Suodata
Farmasia / Lääkeala
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-6 koulutusta 6 tuloksesta
Mainokset

Suositut sijainnit

Osallistujien kokemuksia aiheessa Farmasia / Lääkeala

Farmasian ja lääkealan koulutus

Farmasia on tieteenala, joka on erikoistunut lääkehuoltoon. Farmasian alalta valmistuneet voivat työskennellä hyvinkin vaihtelevissa tehtävissä aina apteekista lääkekonsultin tehtäviin.

Lääketeollisuus on jatkuvasti ja nopeasti kasvava ala, joten farmasian alalta valmistuneet työllistyvät verrattain hyvin. Lisäksi vielä toistaiseksi länsimainen terveydenhoito perustuu pitkälti lääkehoitoon vaihtoehtois- tai itsehoitojen sijaan. Muita työllistäjiä ovat lääkealan tutkimus- ja kehittämistahot, yliopistot, sairaalat, terveyskeskukset, asiakaspalvelutehtävät ja muut asiantuntijatehtävät.

Farmasian opiskelu

Yliopistotasoisten farmasian opintojen aikana syvennytään lääkeaineiden ominaisuuksiin ja vaikutuksiin elimistössä. Lisäksi syvennytään lääkkeiden käyttöön liittyviin kysymyksiin yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tutuksi tulevat myös lääkkeiden valmistusprosessit, analytiikkaa sekä uusien lääkemolekyylien suunnittelua.

Farmaseutin tutkinnossa isossa osassa on puolen vuoden mittainen harjoittelu, josta maksetaan palkkaa. Opetusapteekissa tapahtuvassa harjoittelussa opiskelijat pääsevät soveltamaan opinnoissa saamiaan valmiuksia käytännön työhön.

Farmasiassa voi Suomessa suorittaa seuraavat yliopistotutkinnot:

  • farmaseutti (alempi korkeakoulututkinto)
  • proviisori (ylempi korkeakoulututkinto)
  • farmasian lisensiaatti (FaL) (tieteellinen jatkotutkinto)
  • farmasian tohtori (FaT) (tieteellinen jatkotutkinto)

Suomessa suoritettu farmasian tutkinto on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu tutkinto. Suomessa koulutuksensa saanut farmaseutti voi siis työskennellä samalla tutkintotodistuksella myös muissa EU-maissa.

Lääkealan perustutkinto

Lääkealan perustutkinto on ammatillinen toisen asteen tutkinto ja siitä valmistuu lääketeknikoksi. Opinnot kestävät kaksi tai kolme vuotta aiemmasta koulutuksesta riippuen. Lääkealan perustutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona oppisopimuksella tai aikuisille tarkoitetussa monimuotokoulutuksessa.

Lääketeknikon teoreettisissa opinnoissa käsitellään lääkelogistiikan ja varastoinnin perusteita, tietojenkäsittelyä ja taloushallinnon perusteita. Valinnaisten opintojen kautta voi syventyä näiden aiheiden lisäksi myös somistus- tai markkinointitehtäviin. Tärkeä osa opintoja on työpaikalla käytännön työtehtävissä tapahtuva oppiminen.

Lääkitysturvallisuuden asiantuntijakoulutus

Lääkitysturvallisuuden asiantuntijakoulutus valmentaa farmasian ammattilaisia jalkautumaan terveydenhuoltoyksiköihin, tehostamaan potilasturvallisuutta ja tuottamaan kliinisen farmasian asiantuntijapalveluita. 

Lääkitysturvallisuuden asiantuntijakoulutus antaa monipuolista ja laaja-alaista osaamista lääkehuollon turvallisesta toteuttamisesta, tutustuttaa lääkehoitosuunnitelmiin ja niiden tuottamiseen teoriassa ja käytännössä, opettaa tunnistamaan ja hallitsemaan lääkehoitoprosesseihin liittyviä riskejä, antaa työkaluja turvallisuusajattelun edistämiseen sekä syventää osallistujan asiantuntijuutta tuottaa ja myydä lääkitykseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on 45 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, joka laajentaa sairaanhoitajan roolia ja lisää vastuuta. Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen koulutus antaa sairaanhoitajalle valmiudet toimia rajatun lääkkeenmääräyksen piirissä.

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen laajeni Terveydenhuollon ammattihenkilölakiin 23 b § 1.5.2019 tehdyn muutoksen myötä. Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmäärääminen on nykyisin mahdollista perusterveydenhuollon avohoitojen vastaanotoissa, sairaanhoitopiirien yhteispäivystyksissä sekä perusterveydenhuollon sekä erikoissaaraanhoidon avohoidon palveluissa, jotka kuuluvat kuntien tai kuntayhtymien järjestämisvastuulle.


Palaa sivun alkuun


Lähteet: Suomen Apteekkariliitto, LAB-ammattikorkeakoulu