Näyttää 1-20 koulutusta 93 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 93 tuloksesta
1
2
3
4
5

Työyhteisön kehittäminen parantaa hyvinvointia, tehokkuutta ja tulosta

Työpaikan ja työyhteisön toimivuus, henkilöstön viihtyvyys ja työn tehokkuus ovat vahvasti riippuvaisia organisaation henkilöstön ja johtajiston työyhteisötaidoista. Kaikkien organisaatioiden olisi siksi hyvä miettiä välillä työyhteisönsä tilaa ja mahdollisuuksia sitä edesauttavien taitojen kehitämiseen.

Organisaatio ja henkilöstö ovat vahvasti sidoksissa keskenään, kun tavoitteena on paremman työyhteisön kehittäminen. Tavallisesti työyhteisön kehittämisessä keskitytään organisaation henkilöstön tiimityö- ja vuorovaikutustaitoihin. Paremmin kommunikoiva henkilöstö viihtyy paremmin työpaikallaan ja myös toimii tehokkaammin.

Millainen on toimiva työyhteisö?

Hyvässä ja toimivassa työyhteisössä on yhteinen päämäärä ja tavoite. Tälläisestä työyhteisöstä löytyy myös sekä selkeä työn- ja vastuunjako. Jokainen työyhteisöön kuuluva tietää oman paikkansa ja sen, mitä häneltä odotetaan. Toimintatavat on yhdessä sovittuja ja päätöksenteko on läpinäkyvää. Jokaista työyhteisön jäsentä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti sekä mahdollisiin ristiriitoihin puututaan nopeasti. Nämä seikat vaikuttavat erittäin paljon työhyvinvointiin ja tätä kautta myös työn tulokseen.

Toimivan työyhteisön peruspilarit:

  • Yhteinen päämäärä ja tavoitteet
  • Selkeä työnjako
  • Työyhteisön jäsenet tuntevat toisensa – yhteenkuuluvuuden tunne
  • Työyhteisö tukee työntekoa
  • Johtaminen palvelee työntekoa
  • Yhteiset pelisäännöt
  • Jokaisella on vapaus jaksaa ajatuksiaan, näkemyksiään ja tunteitaan
  • Ongelmakohtiin puututaan nopeasti
  • Vuorovaikutus avointa ja tiedonkulku sujuvaa
  • Toimintaa arvioidaan säännöllisesti.

Miten kehittää työyhteisöä?

Työyhteisöä kannattaa kehittää säännöllisesti. Työyhteisön kehitykseen pyrkivät koulutukset antavat yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuden selkeyttää toimintaansa, parantaa työn sujuvuutta ja tehokkuutta ja sitä kautta parantaa niin työhyvinvointia kuin tulosta. Koulutukset keskittyvät yleisesti vuorovaikutustaitojen, tiimityötaitojen ja esimiestyön kehittämiseen.

Saatavilla on myös useita yrityksille räätälöityjä työyhteisöjen kehittämisen koulutuksia, joissa koulutuksen sisältö räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti, jolloin voidaan tehokkaasti puuttua konkreettisiin ongelmakohtiin. Kehityskohteita voivat olla esimerkiksi tiimin työskentelyn selkeyttäminen, ilmapiirin parantaminen tai johtoryhmän työskentelyn tiivistäminen.

Työyhteisötaidot kohdilleen

Työyhteisötaitoja tarvitaan työtehtävien tehokkaaseen hoitoon ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä jokainen on osallinen yhteisön tulokseen ja ilmapiiriin – niin myötä kuin vastamäessä. 

Työyhteisötaitoihin liitetään usein joustavuus ja vuorovaikutustaidot. Itseään kannattaakin arvioida kriittisesti. Olenko todella niin joustava kuin kuvittelen olevani? Missä tilanteissa olisin kaivannut kollegaltani tukea? Millainen vaikutus minulla on työyhteisööni ja miten voin käyttää vaikuttavuuttani viisaasti?

Työyhteisön kehittämisen koulutus antaa vinkkejä, miten vaikuttaa työyhteisösi ilmapiiriin, tuloksellisuuteen ja yhteistyön käytäntöihin rakentavasti.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Työterveyslaitos

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia
Hakuehdotuksia