Näyttää 1-4 koulutusta 4 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-4 koulutusta 4 tuloksesta

Kohti suunnitelmallista henkilöstön kouluttamista

Työyhteisön kehittämissuunnitelma korvasi vuonna 2022 henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. 1.1.2022 uudistunut yhteistoimintalaki velvoittaa, että jokaisella yli 20 henkilöä säännöllisessä työsuhteessa työllistävällä taloudellista toimintaa harjoittavalta yrityksellä ja yhteisöllä tulee olla työyhteisön kehittämissuunnitelma.

Mikä on työyhteisön kehittämissuunnitelma?

Työyhteisön kehittämissuunnitelma on dokumentti, jossa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on systemaattisesti ja pitkäjänteisesti kehittää henkilöstöä.

Kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat yritykset ja yhteisöt, joilla on vähintään 20 työntekijää vakituisessa työsuhteessa, ovat velvollisia laatimaan työyhteisön kehittämissuunnitelman. Suunnitelmaa voidaan päivittää säännöllisesti käytävien vuoropuhelukeskustelujen yhteydessä. Lisäksi siihen voidaan sisällyttää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia.

Mitä työyhteisön kehittämissuunnitelmaan pitää sisällyttää?

Työyhteisön kehittämissuunnitelmaan sisällytetään analyysi nykytilanteesta sekä ennakoitavista kehityskuluista ja muutoksista, jotka voivat vaikuttaa henkilöstön osaamistarpeisiin ja hyvinvointiin.

Suunnitelmaan kirjataan selkeät päämäärät ja toimenpiteet, joiden avulla pyritään kehittämään ja ylläpitämään henkilöstön osaamista sekä edistämään työhyvinvointia. Tavoitteet voivat esimerkiksi liittyä työssäoppimiseen, työviihtyvyyden parantamiseen ja työtyytyväisyyden tukemiseen.

Kehittämissuunnitelmassa määritellään myös vastuunjako toimenpiteiden toteuttamiselle, toimenpiteiden aikataulutus ja seurantakyselyiden käyttö. Seuranta voidaan käytännössä toteuttaa vuoropuhelun yhteydessä.

Lisäksi työyhteisön kehittämissuunnitelmaan kirjataan periaatteet ulkopuolisen työvoiman käytöstä. Tämä tarkoittaa keskustelua siitä, millaista työtä ja kuinka paljon on tarpeellista ulkoistaa tai käyttää vuokratyövoimaa.

Mihin työyhteisön kehittämissuunnitelma perustuu?

Työyhteisön kehittämissuunnitelma rakentuu työnantajan ja työntekijöiden edustajien väliseen vuoropuheluun. Työnantajan vastuulla on järjestää vuoropuhelun kokousjärjestelyt ja luoda puitteet sen toteuttamiselle. Yhteistoimintalain 8 § määrittelee ne aihealueet, joista tulee käydä säännöllistä vuoropuhelua, mutta vuoropuhelun kohteena voi olla myös muita aihealueita.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: azets.fi, almatalent.fi, yt-asiamies.fi

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia