Näyttää 1-20 koulutusta 300 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 300 tuloksesta
1
2
3
4
...
15

Sosiaalialan ja terveydenhuollon koulutuksista saat valmiudet ihmisläheiseen työhön

Oletko sosiaali- ja terveysalan ihmisläheisellä alalla ja etsit sotealan lisä- ja täydennyskoulutuksia? Harkitsetko alan vaihtoa monipuoliselle sosiaali- ja terveysalalle ja haussa on sopiva sotekoulutus? Koulutus.fissä olet oikeassa paikassa, kun haluat kehittää osaamista, kasvattaa asiantuntijuutta tai vaihtaa alaa. Lue alta lisää sosiaali- ja terveysalasta, sotealan työtehtävistä, sotealan tutkinnoista ja tietenkin sotealan täydennyskoulutuksista.

Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset tutkinnot

Sotealan perustutkinnot

 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, hoiva-avustaja
 • Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja
 • Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja
 • Hammastekniikan perustutkinto, hammaslaborantti

Sotealan ammattitutkinnot

 • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
 • Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto
 • Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
 • Jalkojenhoidon ammattitutkinto

Sotealan erikoisammattitutkinnot

 • Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto
 • Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto
 • Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto
 • Kipsimestarin erikoisammattitutkinto
 • Hieronnan erikoisammattitutkinto
 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Onko haaveenasi työskennellä esimerkiksi päiväkodissa, koulussa, vanhainkodissa, terveyskeskuksen vuodeosastolla tai hoito- ja hoivakodissa? Lähihoitajan tutkinto antaa valmiudet ihmisläheiseen työhön, jota on lähitulevaisuudessa tarjolla runsaasti erityisesti vanhustenhoidon saralla.

Lähihoitajaksi valmistuu suorittamalla sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ammatillisen perustutkinnon. Lähihoitajan tutkinnon sisältö koostuu sosiaali- ja terveysalan perusteista, ammattietiikasta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Tämän lisäksi opiskellaan asiakaspalvelutaitoja ja asiakkaan kasvun tukemista sekä ohjaamista. Kuntouttava työote liittyy läheisesti opiskelun sisältöön. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon loppuvaiheessa on mahdollista valita oma erikoistumislinjansa. Erikoistumislinjoja voivat olla esimerkiksi lasten ja nuorten hoito, vanhustyö tai vammaistyö.

Mitä on sosiaaliala?

Sosiaalialan opintoja on tarjolla ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa. Sosiaalialaa opiskelemalla voit valmistua muun muassa sosionomiksi tai lähihoitajaksi, ja erikoistua sitä kautta esimerkiksi lastenhoitajaksi.

Sosiaalialan ammattilaisilla on tietotaitoa tukea ihmistä elämän eri tilanteissa tarjoamalla neuvonta-, ohjaus-, kasvatus-, huolen- ja hoivanpitopalveluita. Sosiaalialan ammattilainen osaa auttaa haastavien elämäntilanteiden hallinnassa sekä mahdollisissa kriisitilanteissa.

Sosiaalialan tehtäväalueita ovat mm.

Sosiaalipalveluilla edistetään hyvinvointia

Suomen perustuslaissa on määritelty jokaisen ihmisen oikeus ihmisarvoiseen elämään, joka sisältää tietyntasoisen toimeentulon sekä huolenpidon. Sosiaalialan ammattilaisten tehtäväkenttänä on turvata tämä perustuslain määrittelemä oikeus. Sosiaalialan palvelut ovat suunnattu erilaisissa elämäntilanteissa oleville, eri-ikäisille ja taustaisille ihmisille ja palveluilla pyritään turvaamaan perheiden, yhteisöjen sekä yksilöiden hyvinvointi.

Sosiaalipalvelut ovat lakisääteisiä hyvinvointipalveluita ja palveluista on vastuussa kunnat. Kunnat voivat tuottaa itse palvelunsa, toimia yhteistyössä toisten kuntien kanssa tai vaihtoehtoisesti ostaa palvelut järjestöiltä tai yrityksiltä ostopalveluina.

Ennaltaehkäisevä sosiaalihuolto

Erittäin tärkeä osa sosiaalihuoltoa on ennaltaehkäisevä työ, jota suomalainen sosiaalipolitiikka korostaa. Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy edellyttää sosiaalisten näkökulmien huomioon ottamista yhteiskunnallisia ratkaisuja, kuten asunto-, koulutus- ja työpolitiikka, tehdessä.

Missä terveysalaa voi opiskella?

Terveysalaa voi opiskella ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, lääketiedettä vastaavasti yliopistossa. Terveysalan opinnoista valmistut esimerkiksi sairaanhoitajaksi, lähihoitajaksi tai lääkäriksi.

Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työ

Sairaan- ja terveydenhoitajat ovat hoitotyön ammattilaisia. Sairaanhoitajat työskentelevät erilaisissa tehtävissä esimerkiksi perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai avoterveydenhuollon parissa. Myös kuntoutus- tai hoitokodit, kotisairaanhoito ja yksityiset lääkäriasemat työllistävät sairaanhoitajia. Terveydenhoitaja toimii puolestaan esimerkiksi ennaltaehkäisevissä ja terveyttä edistävissä tehtävissä mm. kouluissa, työterveyshuollossa, neuvoloissa ja terveyskeskuksissa.

Erikoistumisalasta huolimatta ihmisen kohtaaminen muodostaa suuren osan sekä sairaan- että terveydenhoitajan työstä. Tämän vuoksi heillä on oltava hyvä ihmistuntemus. Työhön kuuluu myös sairaan ihmisen omaisten kohtaamisen kunnioittavalla ja ymmärtävällä tavalla.

Sairaan- ja terveydenhoitajan työ vaatii tiimityöskentelytaitoa. Tiimin jäsenet jakavat yhdessä vastuun ihmiselämän ylläpidosta ja huollosta ja kaikki tuovat tiimiin oman osaamisensa. Työskentelivätpä sairaan- ja terveydenhoitajat sitten perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon parissa, kuuluu työtehtäviin aina myös hallinnollisia tehtäviä, kuten hoitokertomusten kirjoittamista ja yhteydenpitoa viranomaisiin.

Sote- ja terveysalan täydennyskoulutus

Sosiaali- ja terveysalan lisä- ja täydennyskoulutusten tarjonta koulutus.fissä on kattava. Koulutus.fistä löydät edellä mainitut sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.

Eräitä suosituimmista sotealan täydennyskoulutuksista ovat yliopistojen ja kesä-yliopistojen järjestämän lyhytterapeuttikoulutukset, psykoterapeuttikoulutukset ja neuropsykiatrinen valmentaja eli Nepsy-koulutukset.

Koulutus.fistä löytyy myös runsaasti lyhyempiä sote-alan täydennyskoulutuksia ja kursseja täsmätarpeisiin. Koulutusten aiheina voi olla hoito- ja asiakastyössä tarvittavat käytännön taidot, sosiaali- ja terveysalan työturvallisuus tai sotealan kehittäminen.

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus voi olla esimerkiksi:

 • Kirjaamisen perusteet sote-alalla
 • Ensiapukoulutukset
 • Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen
 • Hoitotieteen perusopinnot
 • Sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittäjä -koulutus
 • Seksuaalineuvonta
 • Sosiaalihuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus
 • MAPA® Perusteet
 • Anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja

Tutustu sotealan koulutusten kattavaan kirjoon koulutus.fissä. Hyödynnä suodattimia ja löydä sinulle sopiva sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus.


Palaa sivun alkuun


Lähteet: Ammattinetti, Suomen sosiaali ja terveys ry

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia
Hakuehdotuksia