Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Koronavirus vaikuttaa monen koulutussuunnitelmiin. Katso etäkoulutukset täältä ja osallistu kyselyymme: COVID-19 ja täydennyskoulutus

Näyttää 1-20 yhteensä 357 tulosta
Näyttää 1-20 yhteensä 357 tulosta

Johtamiskoulutus antaa työkaluja johtamistyöhön

Hyvä johtajuus tai esimiestyö ei synny pelkästä oman alan rautaisesta tuntemuksesta ja ammattitaidosta. Johtaja vie esimerkillään joukkonsa kohti ja yli tavoitteiden. Hyvä johtaja on inspiroiva ja rohkea visionääri, alaisiaan kuunteleva vastuuntuntoinen ihminen sekä tuottelias ja tuloskeskeinen projektinvetäjä, joka uskaltaa uudistua. Kaikkia näitä ominaisuuksia voi vahvistaa johtamiskoulutuksella, joka antaa uusia työkaluja tehokkaaseen johtamiseen.

Johtaminen muuttuu ajassa. Johtamiskoulutuksessa hyödynnetään usein uusimpia tutkimustuloksia ja oppeja muilta tieteenaloilta, esimerkiksi neurotietestä. Johtamiskoulutus onkin hyvä keino saada uusia näkökulmia työhösi johtajana tai esimiehenä ja puhtia liiketoiminnan kehittämiseen.

Johtamiskoulutus on todella tärkeää jo pelkästään siitä syystä, että johtaja edustaa organisaatiossa työnantajaa ja on työnantajan valitsema. Hän on vastuussa niin taloudesta, tiedotuksesta, neuvotteluista kuin työntekijöiden kehittymisestäkin. Johtaja ei päätä vain työtahdista ja työn suorittamisesta vaan hän myös vaikuttaa alaistensa työpanokseen kannustamisen, palkitsemisen ja palautteen avulla.

Johtajien moninaisten vastuiden vuoksi johtamiskoulutukset sisältävät hyvin erilaisia kursseja. Yleensä johtajakoulutus antaa tukea käytännön johtamistyöhön ja tuo uusia ideoita niin aloitteleville esimiehille kuin jo pitkään johtotasolla toimineillekin.


Johtamiskoulutus voi olla sinulle hyödyksi monella tavalla:

 • kirkastat omia tavoitteitasi johtajana tai esimiehenä
 • syvennät taitojasi omalla johtamisen osa-alueellasi
 • uudistat työpaikkasi johtamiskulttuuria ja vuorovaikutusta
 • opit verkostojen ja asiakkuuksien, henkilöstön, projektien johtamisesta ja talousjohtamisesta sekä strategisesta johtamisesta
 • edistät yrityksesi menestystä pätevänä johtajana ja toimivien tiimien rakentajana
 • saat tukea esimerkiksi kehitysprojektin vetämiseen
 • valmistaudut tilanteen vaatiessa tekemään raskaitakin päätöksiä työpaikalla
 • vältät epäonnistumisia tuntemalla johtajuuden riskitekijät
 • vahvistat omaa osaamistasi halutessasi uudella virallisella tutkinnolla.

 

Johtamiskoulutuksen avulla enemmän irti henkilöstöstä, organisaatiosta ja strategiasta

Johtajana tai esimiehenä tarvitset hyviä vuorovaikutustaitoja, projektinvetämistaitoja, kykyä luoda uutta ja kehittää liiketoimintaa tai julkishallintoa. Johtamiskoulutus on luonteeltaan poikkitieteellistä, joten koulutuksessa yhdistyvät niin psykologian, sosiologian kuin liiketalouden opinnot.

Koulutusta on tarjolla vaikkapa LEAN-johtamisen, eri kulttuureissa toimimisen tai etäjohtamisen saralla. Eniten johtamisalan kursseja järjestetään kuitenkin pääsääntöisesti alla esitetyillä osa-alueilla.

Esimiestaitojen, työyhteisön ja henkilöstön johtamisen sekä tiimityöskentelyn kursseilla opit muun muassa tunnistamaan erilaisia työntekijätyyppejä ja hyödyntämään tietoa työyhteisössäsi. Kursseilla saat apua myös työhyvinvoinnin parantamiseen ja työyhteisön konfliktien rakentavaan ratkaisemiseen. Koulutuksissa voi myös oppia luomaan kehityskeskusteluista toimivan, positiivisen työvälineen.

Muutosjohtamisen kurssit auttavat valmistautumaan organisaatiomuutoksiin vaikkapa yt-neuvotteluiden yhteydessä. Onnistunut muutosjohtaminen edellyttää sujuvaa tiedonkulkua, tavoitteiden ja perusteluiden selkeyttä sekä projektin läpiviemistä ihmisten työolosuhteet huomioiden. Muutosjohtaminen on yksi johtamisen haastavimmista osa-alueista, joten siihen perehtyminen on monille johtajille hyödyllistä.

Strategisen johtamisen koulutus voi auttaa yritystäsi uuteen kasvuun kirkastamalla olemassa olevaa strategiaa tai uudistamalla sen. Kurssit auttavat analysoimaan yrityksesi strategista toimivuutta.

Johtajan pätevyyttäsi voi terävöittää myös erikoisammattitutkinnolla, joka on noin 1−1,5 vuotta kestävä johtamiskoulutus. Koulutus on useimmiten työn ohessa tehtävää monimuoto-opiskelua, jossa muutamien lähiopetuspäivien ohella opiskellaan etäopiskeluina.

Erikoisammattitutkinnossa pureudutaan useaan johtamisen osa-alueeseen:
• henkilöstön ja asiakkuuksien johtamiseen
• taloussuunnitteluun
• strategiseen johtamiseen
• viestintään
• työlainsäädäntöön.


Johtamiskoulutus kehittää johtajan vahvuuksia ja parantaa heikkouksia

Pähkinänkuoressa voidaan sanoa, että kaikenlainen johtamiskoulutus antaa työkaluja yrityksen kehittämiseen. Johtamisen taitoja on kehitettävä ja ylläpidettävä jatkuvasti, mikäli halutaan varmistaa yrityksen kilpailukyvyn säilyttäminen.

Johtamiskoulutuksen sisältö riippuu pitkälti kouluttautujan osaamistaustoista ja kehitystarpeista. Tässä joitakin aiheita, joihin on tarjolla johtamiskoulutusta:

 • Osaamisen johtaminen
 • Strateginen johtaminen
 • Tietojohtaminen
 • Henkilöstöjohtaminen
 • Itsensä johtaminen
 • Muutoksen johtaminen
 • Operatiivinen johtaminen
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Syväjohtaminen
 • Ihmisten johtaminen
 • Johtamisen työkalut.


Johtamisekoulutusta järjestetään myös räätälöitynä eri ammattialoille. Johtamisen koulutuksia on tarjolla julkisen ja yksityisen sektorin:

• esimiehille
• johtajille
• HR-ammattilaisille
• kehitystyötä vetäville asiantuntijoille.


Suurin osa koulutuksista tähtää oman työn kehittämiseen ottamalla huomioon konkreettiset oman työsi tarpeet. Voit esimerkiksi valita johtamiskoulutuksen, jonka yhteydessä laadit henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman. Koulutuksissa arvioidaan omia vahvuuksiasi ja haasteitasi omassa johtamistyössäsi ja opit johtamaan myös itseäsi.


Palaa sivun alkuun


Lähteet: Turun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Yritys-Suomi

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä