Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta

Rekrytointikoulutus opettaa tehokkaan ja tuloksellisen rekrytointiprosessin

Rekrytointi ja etenkin onnistuneet rekrytoinnit ovat erittäin tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa ja henkilöstöjohtamisen prosessia. Rekrytointikoulutus auttaa yritystä tekemään entistä enemmän oikeita valintoja. Rekrytointiprosessi kattaa monenlaista vaihetta, kuten työpaikkailmoituksen julkaisemisen, työhakemusten läpikäynnin, hakijoiden haastattelut ja testaukset. Rekrytointia tekevät itse työnantajat, mutta myös työ- ja elinkeinotoimistot sekä rekrytointiyritykset.

Onnistunut rekrytointiprosessi

Onnistunut rekrytointiprosessi alkaa huolellisesta henkilöstösuunnitelmasta ja päättyy työsopimuksen allekirjoittamiseen.

Rekrytointiprosessi on lyhyimmilläänkin vaativa prosessi joka sisältää kohtaamisia työnhakijoiden kanssa, siksi rekrytointia on hyvä tarkastella myös markkinoinnin näkökulmasta. Rekrytointiprosessin aikana yrityksen brändiä joko vahvistetaan tai tuhotaan. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota yrityksen rekrytointi-ilmoituksiin, haastattelijoihin ja muihin viestinnällisiin asioihin joihin työnhakija törmää. Brändirakennus vaatii tiivistä yhteistyötä HR:n, viestinnän ja markkinoinnin välillä.

Rekrytointi-ilmoittelua käytetään näkyvänä osana yrityksen markkinointiviestintää, usein jopa näyttävästi yrityksen lanseerausmarkkinointina. Rekrytointi-ilmoitus toimii yhtä lailla yrityksen sisäisenä viestinä, joka voidaan mahdollisesti tulkita monella eri tavalla talon sisällä. Eri toimenkuvat herättävät eriasteista kiinnostusta henkilökunnan keskuudessa, joten on tärkeää muotoilla rekrytointi-ilmoitus huolella. Tämä kaikki käydään läpi useimmissa rekrytoinnin koulutuksissa. 

Millainen on hyvä rekrytoija?

Rekrytoijalla, etenkin hänen asenteellaan on suuri merkitys rekrytointiprosessissa. Jos rekrytoija näkee koko rekrytointiprosessin vain ostoprosessina, hän ei välttämättä kiinnitä riittävästi huomiota haastateltavalle välittyvään yrityskuvaan. Rekrytointia voidaan pitää monella tapaa myyntiprosessina, sillä yrityksen on kyettävä markkinoimaan itseään houkuttelevana vaihtoehtona - tästä johtuen on rekrytoija ulosanniltaan merkittävässä asemassa. Haastattelutilanteessa työnhakijalle muodostuu mielikuva yrityksestä, jota hän varmasti vie mukanaan eteenpäin.

Hyvä rekrytoija pitää langat käsissään ja huolehtii rekrytointiprosessin kunnialla alusta loppuun saakka. Prosessin alussa suunnitelmaa tehdessä ja työpaikkailmoitusta tehdessä hän kartoittaa huolellisesti yrityksen työvoimatarpeen, jotta hän osaa hakea työntekijää juuri oikeaan tehtävään. Lisäksi hän hoitaa hakijoiden informoimisen koko prosessin ajan, työhaastattelut ja mahdolliset testaukset.

Työpaikkahaastattelu

Haastattelutilanne on jännittävä paikka, jossa usein työpaikanhakija kokee olevansa altavastaajana, vaikka tilanteen tulisi olla hyvinkin tasavertainen. Tarkoitushan on, että työnantaja ja työnhakija syventävät toisistaan tietoja, joiden perusteella osapuolet osaavat päättää, ovatko he toisilleen sopivat. Yhtä lailla kuin työnhakija pyrkii antamaan itsestään mahdollisimman kattavan ja kiinnostavan kokonaiskuvan, on haastattelijan luotava yrityksestä mahdollisimman houkutteleva kuva työnantajana.

Rekrytointikoulutus auttaa rekrytoijaa varautumaan työhaastatteluun ja antaa neuvoja, miten siitä saadaan parhaat mahdolliset lopputulokset. Hyvän rekrytoijan määritelmiä ovat mm.:

  • Valmistautuminen; kaiken A ja O! Tärkeintä on tietää mitä lähdetään hakemaan.
  • Kuunteleminen; hyvä rekrytoija kuuntelee ja sisäistää asiat, jotka toinen sanoo – myös ne mitä ei sanota ääneen.
  • Ihmistuntemus ja ihmisten lukeminen
  • Uteliaisuus; aito kiinnostus hakijoista
  • Empaattisuus ja kannustavuus; ennakkoluuloton mieli asettua toisen ihmisen tilanteeseen. Hyvä rekrytoija saa hakijan näkemään omat mahdollisuutensa ja auttaa häntä tunnistamaan omaa osaamistaan.
  • Sosiaalisesti lahjakas; hyvä rekrytoija tulee toimeen ihmisten kanssa ja osaa asettaa omat mielipiteensä sivuun.

Rekrytointiprosessin kehittäminen

Vaikka ammattimainen haastattelu onkin onnistuneen rekrytoinnin perusta, on rekrytointiprosessin kehittäminen aina ajankohtaista. Työmarkkinoiden muuttuessa on tärkeää pitää huolta rekrytointeja toteuttavien henkilöiden ammattitaidosta. Siksi rekrytoinnin täydennyskoulutus on tarpeen säännöllisesti. Muun muassa osaajapula ja kohtaanto-ongelmat ovat esimerkkejä haasteista, joita rekrytoinnin ammattilaiset saattavat kohdata.

Rekrytointeja hoitavilta ammattilaisilta vaaditaan haastattelutekniikoiden lisäksi entistä enemmän laajempaa osaamista. Rekrytoinnin ammattilaisilta vaaditaan lisäksi markkinointi- ja viestintäosaamista. Hänen on tärkeää ymmärtää työnantajatahon arvolupaukset sekä osata erottaa työmarkkinoiden muutokset ohimenevistä trendeistä.

Henkilöstövuokraus

Useat yritykset käyttävät nykypäivänä henkilöstövuokrausyrityksiä tilanteissa, joissa tarvitaan väliaikaista työvoimaa paikkaamaan esimerkiksi ruuhkahuippuja. Henkilöstövuokraus toimii joustavana tapana tasata henkilöstötarpeen vaihteluita. Perinteisestä työllistymistavasta henkilöstövuokraus eroaa juuri siinä, että työntekijän ja varsinaisen työnantajan välillä on kolmas osapuoli - henkilöstövuokrausyritys.

Henkilöstövuokrausta on käytetty useimmiten sijaisuuksien hoidossa, projekteissa ja ruuhkahuipuissa. Usein vuokratyövoima on äärimmäisen motivoitunutta ja tehokasta työvoimaa, mikä saattaa johtaa vuokratun työntekijän vakinaistamiseen. Henkilöstövuokraus toimii siis hyvänä kanavana löytää motivoituneita ja osaavia työntekijöitä riskittömästi ja kustannustehokkaasti. Yhä useammin henkilöstövuokraus on siis välivaihe ennen lopullista rekrytointipäätöstä.

Usein henkilöstövuokrausprosessi etenee niin, että henkilöstövuokrausyritys hoitaa työntekijän hakuprosessin käyttäen hyväkseen cv-tietokantoja ja julkista ilmoittelua. Henkilöstövuokrausyritys hoitaa ehdokkaiden arvioinnin ja haastattelut ja karsinnan jälkeen ehdokkaat esitellään toimeksiantajalle. Toimeksiantaja tekee lopullisen henkilövalinnan.

Kun toimeksiantaja on valinnut sopivan hakijan ehdokkaista, solmii henkilöstövuokrausyritys hakijan kanssa työsuhteen ja hoitaa työsuhteeseen liittyvät työnantajavelvoitteet. Työntekijä työskentelee toimeksiantajan alaisuudessa ja henkilöstövuokrausyritys laskuttaa toimeksiantajaa työntekijän tekemän työn perusteella. Vuokrasuhteen kesto on usein toimeksiantajan määriteltävissä ja se voidaan sitoa esimerkiksi projektin kestoon tai määräaikaiseen työsuhteeseen. Työsuhde voidaan myös muuttaa tarpeen vaatiessa vakituiseksi.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: manpowergroup.fi

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia