Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-50 yhteensä 64 tulosta
  • = Videoesittely
Näyttää 1-50 yhteensä 64 tulosta
12

Työhyvinvointi on koko organisaation asia

Työhyvinvointiin vaikuttavat kaikki organisaatiossa työskentelevät: johto, esimiehet ja työntekijät. Työhyvinvointi on olennainen asia organisaation toiminnan kannalta ja hyvinvoiva henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Työhyvinvoinnin merkitystä ei tule väheksyä, sillä työntekijöiden työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen.

Työhyvinvointi koostuu useista eri tekijöistä: työtehtävistä, terveydestä, turvallisuuden tunteesta sekä henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Työhyvinvointiin panostetaan työpaikalla työaikana, mutta yhtä tärkeää työhyvinvoinnin kannalta on jokaisen työntekijän panostus vapaa-aikana omaan hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen.

Työhyvinvoinnin lähtökohtana ovat työturvallisuus ja työpaikan hyvät fyysiset olosuhteet työnteolle. Suomessa fyysistä työympäristöä määrittää työturvallisuuslaki, jonka tarkoituksena on turvata työntekijöiden työkyky ja ennaltaehkäistä työtapaturmia ja muita työhyvinvoinnin haittoja. Työhyvinvointiin vaikuttaa kuitenkin myös vahvasti henkinen hyvinvointi, johon vaikuttavat esimerkiksi hyvä ja motivoiva johtaminen, työyhteisössä vallitseva ilmapiiri sekä työntekijöiden ammattitaito. Olennaista on muistaa, että työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla. Myös työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet ylläpitävät työhyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Työhyvinvointikoulutukset hyödyttävät kaikkia

Työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen on kaikkien etu. Työntekijöiden stressi, vähäiset vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, ylityöt ja muut työpaikan epäkohdat johtavat usein huonoon motivaatioon ja laskeneeseen työtehokkuuteen sekä usein ajan myötä pitkiin sairaspoissaoloihin. Tästä puolestaan koituu haittaa yrityksen toiminnalle ja vaikutukset kohdistuvat myös yrityksen taloudelliseen tulokseen. Lisäksi työhyvinvointi vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn sekä maineeseen niin työntekijöiden kuin yleisönkin silmissä.

Hyvinvoivat työntekijät haluavat sitoutua työhönsä ja antaa parhaan mahdollisen panoksensa työtehtävissä. Hyvinvoivilla työntekijöillä on myös voimavaroja huomioida työtoverinsa ja edistää myös muiden työhyvinvointia. Jokainen ihminen kokee työhyvinvoinnin eri tavalla, mutta työhyvinvoinnistakin on tarjolla monipuolisia koulutuksia, joiden avulla sekä työnantajat että työntekijät voivat edistää työhyvinvointia organisaatiossaan. Työhyvinvointikoulutus voi auttaa kehittämään esimerkiksi työn sujuvuutta, yhteistyötaitoja, ajanhallintataitoja sekä lisätä työntekijöiden innostuneisuutta ja motivaatiota. Työhyvinvointikoulutukset tukevat ja kehittävät sekä työntekijöiden että työnantajien tietoja ja taitoja ja edistävät täten yrityksen toimintaa ja tuloksellisuutta.

Tietoutta työnantajan velvollisuuksista

Työnantajan velvollisuutena on taata alaisilleen työterveyshuolto, jolle laki märittelee yleiset periaatteet ja käytännöt sen järjestämisessä, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Työterveyshuolto sisältää niin työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta kuin työyhteisön toimintaa ja työntekijöiden työkykyä.

Työnantajan velvollisuutena on myös edistää ja pitää yllä työntekijöidensä työkykyä eli edistää näiden työssäjaksamista ja ehkäistä työkyvyttömyyttä. Pakollisen työterveyden ohella työnantajat tukevatkin alaistensa työhyvinvointia ja jaksamista esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntaseteleillä tai erilaisilla virkistyspäivillä. Myös työhyvinvointikoulutusten valikoimassa on tarjolla valmiiksi järjestettyjä työhyvinvointipäiviä. Esimiehet voivat kouluttautua myös esimerkiksi hyvinvointijohtamisen ja työsuojelun aloilla.

Työhyvinvointikoulutus – intoa ja energiaa työntekoon!

Työhyvinvointikoulutuksia on tarjolla hyvin monenlaisiin tarpeisiin. Koulutukset ja kurssit tarjoavat sekä käytännön taitoja oman työhyvinvoinnin ylläpitoon ja edistämiseen että asiapitoisempia kursseja työhyvinvoinnin tekijöistä. Työhyvinvointikoulutusten tarkoitus on tarjota sekä työhyvinvointiin liittyvää tietoutta että lisää intoa ja energiaa omaan työhön ja työhyvinvoinnin edistämiseen.

Työntekijöille on tarjolla esimerkiksi kursseja itsetuntemuksen, ajanhallintataitojen, muutosten kohtaamisen ja yhteistyötaitojen saralla. Monet työhyvinvointikoulutukset soveltuvat kuitenkin niin työntekijöille, esimiehille kuin yrityksen johdollekin. Koulutuksia voidaan usein myös räätälöidä juuri koulutuksesta kiinnostuneen yrityksen tarpeiden mukaan. Tutustu avoimin mielin työhyvinvointikoulutusten tarjontaan ja lähde kohentamaan joko omaa tai koko työyhteisösi hyvinvointia!

Palaa sivun alkuuun

Etsitkö koulutusta?

Koulutus.fi:n ilmaisen tarjouspyyntöpalvelun kautta saat apua koulutusten etsintään.

Täytä lomake tästä

Tarjouspyyntöpalvelu

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Etsi kurssi kalenterin avulla
marraskuu 2018
ma
ti
ke
to
pe
la
su
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Inspiraatioksi
Kaupan esimiehen EAT:lla varmuut...
Opiskelijatarina: Amiedu

Tove Fihlström työskentelee Club Managerina Turun keskustan Elixialla. Hän vastaa yksikkönsä toiminnasta ja toimii siellä esimiehenä. Varmuutta esimiestyöskentelyyn hän on saanut kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnosta.

Lue lisää
Laadukasta lähihoitajakoulutusta...
Opiskelijatarina: Amiedu

Asaad Al- Khattab osallistui Amiedussa maahanmuuttajien hoito- ja kasvatusalan ammatilliseen osaamiskartoitukseen ja nyt hänen matkansa jatkuu Amiedulla lähihoitajaopintojen parissa. 

Lue lisää
Kiinteistöpalveluiden ammattitut...
Opiskelijatarina: Amiedu

Mirsad Hadsiu aloitti Heka-Kumpula Oy:ssä viisi vuotta sitten ja tekee nyt asuntojen huoltotöitä. Mirsad opiskelee kiinteistöpalvelujen ammattitutkintoa, joka syventää hänen myös Amiedussa suorittamaansa kiinteistöpalvelujen perustutkintoa.

Lue lisää