Suodata
Työsopimukset
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 27 tuloksesta
1
2
Mainokset

Lisää samankaltaisia koulutusaloja

Osallistujien kokemuksia aiheessa Työsopimukset

Työsopimus – työnantajan ja työntekijän välinen sopimus

Työsopimus on työnantajan ja työntekijän joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti solmittu sopimus, jossa osapuolet sopivat työsuhteesta ja sen ehdoista. Työsopimuksia säätelevät työsopimuslaki ja alakohtaiset työehtosopimukset. Kun työntekijä allekirjoittaa laaditun sopimuksen, sitoutuu hän tekemään työnantajalle määrättyjä tehtäviä valvonnan alaisena ennalta määriteltyä palkkaa ja muita etuja vastaan.

Työsopimuksen laatiminen ja päättäminen

Työsopimus voidaan laatia kirjallisesti, suullisesti, sähköisesti tai pelkästään työnantajan hiljaisella hyväksynnällä. Työsopimus suositellaan tehtävän kirjallisesti, vaikka laki ei sitä edellytä. Sopimuksen ollessa kirjallisena, on ristiriitatilanteissa helpompi todistaa, mitä asiasta on sopimuksen laatimisen yhteydessä sovittu. Työsopimuksessa tulee ilmetä tiettyjä asioita, jotka työnantajan tulee kertoa työntekijälle jossain muodossa, kun työsopimus kestää yli 30 päivää. 

Työsopimuksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 • Osapuolet (työntekijän ja työnantajan nimi ja koti- tai liikepaikka)
 • Mahdollinen koeaika ja sen pituus
 • Työsuhteen muoto (toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen työsopimus, harjoittelu...)
 • Työsuhteen kesto
 • Pääasialliset työtehtävät
 • Työn suorittamispaikka
 • Työaika
 • Sovellettava työehtosopimus
 • Palkka ja palkanmaksukausi, luontoisedut
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Irtisanomisaika ja sen määräytyminen.

Työsopimus päättyy yleensä toisen osapuolen irtisanomiseen. Työnantajan irtisanoessa työntekijän työsopimuksen tulee työnantajan ennakolta tarkoin selvittää ovatko työsopimuslain muokaiset irtisanomisperusteet olemassa. Työnantaja voi purkaa työsuhteen esimerkiksi taloudellisin, tuotannollisin tai henkilökohtaisin perustein, joista jokaisella on omat erityispiirteensä. Laiton irtisanominen voi tulla työnantalle hyvinkin kalliiksi. Työntekijä voi irtisanoa sopimuksen käytännössä mistä syystä tahansa, mutta hänen on noudatettava työsopimuksessa määriteltyjä ehtoja, kuten irtisanomisaikaa.

Työehtosopimus vaikuttaa työsopimukseen

Työehtosopimus (TES) on Suomessa työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista, kuten palkoista, työajoista, lomista ja muista eduista, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. 

Työehtosopimukset voivat olla joko normaalisitovia tai yleissitovia. Normaalisitovat työehtosopimukset velvoittavat niitä osapuolia, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai jotka kuuluvat työehtosopimuksen solmineeseen järjestöön. Yleissitova, valtakunnallinen työehtosopimus, sisältää määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen rinnastettavaa työtä. Yleissitovaa työehtosopimusta tulee noudattaa kaikissa toimialalla tomivissa yrityksissä, myös sellaisissa, jotka eivät ole työehtosopimuksen tehneen työnantajaliiton jäseniä.

Työsopimuksen laatimista säätelee osittain alalla noudatettava työehtosopimus. Alan työehtosopimukset määrittelevät alan vähimmäisehdot, kuten vähimmäispalkat ja erilaiset palkanlisät. Työsopimuksella ei voida sopia kyseistä alalla noudatettavasta työehtosopimuksesta huonommin. Työsopimusta tehdessä työehtosopimus turvaa esimerkiksi työntekijän oikean palkan ja palkkakehityksen. 

Työsopimus -koulutus – perehdy työsopimuksen sisältöön ja erityistä huomiota vaativiin kohtiin

Työsopimus-koulutusten tavoitteena on perehdyttää osallistuja työsopimusten keskeisiin sisältöihin ja kohtiin, jotka vaativat erityishuomiota. Koulutuksissa perehdytään usein työsopimuslakiin yleisellä tasolla, työsopimusjuridiikkaan, työsopimuksen konkreettisiin sisältöihin sekä oikeuksiin ja velvollisuuksiin, kun on kyseessä työsuhteen päättäminen.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Työsopimuslaki; JHL