Suodata
Henkilöstöhallinto / HR
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 378 tuloksesta
1
2
3
4
...
19
Mainokset

Lisää samankaltaisia koulutusaloja

Suositut sijainnit

Osallistujien kokemuksia aiheessa Henkilöstöhallinto / HR

Usein kysytyt kysymykset

 • Henkilöstöhallinnolla tarkoitetaan organisaation työntekijöiden johtamista liiketoimintalähtöisellä tavalla. Henkilöstöhallinnollisiin toimiin kuuluu muun muassa rekrytointi, perehdytys ja työhyvinvoinnista huolehtiminen. 

 • Lyhenne HR tulee englanninkielisistä sanoista Human Resources ja sillä tarkoitetaan ihmisresursseja eli henkilöstöä.

Henkilöstöhallinto tukee organisaatiota henkilöstön kautta

Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Ilman henkilöstöä ei ole tulosta. Jokainen johtaja on lähtökohtaisesti vastuussa organisaationsa henkilöstön hyvinvoinnista. Organisaation koon kasvaessa tarvitaan kuitenkin yleensä työntekijöitä, jotka ovat vastuussa henkilöstöhallinnollisista toimista, kuten rekrytoinnista, perehdytyksestä ja työhyvinvoinnista. HR-koulutukset sopivatkin paitsi henkilöstöhallinnon asiantuntijoille, myös esimiehille ja johtajille.

HR-asiantuntijoilla on vastuu osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä. HR-tiimin vastuulla voi olla koko henkilöstön osaamisen kehittäminen. Samalla pitäisi muistaa pitää huolta myös omasta osaamisesta ja henkilöstöhallinnon osaamisesta yleisesti organisaatiossa. Osaava ja kouluttautunut HR-asiantuntija pystyy antamaan parhaansa organisaation tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin eteen.

Mistä sanoista tulee HR?

HR tulee englanninkielisistä sanoista Human Resources ja sillä tarkoitetaan ihmisresursseja eli henkilöstöä. Joskus käytetään myös lyhennettä HRM eli Human Resources Management, joka tarkoittaa henkilöstöhallintoa.

Mitä on HR?

HR-työn ytimessä on se, kuinka yritykset ja organisaatiot toimivat operatiivisesti ja strategisesti henkilöstön huomioiden. Jokaisen organisaation tehokkuus on riippuvainen yksittäisten työntekijöiden suorituskyvystä. Henkilöstön suorituskyky on puolestaan vahvasti yhteydessä siihen, kuinka hyvin työntekijät tuntevat yrityksen tavoitteet ja arvot, kuinka motivoituneita he ovat ja kuinka arvokkaiksi he tuntevat itsensä.

Positiivinen ja vahva yrityskulttuuri edistää tehokasta ja harmonista organisaatiota. Yrityskulttuuri näkyy myös organisaation ulkopuolella ja siksi se onkin yksi tehokkaimmista keinoista erottautua kilpailijoista. Hyvän imagon omaava organisaatio houkuttelee osaavia työntekijöitä.

HR-työn tulisi johtaa parantuneeseen kannattavuuteen, mikä saavutetaan tyytyväisempien työntekijöiden, parempien suoritusten ja tehokkuuden avulla. Henkilöstöhallinto on vahvasti liiketoimintalähtöinen yksikkö organisaation sisällä. HR-asiantuntijat tukevat organisaatiota tulosten saavuttamisessa. Tässä tärkeä osa on lahjakkuuksien houkuttelu organisaation palvelukseen ja heidän pitämisensä talossa.

Kaikkea yllä mainittua osaamista voi vahvistaa henkilöstöhallinnon koulutuksissa.

Mitä HR tekee?

 • Työsuhteen hoitaminen sen koko elinkaaren ajan
  • o Työpaikkailmoituksen teko
  • o Perehdyttäminen
  • o Työsuhteen päättyminen
 • Rekrytointi
  • o Hakemusten käsittely
  • o Haastattelut
  • o Valintapäätösten informointi
  • o Työnanatajamielikuva
 • Henkilöstötutkimukset
  • o Kehittämiskohteiden tunnistaminen
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen
  • o Koulutustarpeiden suunnittelu
 • Henkilöstösuunnittelu
 • Henkilöstöbudjetin teko
 • Konfliktien sovittelu

Henkilöstöhallinnon koulutus – miten päästä hr-alalle?

Henkilöstöhallinnon tehtävistä kiinnostunut voi suunnata kauppatieteiden ja liiketoiminnan koulutuksiin henkilöstöhallinnon suuntautumisella. Hr-tehtävissä toimivaa voi kiinnostaa muukin hr-koulutus, jotka syventyy kehittämään jo henkilöstöhallinnon parissa työskentelevien osaamista. Tutkintomuotoinen hr-alan koulutus antaa kattavat pohjatiedot hr-alan monipuolisiin tehtäviin.

Henkilöstöhallinnon tehtäviin sopiva pohjakoulutus:

 • Liiketoiminnan perustutkinto, Merkonomi
 • Liiketalouden koulutus Tradenomi (AMK)
 • Kauppatieteiden maisteri (KTM)

Esimerkkejä hr-tutkinnoista jo hr-alalla työskenteleville:

 • Liiketoiminnan ammattitutkinto
 • Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
 • HR-asiantuntija -koulutus
 • Henkilöstöassistentin tutkinto™
 • Henkilöstöpäällikön tutkinto™
 • Henkilöstöjohtamisen valmennus

Tyypillisiä hr-alan tehtävänimikkeitä:

 • hr-assistentti
 • henkilöstösihteeri
 • henkilöstöjohtaja
 • henkilöstökoordinaattori
 • hr-päällikkö
 • työsuhdeasioiden hoitaja
 • työsuhdejuristi

Henkilöstöhallinnon täydennyskoulutus

Henkilöstöhallinnon kokonaisuus on laaja. Siten henkilöstöhallinnon piiriin kuuluvia täydennyskoulutuksia on paljon. HR-asiantuntijan työssä tarvitaan paljon erilaisia taitoja tietotekniikasta kommunikointitaitoihin, mutta toki myös ajantasaista tietoa esimerkiksi työlainsäädännöstä ja rekrytointikäytännöistä.

HR-täydennyskoulutusten aiheita:

 • Palkkaaminen ja irtisanominen (mm. työsopimuslaki, työehtosopimuslaki ja eläkelait)
 • Työoikeus(mm. työaikalaki, vuosilomalaki, opintovapaalaki, vuorotteluvapaalaki)
 • Työympäristö (mm. työturvallisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, henkilötietolaki, tietosuojalaki)
 • Työhyvinvointi
 • Työsopimukset ja työehtosopimukset
 • Henkilöarviointi
 • Rekrytointi
 • Työyhteisön kehittäminen
 • Tasa-arvo (mm. yhdenvertaisuuslaki ja laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta)
 • Yhteistoiminta (mm. laki yhteistoiminnasta yrityksissä, laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa, laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa)

Esimiestyö nivoutuu henkilöstöhallintoon

Henkilöstöhallinto toimii tiiviissä yhteistyössä esimiehien kanssa. Osa esimiehen tehtävistä liittyvät kiinteästi henkilöstöhallintoon, kuten:

 • Uusien työntekijöiden rekrytointi
 • Työntekijöiden perehdytys ja kouluttautumisesta vastaaminen
 • Tiedon ja palautteen antaminen alaisille
 • Tavoitteiden asettaminen
 • Konfliktien ennaltaehkäisy ja niiden selvittäminen
 • Kehityskeskustelut
 • Työsuoritusten arvioiminen ja palkkaneuvottelut
 • Irtisanominen, uudelleensijoittaminen ja työtodistukset
 • Osaamistarpeiden arviointi ja ennakointi eli millaista koulutusta tiimissä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: rastorinst.fi, tilisanomat.fi, jamk.fi