Työyhteisön tunnetaidot 20 op

Kesto
7 kuukautta
Hinta
2 400 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
24 syyskuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 9.9.2024
Toteutustapa
Etätoteutus
Kesto
7 kuukautta
Hinta
2 400 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
24 syyskuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 9.9.2024
Toteutustapa
Etätoteutus
alkaen 2 400 EUR (arvonlisäverotonta) / osallistuja

Työyhteisön tunnetaidot 20 op

kaksi naista keskustelemassa

Tunteet eivät kuulu työpaikalle! 

Niin voidaan helposti ajatella ja kenties julkisesti julistaa. Ongelma vain on siinä, ettei sellainen ole mahdollista. Tunteet ovat erottamaton ihmistä ja kaikkea, mitä teemme: ajattelu, päättelykyky, päätöksenteko, vuorovaikutus ja motivaatio. Ne kaikki ovat sidottuja tunteisiin eivätkä ole mahdollisia ilman tunteita. 

Tunteita ei yksinkertaisesi voida estää, eikä sitä kannata myöskään yrittää. Ainakaan, jos tavoitteena on työntekijät, jotka ajattelevat ja toimivat fiksusti ja työyhteisö, jossa asioita saadaan asioita aikaiseksi, ideoidaan ja onnistutaan. 

Tunteet eivät ole vain pakollinen paha, vaan valtava alihyödynnetty potentiaali – mahdollisuus rakentaa hyvinvointia, kukoistusta ja positiivisesti poikkeavia tuloksia. Menestyminen muuttavassa maailmassa ja työelämässä samoin kuin jatkuva lisääntynyt yleinen epävarmuus vaativat enteistä enemmän tunteiden ymmärtämistä ja taitoa johtaa niitä.

Koulutus tarjoaa vahvan tieteeseen pohjautuvan ymmärryksen tunteista ja niiden merkityksestä sekä käytännön tunnetaitoja, jotka luovat vankan perustan tunteiden johtamiselle.

Koulutuksen sisältö

Moduuli 1: Tunteiden ja tunneosaamisen perusteet

 • Tunteet kaiken ytimessä: mitä, miksi ja miten
 • Tunnereaktioista tunnekokemukseen
 • Tuntevat aivot & tunteet kehollisena kokemuksena
 • Tunteiden kätketyt viestit ja niiden kuuleminen
 • Epävarmuus – kaikkien pelkojen ponnistuslauta
 • Uskomukset, mindset ja tavoitteet – miten tunteet liittyvät kaikkeen
 • Positiiviset tunteet – miksi niillä on väliä

Moduuli 2: Tunneäly ja tunnetaidot

 • Tunnetaitojen ja tunneälyn perusteet: Tunteiden minä ja me taidot & mentalisaatio
 • Tunnesäätelyn fysiologinen perusta: Turva ja polyvagaaliteoria
 • Defenssit ja muita tunneälyn esteitä
 • Tunnesäätelyn prosessi ja tunnesäätelytaidot
 • Positiivinen tunnesäätely
 • Itsemyötätunto ja tunnetaidot
 • Ratkaisukeskeinen vs. tunnekeskeinen lähestyminen

Moduuli 3: Tunteet ja työyhteisö

 • Yksilöllisistä tunteista kollektiivisiin tunteisiin
 • Tunnesäätely työssä – teorioista käytäntöön
 • Tunteet sosiaalisena informaationa
 • Psykologinen turvallisuus: ajattelutason turvasta tunnetason turvallisuuteen
 • Tunnetaidot, resilienssi ja posttraumaattinen kasvu

Moduuli 4: Tunteet vuorovaikutuksessa

 • Tunneälykäs vuorovaikutus ja sen mahdollisuudet
 • Suojatunteet ja ydintunteet – onnistuneen vuorovaikutuksen esteet ja mahdollistajat
 • Myötätunto ja tunnetaidot
 • Tunneälykäs palaute
 • Konfliktien tunneälykäs ratkaiseminen

Moduuli 5: Kollektiivisen tunne-energian johtaminen

 • Kollektiivinen tunne-energia
 • Pelko-ohjauksesta turvallisuuteen
 • Autenttinen johtaminen – kaikkia tunteita, mutta taidolla
 • Coaching ote tunteiden johtamisessa
 • Epävarmuus ja sen johtaminen
 • Tunteet muutoksisissa

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja osaa

 • Arvioida, kehittää ja johtaa omaa tunneosaamistaan ja tunnetaitojaan
 • Suunnitella, kehittää ja johtaa tunneturvallisuutta tukevia organisaatiorakenteita
 • Arvioida ja johtaa tunneosaamista ja tunnetaitoja vuorovaikutuksessa ja konfliktitilanteissa
 • Suunnitella ja johtaa tunneturvallista palautekulttuuria
 • Arvioida ja kehittää tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamista
 • Kehittää ja johtaa kollektiivista tunne-energiaa
 • Kehittää autenttisen johtamisen toteutumista
 • Johtaa epävarmuutta ja muutostunteita

Suoritustapa

 • Orientaatio etänä (1,5 h)
 • 5 x 3 h verkkotapaaminen
 • 5 x 2 h vertaisryhmätyöskentely
 • Luennot etänä
 • Tehtävien suorittaminen

Suoritustapa tukee joustavuutta, työelämään yhdistämistä ja paikasta riippumatonta osallistumista. Luennot on nauhoitettu etukäteen, jotta teoriaan perehtyminen voidaan toteuttaa juuri silloin, kun se itselle sopii. Luentoihin voi myös halutessaan palata niin usein kuin kokee tarpeelliseksi. Verkkotapaamiset ovat yhteisöllisiä ja osallistavia. Niiden tavoitteena on syventää teoriatietoa yhteisten harjoitusten ja keskustelujen avulla. Vertaisryhmätapaamiset toteutetaan pienryhmissä moduulien välissä.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistojen kanssa. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

24 syyskuuta, 2024

 • Etätoteutus
 • Verkossa
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 9.9.2024

Kohderyhmä

Koulutus sopii jokaiselle, joka kohtaa työssään ihmisiä ja inhimillisyyttä ja joka haluaa löytää syvempää ymmärrystä ihmisyyteen ja keinoja vahvistaa kohtaamisia ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Se antaa työkaluja ratkaista konflikteja ja onnistua entistä paremmin muutostilanteissa. Koulutus soveltuu esimerkiksi HR:n parissa työskenteleville, organisaatiokehittäjille, tiiminvetäjille, esihenkilöille, kouluttajille, coacheille ja jokaiselle, joka haluaa oppia enemmän tunteista, tunnetaidoista ja löytää keinoja hyödyntää niitä työssään ja työyhteisöissä.

Aikataulu

24.9.2024–15.4.2025

 • Orientaatio 24.9.2024, klo 9-10.30
 • Mod 1 31.10.2024, klo 9-12
 • Mod 2 10.12.2024, klo 9-12
 • Mod 3 23.1.2025, klo 9-12
 • Mod 4 11.3.2025, klo 9-12
 • Mod 5 15.4.2025, klo 9-12

Kouluttaja

Johanna Huhtamäki on kansainvälisesti palkittu johtajuuden kehittäjä, väitöstutkija, positiivisen psykologian ja valmentamisen psykologian maisteri (MAPPCP), tuotantotalouden DI, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, konsultti, tietokirjailija, valmentaja ja kouluttaja. Syvällisen teoria- ja tutkimustiedon lisäksi hänellä on vahva käytännön työelämäkokemus organisaatioiden kehittämisestä ja esihenkilönä toimimisesta.

Kustannukset

2400 € (0% alv)

Hintaan ei lisätä arvonlisäveroa, koska kyseessä on alv:sta vapaa koulutustoiminta. 

Koulutusmaksu on mahdollista maksaa useammassa erässä. 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Työyhteisön tunnetaidot 20 op? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Jyväskylän kesäyliopisto
Jyväskylän kesäyliopisto, Agora-rakennus, Mattilanniemi 2, PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Jyväskylän kesäyliopisto –  kaikille tiedonjanoisille ympäri vuoden

Jyväskylän kesäyliopistossa voit opiskella monipuolisesti erilaisia työelämää tukevia täydennyskoulutuksia. Tarjonnassa on sekä pitkiä että lyhytkestoisia kokonaisuuksia pitkin vuotta. Osa koulutuksista sisältää lähiopetusta Jyväskylässä ja osa toteutetaan kokonaan verkossa. Jyväskylän kesäyliopiston arvoja ovat elinikäinen oppiminen, henkinen hyvinvointi ja koulutuksellinen tasa-arvo. Toiminnan...

Lue lisää kouluttajasta Jyväskylän kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu