Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Koronavirus vaikuttaa monen koulutussuunnitelmiin. Katso etäkoulutukset täältä ja osallistu kyselyymme: COVID-19 ja täydennyskoulutus

Näyttää 1-20 yhteensä 269 tulosta
Näyttää 1-20 yhteensä 269 tulosta

Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara

Henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Ilman henkilöstöä ei ole tulosta. Jokainen johtaja on lähtökohtaisesti vastuussa organisaationsa henkilöstön hyvinvoinnista. Organisaation koon kasvaessa tarvitaan kuitenkin yleensä työntekijöitä, jotka ovat vastuussa henkilöstöhallinnollisista toimista, kuten rekrytoinnista, perehdytyksestä ja työhyvinvoinnista. Henkilöstöhallinto- ja HR-koulutukset sopivat paitsi henkilöstöhallinnon asiantuntijoille, myös esimiehille ja johtajille.

HR-ammattilaisilla on parissakin mielessä vastuu osaamisesta ja sen kehittämisestä organisaatiossaan. Koulutus on siis yksi ydinasioita koko toiminnolle. HR:n vastuulla voi olla koko henkilöstön osaamisen kehittäminen nyt ja tulevaisuudessa (osaamistarpeiden ennakointi). Samalla pitäisi muistaa pitää huolta myös HR:n osaamisesta. Osaava ja kouluttautunut HR-ammattilainen voi antaa parhaansa organisaation tuloksellisuuden ja hyvinvoinnin eteen.

Mitä on HR?

HR tulee englanninkielisistä sanoista Human Resources ja sillä tarkoitetaan ihmisresursseja eli henkilöstöä. HR-työn ytimessä on se, kuinka yritykset ja organisaatiot toimivat operatiivisesti ja strategisesti henkilöstön huomioiden. Jokaisen organisaation tehokkuus on nimittäin riippuvainen yksittäisten työntekijöiden suorituskyvystä. Henkilöstön suorituskyky on puolestaan vahvasti yhteydessä siihen, kuinka hyvin työntekijät tuntevat yrityksen tavoitteet ja arvot, kuinka motivoituneita he ovat ja kuinka arvokkaiksi he tuntevat itsensä.

Positiivinen ja vahva yrityskulttuuri, joka istuu jokaisen työntekijän selkäytimessä, luo ilmaston, joka edistää tehokasta ja harmonista organisaatiota. Yrityskulttuuri näkyy myös organisaation ulkopuolella ja siksi se onkin yksi tehokkaimmista keinoista erottautua kilpailijoista. Hyvän imagon omaava organisaatio houkuttelee myös uusia työntekijöitä.

HR-työn tulisi johtaa parantuneeseen kannattavuuteen, mikä saavutetaan tyytyväisempien työntekijöiden, parempien suoritusten ja tehokkuuden avulla. Henkilöstöhallinto on vahvasti liiketoimintalähtöinen yksikkö organisaation sisällä. HR tukee organisaatiota tulostensa saavuttamisessa. Tässä tärkeä osa on lahjakkuuksien houkuttelu organisaation palvelukseen ja heidän pitämisensä talossa.

Kaikkea yllä mainittua osaamista voi vahvistaa henkilöstöhallinnon koulutuksissa.

Millaisia koulutuksia henkilöstöhallinnon alueella on tarjolla?

Esimerkkejä henkilöstöhallintokoulutusten aiheista:

 • Palkkaaminen ja irtisanominen (mm. työsopimuslaki, työehtosopimuslaki ja eläkelait)
 • Tasa-arvo (mm. yhdenvertaisuuslaki ja laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta)
 • Yhteistoiminta (mm. laki yhteistoiminnasta yrityksissä, laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa, laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa)
 • Työaika (mm. työaikalaki, vuosilomalaki, opintovapaalaki, vuorotteluvapaalaki)
 • Työympäristö (mm. työturvallisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, henkilötietolaki, tietosuojalaki)
 • Työhyvinvointi (mm. työterveyshuoltolaki)
 • Yleissitovat työehtosopimukset. Näillä tarkoitetaan asianomaisella alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen määräyksiä ja ne sitovat kaikkia työnantajia.

Henkilöstöhallinto toimii tiiviissä yhteistyössä esimiehien kanssa. Osa esimiehen tehtävistä liittyvät kiinteästi henkilöstöhallintoon, kuten:

 • Uusien työntekijöiden rekrytointi
 • Työntekijöiden perehdytys ja kouluttautumisesta vastaaminen
 • Tiedon ja palautteen antaminen alaisille
 • Tavoitteiden asettaminen
 • Konfliktien ennaltaehkäisy ja niiden selvittäminen
 • Kehityskeskustelut
 • Työsuoritusten arvioiminen ja palkkaneuvottelut
 • Irtisanominen, uudelleen sijoittaminen, työtodistukset.

Palaa sivun alkuun

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä