Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

Laurea-ammattikorkeakoulu – Laurea EduGATE
Yhteenveto
45 op
4 900 EUR + alv 24 % (yht. 6 076 EUR)
9.8.2022
Haku päättyy: 5.8.2022
suomi
   
Lähiopetus
Espoo
Koulutus

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen, Laurea

Tunnista vastuualueesi lääkkeenmäärämisessä

Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on itsenäinen terveydenhuollon tehtävä, joka on mahdollista perusterveydenhuollon avopalveluissa kuten sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä, terveyskeskuksen avovastaanoton yksiköissä ja kotisairaanhoidossa. Lisäksi rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on mahdollista erikoissairaanhoidon poliklinikoilla. Rajattu lääkkeenmäärääminen on mahdollista myös kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle kuuluvissa sopimuksen perusteella tai kunnan tai kuntayhtymän lukuun muulla tavalla hankittavissa terveydenhuollon avohoidon palveluissa.

Laurea-ammattikorkeakoulussa on aloitettu Sairaanhoitajan lääkkeenmääräisen lisäkoulutus vuonna 2013. Lisäkoulutus tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010, 992/2019). Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista osa-alueista:

 • Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op
 • Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op
 • Kliininen hoitotyön toteuttaminen 8 op
 • Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op
 • Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

Koulutuksen hyödyt

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja vastuualueensa rajat rajatussa lääkkeenmääräämisessä sekä noudattaa lääkkeenmääräämisestä annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuuden vaatimuksia,
 • soveltaa itsenäisessä rajatussa lääkkeenmääräämisessä tarvittavia laaja-alaisia ja edistyneitä tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä potilaan hoidontarpeen arvioinnissa, diagnosoinnissa, hoitotyön ja oireenmukaisen hoidon toteuttamisessa sekä hoidon vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa,
 • itsenäisesti soveltaa, yhdistää ja kriittisesti arvioida kliinisessä hoitotyössä kliinisen lääketieteen, tautiopin, farmakologian ja reseptiopin tietojaan rajatuksi lääkkeen määräämiseksi sekä potilaan lääkehoidon turvalliseksi toteuttamiseksi moniammatillisen tiimin jäsenenä,
 • kriittisesti arvioida ja jatkuvasti kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistaan ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan kouluttajalle.

Kohderyhmä

Hakukelpoisuutena on, että hakija on laillistettu sairaanhoitajana tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö (amk / opistoaste). Hakijalla on viimeisten viiden vuoden ajalta vähintään kolmen vuoden työkokemus lääkkeen määräämiseen liittyvällä tehtäväalueella.

Lisäksi edellytetään, että hakijalla on työ-/palvelusuhde terveyskeskukseen tai sairaanhoitopiiriin, kun terveyskeskuspalvelut tuotetaan yhteispäivystyksessä. Työpaikalla on tapahtuvaa oppimista varten nimetty ohjaava lääkäri, joka on ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri. Lisäksi tarvitaan työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen

Aikataulu

Opintojen laajuus on 45 op. Toteutetaan monimuoto-opiskeluna.

Lähiopetuspäiviä on noin 20, noin kaksi päivää kuukaudessa.

Syksyn 2022 lähipäivät järjestetään seuraavasti:

 • 1.-2.9.2022
 • 29.-30.9.2022
 • 27.-28.10.2022
 • 24.-25.11.2022
 • 15.-16.12.2022

Vuoden 2023 lähipäivät julkaistaan myöhemmin.

Monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät opiskelijalta motivaatiota ja mahdollisuuksia sitoutua vaativaan opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hyvää hallintaa, sillä suuri osa opinnoista tapahtuu verkko-opintoina.

Teoreettisia opintoja tukee käytännössä tapahtuva oppiminen omassa terveyskeskuksessa laillistetun lääkärin ohjaamana. Opiskelijan työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lääkäriohjaajan järjestämisestä. Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osaksi hyväksilukea ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa.

Valintakoe järjestetään Laurea Otaniemen kampuksella 9.8.2022 klo 12.00-15.00.
Osoite: Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo

Valintakoekirjat:

Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. et al. (toim. 2019): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. 5. uudistettu painos. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 9–130, Oppiportissa luvut 1-5. (saatavilla myös Terveysportin Duodecim lääketietokannassa ja Duodecimin Oppiportissa)

Koulu, M. & Mervaala, E. (toim. 2018): Farmakologia ja toksikologia, 10. uudistettu painos. Medicina, Kuopio. Sivut 17–135.

Koulutuspaikka

Laurea-ammattikorkeakoulu, Otaniemen kampus

Metsänpojankuja 3, Espoo

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 4 900 euroa (ALV 0%). Osallistumismaksu laskutetaan 5 erässä á 980 €. Maksu voidaan kohdistaa yhdelle tai kahdelle vuodelle.

Työnantaja vastaa VN asetuksen 1089/2010 mukaisesta koulutukseen sisältyvästä työssä oppimisen ja näytön arvioinnin resursoinnista ja järjestelyistä. Matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana osallistuja vastaa itse.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Laurea-ammattikorkeakoulu – Laurea EduGATE

Laurea EduGATE – kohti osaavampaa tulevaisuutta

Haluatko työelämän ammattilaiseksi? Laurea EduGATE tarjoaa Laurea-ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksia. Työelämälähtöinen koulutustarjonta on monipuolista ja räätälöitävissä organisaatioiden tarpeisiin. Kouluttajina toimivat kunkin koulutusalan asiantuntijat ja tilat mahdollistavat monimuotoisen koulutustoiminnan. Laurea EduGATE on kumppanisi innovatiivisella matkalla, jolla kehität itsestäsi ja organisaatiostasi tulevaisuuden menestyjän.  Laurea...


Lue lisää kouluttajasta Laurea-ammattikorkeakoulu – Laurea EduGATE ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu – Laurea EduGATE

Ratatie 22
01300 Vantaa

 Näytä puhelinnumero
www.laurea.fi


Arvioinnit
Arvioi tämä koulutus ensimmäisenä.
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen täytä seuraavat tiedot: