Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja – taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus ja onnettomuustilanteissa. EA 1 kurssi on voimassa kolme...
Ensiavun peruskurssi EA1
Alertum Oy
2 päivää
160 EUR
Useita (8)
Useita (12)
Ensiavun peruskurssilla opetetaan ne käytännön perustiedot ja taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla.  Alertumin ensiapukoulutus on hyväksytty Trafin direktiivikoulutukseksi....
Ensiavun peruskurssi EA1
Salon seudun ammattiopisto
2 päivää
101 EUR
Salo
30.5.2017
Kurssilla käsitellään ensiavun antamisen perusteet. Ensiavun peruskurssi EA1 on suunnattu kaikille ensiaputietoja ja taitoja työssään tai vapaa ajallaan tarvitseville. Kurssin suorittamisesta myönnetään...
Ensiavun peruskurssi EA2
Salon seudun ammattiopisto
2 päivää
101 EUR
Salo
Kysy seuraavaa aloitusta
Koulutuksessa käsitellään tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun antaminen tavallisimmissa sairaus ja onnettomuustilanteissa sekä haasteellisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa....
Ergonomia hoitotyössä
Amiedu
1 päivä tai konsultointina työpaikoilla
Useita paikkakuntia
sopimuksen mukaan
Tavoitteena on lisätä osallistujien tietämystä turvallisen siirtymisen avustamisen ergonomisista periaatteista ja luonnollisten liikemallien hyödyntämisestä. Koulutuksen aikana opitaan tunnistamaan siirtymisen avustamiseen...
Erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon -seminaaripaketti
Arcada Täydennyskoulutus
1–3 päivää
450 EUR
Helsinki
Ammattikorkeakoulu Arcada Täydennyskoulutus ja Sairaanhoitajaliiton koulutus ja kustannusyhtiö Fioca Oy tarjoavat yhteistyönä ensimmäistä kertaa Suomessa kolmiosaisen seminaaripaketin Erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Seminaaripaketissa keskitytään...
Etiikka mielenterveys- ja päihdetyössä
Pohjois-Karjalan aikuisopisto
1 päivä
73 EUR
Joensuu
Koulutuksessa tutustutaan monipuolisesti mielenterveys ja päihdetyön eettisiin kysymyksiin. Keskeisinä, dialogisten harjoitusten kautta käsiteltävinä teemoina on itsemääräämisoikeus, tahdosta riippumaton hoito ja...
Että muistaisimme ihmeen
Kirjan talo
Sopimuksen mukaan
Useita (2)
Sopimuksen mukaan
Kuinka tehdään satu yhdessä? Entä kuinka tästä yhdessä keksitystä sadusta luodaan nukketeatteriesitys? Että muistaisimme ihmeen valmennuksessa sanataiteen ja esittävän taiteen ammatilaiset tarjoavat...
Näyttää 1-50 yhteensä 308 tulosta
123...67
Näytä kaikki (258) koulutukset

Mitä on sosiaali- ja terveydenhuollon ala?

Sosiaalialan opintoja on tarjolla ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa. Sosiaalialaa opiskelemalla voit valmistua muun muassa sosionomiksi tai lähihoitajaksi, ja erikoistua sitä kautta mm. lastenhoitajaksi.

Sosiaalialan ammattilaisilla on tietotaitoa tukea ihmistä elämän eri tilanteissa tarjoamalla neuvonta-, ohjaus-,  kasvatus-, huolen- ja hoivanpitopalveluita. Sosiaalialan ammattilainen osaa auttaa haastavien elämäntilanteiden hallinnassa sekä mahdollisissa kriisitilanteissa. Sosiaalialan tehtäväalueita ovat mm.

Sosiaalipalveluilla edistetään hyvinvointia

Suomen perustuslaissa on määritelty jokaisen ihmisen oikeus ihmisarvoiseen elämään, joka sisältää tietyntasoisen toimeentulon sekä huolenpidon. Sosiaalialan ammattilaisten tehtäväkenttänä on turvata tämä perustuslain määrittelemä oikeus. Sosiaalialan palvelut ovat suunnattu erilaisissa elämäntilanteissa oleville, eri-ikäisille ja taustaisille ihmisille ja palveluilla pyritään turvaamaan perheiden, yhteisöjen sekä yksilöiden hyvinvointi.

Sosiaalipalvelut ovat lakisääteisiä hyvinvointipalveluita ja palveluista on vastuussa kunnat. Kunnat voivat tuottaa itse palvelunsa, toimia yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai vaihtoehtoisesti ostaa palvelut järjestöiltä tai yrityksiltä ostopalveluina.

Kiinnostaako hyvinvointi- tai kauneudenhoitoalan koulutukset? Katso tästä Hyvinvointi, kauneudenhoito -kategorian tarjonta.

Ennaltaehkäisevä sosiaalihuolto

Erittäin tärkeä osa sosiaalihuoltoa, on ennaltaehkäisevä työ, jota suomalainen sosiaalipolitiikka korostaa.  Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy edellyttää sosiaalisten näkökulmien huomioon ottamista yhteiskunnallisia ratkaisuja, kuten asunto-, koulutus- ja työpolitiikka, tehdessä.

Mitä on terveysala?

Terveysalaa voi opiskella ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, lääketiedettä vastaavasti yliopistossa. Terveysalan opinnoista valmistut esimerkiksi sairaanhoitajaksi, lähihoitajaksi tai lääkäriksi.

Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ

Sairaan- ja terveydenhoitajat ovat hoitotyön ammattilaisia. Sairaanhoitajat työskentelevät erilaisissa tehtävissä esimerkiksi perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai avoterveydenhuollon parissa. Myös kuntoutus- tai hoitokodit, kotisairaanhoito ja yksityiset lääkäriasemat työllistävät sairaanhoitajia. Terveydenhoitaja toimii puolestaan esimerkiksi ennaltaehkäisevissä ja terveyttä edistävissä tehtävissä - kuten kouluissa, työterveyshuollossa, neuvoloissa ja terveyskeskuksissa.

Erikoistumisalasta huolimatta ihmisen kohtaaminen muodostaa suuren osan sekä sairaan- että terveydenhoitajan työstä. Tämän vuoksi heillä on oltava hyvä ihmistuntemus. Työhön kuuluu myös sairaan ihmisen omaisten kohtaamisen kunnioittavalla ja ymmärtävällä tavalla.

Sairaan- ja terveydenhoitajan työ vaatii tiimityöskentelytaitoa. Tiimin jäsenet jakavat yhdessä vastuun ihmiselämän ylläpidosta ja huollosta ja kaikki tuovat tiimiin oman osaamisensa. Työskentelivätpä sairaan- ja terveydenhoitajat sitten perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon parissa, kuuluu työtehtäviin aina myös hallinnollisia tehtäviä, kuten hoitokertomusten kirjoittamista sekä yhteydenpitoa viranomaisiin.

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot

Ammattitutkinnot

Sosiaali- ja terveysala

 • Päihdetyön ammattitutkinto
 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto
 • Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto
 • Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
 • Jalkojenhoidon ammattitutkinto
 • Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

 • Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto
 • Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto
 • Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto
 • Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto
 • Kipsimestarin erikoisammattitutkinto