Näyttää 1-1 koulutusta 1 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-1 koulutusta 1 tuloksesta

Hammashoidon koulutus

Hammashoidon ja hammaslääketieteen täydennyskoulutus

Tutkimuspohjaisen tiedon uusiutuminen ja hoitomenetelmien kehittyminen edellyttävät hammaslääkäreiltä ja hammashoidon parissa työskenteleviltä jatkuvaa tiedon ajantasalla pitämistä ja elinikäistä oppimista. Näin varmistetaan korkeatasoinen ja turvallinen hammaslääketieteellinen hoito. Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaan hammaslääkärin tulisi täydennyskouluttautua vähintään 8–9 päivää vuodessa.

Hammashoitajan koulutus

Lähihoitajakoulutuksessa voi valita suun terveydenhoidon koulutusohjelman, joka antaa valmiuden toimia hammashoitajan ja lähihoitajan ammatissa. Hammashoitajan tutkinnon suorittaminen kestää peruskoulupohjalta noin kolme vuotta ja ylioppilaspohjaisena noin kaksi vuotta. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Hammashoitajan tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella tai aikuiskoulutuksessa. Hammashoitajan koulutukseen hakeudutaan valtakunnallisen yhteisvalinnan kautta, jossa hakijat osallistuvat soveltuvuuskokeisiin.

Hammashoitaja on terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain mukainen nimikesuojattu ammatti. Nimikesuoja edellyttää Valviran rekisteröintiä ko. terveydenhuollon ammattihenkilöksi.

Hammashoitaja työskentelee perus- tai erikoissairaanhoidossa joko kunnallisessa tai yksityisissä terveydenhuoltopalveluissa. Hammashoitaja vastaa omalta osaltaan potilas- ja työturvallisuudesta, valmistelee potilaan hoitoa varten sekä huolehtii vastaanoton toimintavalmiudesta.

Hammashoitajan työssä tarvitaan erilaisten hoitokäytäntöjen osaamista sekä hoitotyössä tarvittavien instrumenttien, materiaalien ja erilaisten tietojärjestelmien hallintaa. Työtehtäviä voivat olla mm. suun terveyden tarkastukset, hoidontarpeen arvioinnit, suun terveydenedistäminen ja oikomishoidon osatehtävät.

Suuhygienistin koulutus

Suuhygienisti on suu- ja hammassairauksien ehkäisyn ja varhaishoidon ammattilainen. Suuhygienistin työtehtäviin kuuluvat ihmisen suun terveydenhoito, terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy, suun terveydentilan kartoitus, kariologinen seulontatutkimus, hoitosuunnitelman laatiminen ja hoidon toteuttaminen sekä tämän seuraaminen. Lisäksi suuhygienisti havaitsee muutokset potilaan limakalvoilla, tutkii purentaa ja ohjaa tarvittaessa hammaslääkrin vastaanotolle.

Nykyään suuhygienistit tekevät myös paljon kosmeettista suunhoitoa, kuten laittavat hammaskoruja ja valkaisevat hampaita. Suuhygienisti työskentelee mm. yksityisillä hammaslääkäriasemille, terveyskeskuksissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Suuhygienisti toimii hyvin itsenäisesti toimenkuvansa ja vastuualueidensa puitteissa. Suuhygienistiksi valmistaudutaan ammattikorkeakoulusta suun ja terveydenhuollon koulutusohjelmasta. Kolme ja puoli vuotta kestävät suuhygienisti opinnot ovat laajudeltaan 210 opintopistettä.

Toimiminen suuhygienistinä on vaativaa ja se edellyttää jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa muun muassa uusimman tekniikan ja muuttuvien materiaalien käytön hallintaan liittyen. Ammatissa tarvitaan käden taitoja ja tarkkuutta sekä päätöksenteko- ja järjestelykykyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Hammaslääkärin koulutus

Suomessa hammaslääkärilta vaaditaan hammastieteen lisensiaatin tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaaditaan 330 opintopisteen laajuiset opinnot. Koulutus kestää 5,5 vuotta. Opintoihin sisältyysyventävä käytännön harjoittelu. Tutkinnon suoritettuaan hammaslääkäri saa itsenäiseen ammatinharjoittamiseen oikeuttavan laillistuksen.

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaaditaan 330 opintopisteen laajuiset opinnot. Koulutus kestää 5,5 vuotta. Opintoihin sisältyysyventävä käytännön harjoittelu. Tutkinnon suoritettuaan hammaslääkäri saa itsenäiseen ammatinharjoittamiseen oikeuttavan laillistuksen.

Hammaslääkärin yleisimpiin toimenpiteisiin kuuluvat perushammastarkastukset, paikkaukset, juurihoidot, ienhoidot ja erilaiset suurikirurgiset toimenpiteet. Hammaslääkäri myös määrää hampaiden röntgenkuvauksia ja lääkereseptejä.Palaa sivun alkuun


Lähteet: Hammaslääkäriliitto, Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia