Näyttää 1-5 koulutusta 5 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-5 koulutusta 5 tuloksesta

Henkilöarvioinnin koulutus tuo lisävarmuutta henkilöstöratkaisuihin

Henkilöarvioinnin eli soveltuvuusarvioinnin tarkoituksena on tuottaa monipuolista tietoa yksilön käyttäytymisestä, johtamis- ja työskentelytyylistä, motivaatiotekijöistä, vahvuuksista, heikkouksista ja persoonallisuudesta. Henkilöstöpäätösten tueksi kehitelty menetelmä on korvaamaton työväline rekrytointiprosesseissa ja tukee samalla strategisten tavoitteiden saavuttamista tunnistamalla tarvittavan potentiaalin ja kehittämällä henkilöstöä.

Henkilöarvioinnin sertifikaatti todistaa ammattitaitoa ja pätevyttä suorittaa asianmukaisia henkilöarviointeja. Optimaaliset, juuri kyseessä olevan organisaation tai tiimin tarpeisiin sopivat, standardoidut arviointimetodit sekä haastattelu takaavat parhaan mahdollisen lopputuloksen ja onnistuneen rekrytointipäätöksen. Käytetyimpiin standardoituihin henkilöarvioinnin testaus- ja arviointityökaluihin kuuluvat mm. seuraavat:

 • DiSC
 • SHL
 • Hogan
 • Peili 

Henkilöarvioinnin koulutukset tarjoavat päivitettyä tietoa saatavilla olevista arviointimenetelmistä, mutta lisäksi monipuolisten opintokokonaisuuksien aikana paneudutaan muun muassa kansainväliseen työelämään liittyviin henkilöstökysymyksiin, rekrytoinnin haasteisiin sekä erilaisiin haastattelukäytäntöihin.

Mihin henkilöarviointia käytetään?

Henkilöarvioinnin perusajatuksena on tuottaa konkreettinen kuvaus siitä, miten arvioitava henkilö käyttäytyy, suoriutuu, toimii tai kehittyy työssään, sekä mitä häneltä voidaan tulevaisuudessa odottaa. Nämä tiedot ovat tärkeitä monissa prosesseissa:

 • Rekrytointiprosessissa; hakijoista halutaan objektiivista ja vertailukelpoista lisätietoa valintapäätöksen tueksi. Esim. hakijoiden ollessa tasavahvoja, heidän vahvuuksiaan ja rajoitteitaan verrataan keskenään.
 • Organisaation muutoksissa ja kehittämisessä; henkilöarviointeja voidaan hyödyntää mm. henkilöstön uudelleensijoittamisessa ja tiimiyttämisessä.
 • Osaamisen arvioimisessa; henkilöarviointeja voidaan hyödyntää henkilöstön tai jonkin sen ryhmän potentiaalin ja kehittämistarpeiden kartoittamiseen.
 • Sisäisessä rekrytoinnissa; henkilöarviointituloksia hyödyntämällä voidaan suunnitella henkilöstömitoitusta, lisäosaamisen hankkimista tai kehittämistä strategisesti koko organisaation tasolla.
 • Urasuunnittelussa ja ohjauksessa; tavoitteena on taata henkilöstön sitoutuminen ja osaamisresurssit myös pitkälle tulevaisuuteen, esim. selvittämällä johtamisvalmiudet potentiaalikartoituksen avulla.

Mitä aiheita henkilöarvioinnin koulutukset käsittelevät?

Henkilöarvioinnin koulutukset pureutuvat laaja-alaisesti esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Henkilöarviointiprosessi 
 • Henkilöarvioinnin trendit ja tulevaisuus
 • Henkilövalinnat kansainvälisessä työelämässä
 • Henkilöarvioinnin metodiikka ja työkalut
 • Haastattelu, rationaalisuus ja intuitio osana henkilövalintaa
 • Johtajien arviointiin ja kehittämiseen liittyvät kysymykset
 • Arviointi- ja profilointityön eettiset periaatteet.

Yleensä henkilöarvoinnin koulutusten sisältöä ja aihealueiden painopisteitä on myös mahdollista räätälöidä osallistujien tarpeita ja erityisosaamista vastaaviksi.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Personnel

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia