Näyttää 1-20 koulutusta 142 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 142 tuloksesta
1
2
3
4
...
8

Työhyvinvointi on yhteinen asia

Työhyvinvoinnista puhutaan nykypäivänä yhä enenevässä määrin, sillä sosiaalinen media mahdollistaa omien kokemusten helpon jakamisen. Huonosti voiva työyhteisö vaikuttaa yrityksen mielikuvan lisäksi sen kaikkeen tekemiseen. Negatiivinen ilmapiiri johtaa helposti motivaation laskuun, pitkiin sairaslomiin ja lopulta myös yrityksen taloudelliseen tulokseen.Hyvinvoivat työntekijät haluavat sitoutua työhönsä ja antaa parhaan mahdollisen panoksensa työtehtävissä.

Työpaikoilla olevat työsuojeluhenkilöstöt ja luottamusmiehet ylläpitävät työhyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Työhyvinvoinnin laatuun vaikuttaa kuitenkin koko organisaatio aina johtoportaasta rivityöntekijöihin. Työhyvinvoinnin kehittäminen ja ylläpitäminen on siis jokaisen vastuulla.

On hyvä muistaa myös, että on tärkeää ylläpitää omasta jaksamisesta huolta myös työajan ulkopuolella. Jokaisen tulisi miettiä omat keinonsa palautua työstä, jotta jaksaa taas paremmin työarjessa. Kenenkään ei tule jaksaa yksin liiallista kuormitusta, mutta pahaa oloa ei saisi kaataa työkavereiden niskaan.

Erilaisia työnhyvinvointikoulutuksia on tarjolla runsaasti

Työhyvinvoinnin kehittämiseen on tarjolla monenlaisia koulutuksia. Näihin koulutuksiin suositellaan kaikkien osallistuvan aika ajoin. Ne voivat antaa ajattelemisen aihetta ja nostaa esiin epäkohtia, joista ei ole ehkä aiemmin uskallettu tai ymmärretty keskustella.

Työhyvinvointikoulutukset myös tukevat ja kehittävät sekä työntekijöiden että työnantajien tietoja ja taitoja. Näin ollen ne myös edistävät yrityksen toimintaa ja tuloksellisuutta.

Työntekijöille on tarjolla kursseja itsetuntemuksen, ajanhallintataitojen, muutosten kohtaamisen ja yhteistyötaitojen saralla. Monet työhyvinvointikoulutukset soveltuvat niin työntekijöille, esimiehille kuin yrityksen johdollekin. Koulutuksia voidaan usein myös räätälöidä koulutuksesta kiinnostuneen yrityksen tarpeiden mukaan.

Suorita Työhyvinvointikortti lähi-, monimuoto-, tai verkkokoulutuksessa!

Työhyvinvointikortti-koulutus on muutamien tuntien mittainen koulutus, jossa käydään erilaisten tehtävien kautta läpi työhyvinvoinnin keskeisiä tekijöitä. Koulutuspäivä tarjoaa keinoja kehittää työhyvinvointia, mutta sitä ei ole kuitenkaan tarkoitettu selvittämään akuutteja kriisitilanteita. Koulutuksen voi räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaan ja tilata vaikka omalle työpaikalleen. Koulutus on mahdollistaa suorittaa lähi-, monimuoto-, tai verkkokoulutuksena.

Koulutus on tarkoitettu esimiehille, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle ja henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään työhyvinvointia työpaikoilla. Koulutuksen järjestää Työturvallisuuskeskus ja sen käytyään on oikeutettu saamaan Työhyvinvointikortin.

Tietoutta työnantajan velvollisuuksista

Työnantajan velvollisuutena on taata alaisilleen työterveyshuolto, jolle laki määrittelee yleiset periaatteet ja käytännöt sen järjestämisessä, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Työterveyshuolto sisältää niin työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta kuin työyhteisön toimintaa ja työntekijöiden työkykyä.

Työnantajan velvollisuutena on myös edistää ja pitää yllä työntekijöidensä työkykyä. Tämä tarkoittaa työssä jaksamisen edistämistä ja pyrkimystä ehkäistä työkyvyttömyyttä. Pakollisen työterveyden ohella monet työnantajat tukevat alaistensa työhyvinvointia ja jaksamista esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntaseteleillä tai erilaisilla virkistyspäivillä.

Myös työhyvinvointikoulutusten valikoimassa on tarjolla valmiiksi järjestettyjä työhyvinvointipäiviä. Esimiehet voivat kouluttautua myös esimerkiksi hyvinvointijohtamisen ja työsuojelun aloilla.

Palaa sivun alkuuun

Lähteet: Työturvallisuuskeskus

Usein kysytyt kysymykset

  • Työhyvinvointikortti on todistus Työhyvinvointikorttikoulutuksen suorittamisesta.  Koulutus antaa välineitä työympäristön kehittämiseen ja yhteistyön edistämiseen työpaikalla.

  • Työhyvinvointi vaikuttaa työssä jaksamiseen. Hyvinvoivat työntekijät sitoutuvat työhönsä ja työnteko on tuottavaa. Työntekijöiden jaksaminen paranee ja poissaolot laskevat.

  • Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys. Siihen kuuluu myös työntekijän terveys ja hyvinvointi sekä työpaikan turvallisuus.

  • Työhyvinvointia voi mitata sairauspoissaoloilla, henkilöstön vaihtuvuudella, työtapaturmien määrällä ja erilaisilla työtyytyväisyyskyselyillä. 

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia
Hakuehdotuksia