Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 koulutusta 32 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 32 tuloksesta
12

Tiimityön koulutukset muuntavat erilaiset toimintatavat voimavaroiksi

Tiimi on osiensa summa, eikä ilman eri osien ymmärtämistä ole mahdollista tuottaa eheää lopputulosta. Ryhmän jäsenten erilaisuus on osattava hyödyntää ryhmän yhteisten tavoitteiden ja parhaan työtehokkuuden ja sujuvan tiimtyön saavuttamiseksi.

Tiimityön koulutukset ottavat huomioon jokaisen tiimin monimuotoisuuden ja ohjaavat ryhmää kohti yhteisiä tavoitteita. Tiiminvetäjien sekä työntekijöiden valmennukset helpottavat koko työyhteisön toimintaa aina esimiesporrasta myöten. Taitava tiimipelaaja loistaa myös yrityksen ulkoisessa asiakaspalvelussa ja itsenäisissä tehtävissä. Tiimityön koulutukset auttavat tunnistamaan ja ymmärtämään muun muassa:

  • ryhmän jäsenten erilaisia viestintätapoja
  • ryhmän jäsenten vahvuuksia ja heikkouksia
  • ryhmän eri kehitysvaiheita
  • ryhmän sisäistä ajanhallintaa ja vastuunjakoa

Tiimityötaidot auttavat konfliktien ratkomisessa jo ennakkoon

Interaktiivisuuteen perustuvan valmennuksen tuloksena ryhmän jäsenet ovat tietoisempia tiimitoiminnan prosessista. Tiimi on näin valmistautunut kohtaamaan ja ratkaisemaan eteen tulevat ongelmat ja konfliktit rakentavasti. Yllätyksiltä säästytään, kun ongelmiin on valmistauduttu jo etukäteen.

Tiimityön koulutukset perehdyttävät myös ryhmäajattelun ilmiöihin ja päätöksen tekemiseen. Päätöksentekoprosessin syvempi ymmärtäminen lisää tiimin sisäistä harmoniaa. Erityisesti kompromissien tarpeen tiedostaminen vähentää ristiriitoja ja mahdollisia erimielisyyksiä.

Mutkattomampi yhteistyö heijastuu suoraan asiakastyöskentelyyn. Saumattomasti yhdessä työskentelevä ja hyvät tiimityötaidot omaava ryhmä, pystyy myös tehokkaaseen vuorovaikutukseen ryhmän rajojen ulkopuolella. Vakuuttava yhdessä esiintyminen, tehostunut vastuun jakaminen sekä kehittyneet viestintätaidot ovat tiimityön koulutusten ulospäin näkyviä tuloksia.

Tiimityön koulutukset hiovat sekä noviisi- että konkaritiimin toimintaa

Tiimityön koulutus on hyödylliinen sekä vasta muotoutuneelle että jo yhdessä työskennelleelle tiimille. Koulutuksen tarjoamia hyötyjä sekä uudelle että vanhalle tiimille ovat muun muassa:

  • yhteishengen rakentaminen ja ylläpitäminen
  • vuorovaikutustaitojen kehittäminen
  • tiimin pelisääntöjen luominen ja kertaaminen
  • tavoitteiden asettaminen ja tarkastelu
  • palautteen tärkeyden ymmärtäminen

Tiimityötaitojen vallatessa yhä enemmän työelämän kenttää, koskettavat myös ryhmätyöskentelyn kehittäminen ja tiimityön koulutukset myös jokaista alaa. Ryhmätyöskentelyn suuret linjat ovat samat työn sisällöstä riippumatta.

Lisäpontta tiimityöskentelyyn haluava voi ylläpitää tiimityön koulutusta kuukausittaisen valmennuksen avulla. Yrityksen sisäiseksi tiiminvetäjäksi tähtäävän kannattaa perehtyä esimerkiksi coaching-valmennukseen.

Palaa sivun alkuun

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä