Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-4 koulutusta 4 tuloksesta
Näyttää 1-4 koulutusta 4 tuloksesta
 

Fysioterapiasta elinikäistä toimintakykyä

Fysioterapeutti on monelle istumatyöläiselle tai urheilua harrastavalle korvaamaton elämänlaadun parantaja. Fysioterapia on ohjausta ja neuvontaa sisältävä tehokas hoitomuoto, jossa arvioidaan ihmisen toimintakykyä, terveyttä, liikkumista ja toimintarajoitteita omassa toimintaympäristössään. Fysioterapia perustuu fysioterapiatieteeseen, jossa tutkitaan ihmisen liikkumista ja toimintakykyä erityisesti silloin kuin toiminnassa on häiriötä tai heikkenemistä.

Fysioterapeuttikoulutus on käytännönläheistä

Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää vain koulutuksen läpikäynyt fysioterapeutti.
Fysioterapeutiksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa, jossa alemman korkeakoulututkinnon opinnot kestävät 3,5 vuotta. Tutkinnon laajuus on 210 opistopistettä.

Fysioterapian opinnoissa keskitytään luonnollisesti ihmisen anatomiaan ja erilaisiin tapoihin liikkua. Perusopinnot pitävät sisällään muun muassa lääketieteellisiä oppiaineita, biomekaniikkaa ja fysiologiaa. Kuten muutkin sosiaali- ja terveysalan ammatteihin tähtäävät opinnot, myös fysioterapia vaatii opiskelijalta nopeaa tiedon omaksumista ja itsekuria.

Fysioterapeuttikoulutusta voidaan kuvata prosessina, jossa yhdistyvät omat, henkilökohtaiset havainnot ja yleisen tiedon omaksuminen. Opiskelu on kuitenkin myös käytännönläheistä, sillä opintoihin lukeutuu paljon käytännön työn harjoittelua. Tämä taas valmistaa opiskelijan itseohjautuvaan ammattiin. Opinnot sopivat henkilölle, joka on valmis pureutumaan heti ongelman ytimeen ja tekemään pitkäjänteistä työtä asiakkaidensa kanssa.

Ei vain yhdenlainen työpaikka

Koska asiakkaita on laidasta laitaan, fysioterapeuttiopiskelija oppii jo koulutuksen aikana valmiudet kohdata ja koskettaa erilaisia asiakkaita. Fysioterapeutti on itsenäinen ammattilainen, joka vastaa oman työnsä toteuttamisesta ja kehittämisestä. Työn luonteen vuoksi fysioterapeutit ovat yleensä asiakaslähtöisiä ja palveluhenkisiä. Fysioterapeutin koulutus takaa vankan ammattitaidon, joka perustuu ihmiskehon tuntemiseen ja jatkuvasti kehittyvään työhön ihmisten parissa. Suomessa fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys- ja kuntoutusjärjestelmää.

Fysioterapeutit voivat työskennellä yksityisessä yrityksessä, omassa firmassa, julkisella puolella terveyskeskuksissa tai erilaisissa kuntoutuslaitoksissa. Työ ei välttämättä ole pelkästään asiakaskohtaamisia, vaan fysioterapeutille on työtehtäviä myös asiantuntijaroolissa esimerkiksi koulutusalalla.

Fysioterapia tarjoaa hyviä työllistymismahdollisuuksia myös tulevaisuuden yhteiskunnassa, jonka terveydenhuolto on kallistumassa yhä enemmän itsehoidon ja lääkinnän suuntaan. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijana fysioterapeutilla voi olla paljon annettavaa esimerkiksi istumatyön staattisuudesta kipuileville kansalaisille.

Fysioterapeutti korjaa konttorin kuluttaman kehon

Jos koet, että selkäsi väsyy työtä tehdessä tai niska-hartiaseutu on jatkuvasti jumissa, kannattaa kokeilla fysioterapeutin palveluita. Istutko päiväkaudet työtuolissa, jonka säätövipuihin et ole koskenut lainkaan? Fysioterapeutin voi pyytää määrittelemään itselle sopivat työtasojen korkeudet ja tuolien asetukset sekä näyttämään keholle edullisempia työasentoja. Yleinen työkyvyn menettäminen, eriasteinen vammautuminen, toimintakyvyn alentuminen tai kuntoutumisen tarve ovat muita yleisiä syitä hakeutua fysioterapeutin oppiin.

Fysioterapiassa etsitään tapoja tehdä työtä tai erilaisia fyysisiä harjoitteita oikeaoppisesti ja turvallisesti. Vaikka fysioterapia sekoitetaan usein hierontaan, työ ei ole pelkästään sitä. Akuutista vammasta tai kivusta kärsivälle fysioterapeutti voi löytää manuaalisella työllä keinoja muun muassa lihaksen rentoutumiseen ja kivun lieventämiseen.

Fysioterapeutti ei neuvo nurkasta käsin, vaan pyrkii yhdessä asiakkaan kanssa löytämään hänelle parhaimmat mahdollisuudet pysymään terveenä ja liikkumaan voimavarojen mukaan loukkaantumatta missä tahansa. Fysioterapeutin aseet toimintahäiriöille ja kivuille ovat säännöllinen terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen ja fyysinen terapia. Fysioterapeuttia voidaan pitää ihmisen liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntijana, jolla on kyky tuntea ihmisen liikkumisen edellytykset ja niiden haittatekijät kuten tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Fysioterapian yleisenä tavoitteena on edistää ihmisten hyvinvointia ja pitää koko väestö toimintakykyisenä.


Palaa sivun alkuun


Lähteet: Suomen Fysioterapeutit

Vertaile koulutuksia