Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 koulutusta 61 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 61 tuloksesta

Työyhteisön kehittäminen parantaa hyvinvointia, tehokkuutta ja tulosta

Työpaikan ja työyhteisön toimivuus, henkilöstön viihtyvyys ja työn tehokkuus ovat vahvasti riippuvaisia organisaation henkilöstön ja johtajiston työyhteisötaidoista. Kaikkien organisaatioiden olisi siksi hyvä miettiä välillä työyhteisönsä tilaa ja mahdollisuuksia sitä edesauttavien taitojen kehitämiseen.

Työyhteisö muodostuu työntekijöistään ja tunnelma työpaikalla ihmisten omien ja osin yhteisten taustojen pohjalta. Organisaatio ja henkilöstö ovat siten vahvasti sidoksissa keskenään, kun tavoitteena on paremman työyhteisön kehittäminen. Tavallisesti työyhteisön kehittämisessä keskitytään organisaation henkilöstön tiimityö- ja vuorovaikutustaitoihin. Paremmin kommunikoiva henkilöstö viihtyy paremmin työpaikallaan ja myös toimii tehokkaammin.

Henkilöstön taitojen lisäksi huomiota on kiinnitettävä johtajuuden vaikutuksiin työyhteisössä – etenkin isoissa muutostilanteissa oikeanlainen johtaminen on tärkeää koko työyhteisön toimivuuden ja työhyvinvoinnin kannalta. 

Millainen on toimiva työyhteisö?

Hyvässä ja toimivassa työyhteisössä on yhteinen päämäärä ja tavoite sekä selkeä työn- ja vastuunjako. Jokainen työyhteisöön kuuluva tietää oman paikkansa ja sen, mitä häneltä odotetaan. Toimintatavat on yhdessä sovittuja ja päätöksenteko on läpinäkyvää. Jokaista työyhteisön jäsentä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti sekä mahdollisiin ristiriitoihin puututaan nopeasti.

Toimivan työyhteisön peruspilarit:

  • Yhteinen päämäärä ja tavoitteet
  • Selkeä työnjako
  • Työyhteisön jäsenet tuntevat toisensa – yhteenkuuluvuuden tunne
  • Työyhteisö tukee työntekoa
  • Johtaminen palvelee työntekoa
  • Yhteiset pelisäännöt
  • Jokaisella on vapaus jaksaa ajatuksiaan, näkemyksiään ja tunteitaan
  • Ongelmakohtiin puututaan nopeasti
  • Vuorovaikutus avointa ja tiedonkulku sujuvaa
  • Toimintaa arvioidaan säännöllisesti.

Koulutukset työyhteisön toiminnan kehittämiseen

Työyhteisöä kannattaa kehittää säännöllisesti. Työyhteisön kehitykseen pyrkivät koulutukset antavat yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuden selkeyttää toimintaansa, parantaa työn sujuvuutta ja tehokkuuttaa ja sitä kautta parantaa niin työhyvinvointia kuin tulosta. Koulutukset keskittyvät yleisesti vuorovaikutustaitojen, tiimityötaitojen ja esimiestyön kehittämiseen.

Saatavilla on myös useita yrityksille räätälöityjä työyhtesiön kehittämisen koulutuksia, joissa koulutuksen sisältö räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti, jolloin voidaan tehokkaasti puuttua konkreettisiin ongelmakohtiin. Kehityskohteita voivat olla esimerkiksi tiimin työskentelyn selkeyttäminen, ilmapiirin parantaminen tai johtoryhmän työskentelyn tiivistäminen.

Työyhteisötaidot kohdilleen

Työyhteisötaitoja tarvitaan työtehtävien tehokkaaseen hoitoon ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä jokainen on osallinen yhteisön tulokseen ja ilmapiiriin – niin myötä kuin vastamäessä. Työyhteisötaitoihin liitetään usein joustavuus ja vuorovaikutustaidot. Itseään kannattaakin arvioida kriittisesti. Olenko todella niin joustava kuin kuvittelen olevani? Missä tilanteissa olisin kaivannut kollegaltani tukea? Millainen vaikutus minulla on työyhteisööni ja miten voin käyttää vaikuttavuuttani viisaasti?

Työyhteisön kehittämisen koulutus antaa vinkkejä, miten vaikuttaa työyhteisösi ilmapiiriin, tuloksellisuuteen ja yhteistyön käytäntöihin rakentavasti.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Työterveyslaitos

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä
Inspiraatioksi
Unelmat toteen tieto- ja viestin...
Opiskelijatarina: Amiedu

Kun Jesse Ellonen aloitti peligrafiikan opiskelun, hän ajatteli saavansa hyvän ammattitutkinnon ja hakevansa sen jälkeen alan töitä. Toisin kävi, sillä Jesse suunnitteli opiskelukavereidensa kanssa julkaistavaksi sopivan pelin jo opintojen aikana ja yrityskin oli pystyssä pian opintojen jälkeen. 

Lue lisää
JET antaa eväitä esimiestyöhön
Opiskelijatarina: Amiedu

"JET tarjoaa konkreettista hyötyä henkilöstöjohtamiseen nyt, kun siirryn tavaratalopäälliköksi ja valitsen oman henkilökunnan. Uudet työkalut ja opit ovat aina tervetulleita."

Lue lisää
Johtamisen erikoisammattitutkint...
Opiskelijatarina: Amiedu

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy yksikönjohtajana toimiva Pinja Marjamäki suoritti sosiaali- ja terveysalalle suunnatun Johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Lue lisää