Suodata
Esihenkilökoulutus
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 192 tuloksesta
1
2
3
4
...
10
Mainokset

Lisää artikkeleja aiheesta: Esihenkilökoulutus

Suositut sijainnit

Osallistujien kokemuksia aiheessa Esihenkilökoulutus

Usein kysytyt kysymykset

 • Esihenkilön työnä on johtaa ihmisiä ja asioita. Esihenkilöltä vaadittavat ominaisuudet ovat nykypäivänä moninaisia.

  Hyvän esimiehen ominaisuuksia ovat mm. hyvä ihmistuntemus, oikeudenmukaisuus, motivointitaidot sekä hyvät reflektointi- ja delegointitaidot. 

 • Mitään oppikirjasapluunaa hyvälle esihenkilölle ei ole olemassa.

  Hyvä esihenkilö on tyypillisesti kiinnostunut työyhteisön hyvinvoinnista, on rehellinen, osaa delegoida, omaa hyvät kommunikointitaidot, on positiivinen, pystyy innostamaan ja inspiroimaan muita, kykenee luovaan ajatteluun ja osaa johtaa muutosta.

 • Esihenkilövalmennusten tavoitteena on tukea esihenkilöitä ihmisten suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa johtamisessa.

  Valmennuksessa voidaan keskittyä esimerkiksi ihmisten johtamiseen, päätöksentekoporsesseihin, tavoitteiden asettamiseen ja niiden seurantaan sekä itsensä johtamiseen.

Esihenkilökoulutus vie uralla eteenpäin

Laadukas esihenkilötyö on yksi tärkeimmistä organisaatioiden menestystekijöistä. Tämän vuoksi jokaisella esimiehellä on olennainen rooli organisaationsa toiminnassa. Esihenkilön vastuulla on työntekijöiden motivointi, ohjaaminen ja työyhteisön toiminnan kehittäminen. Usein esihenkilö hoitaa esihenkilötehtävien ohella omaan työnkuvaansa kuuluvia työtehtäviä, mutta esihenkilötyön ei silti koskaan kuuluisi jäädä muun työn varjoon. Esimiehen on tärkeää löytää oikea tasapaino alaisten ohjaamisen ja kohtaamisen, hallinnollisen työn ja mahdollisten omien projektien edistämisen välille.

Esihenkilötyö on työtehtävien ja ihmisten johtamista

Juridisessa mielessä esihenkilö on työnantajan edustaja, joka:

 • on vastuussa siitä, että työntekijän oikeudet toteutuvat ja että hän toisaalta noudattaa velvollisuuksiaan
 • käyttää työnjohto -eli direktio-oikeutta työnantajan edustajana

Esihenkilö ohjaa tiimiään ja kannustaa alaisiaan tehokkaaseen työntekoon toimivan kommunikaation ja jatkuvan vuorovaikutuksen avulla. Esihenkilö huolehtii lakien ja työehtosopimusten noudattamisesta. Esihenkilö on viimekädessä vastuussa alaistensa toiminnasta ja siitä, miten työyhteisö pelaa yhteen. 

Esihenkilö toimii yrityksen tai organisaation strategian viestijänä ja jalkauttajana. Esihenkilö huolehtii siitä, että strategiasta keskustellaan säännöllisesti ja pyritään luomaan yhtenäinen näkemys. Esimerkki strategian jalkauttamisesta esihenkilötyössä on työntekijöiden henkilökohtaiset tavoitteet. Parhaimmillaan työntekijöiden tavoitteet edistävät sekä lyhyemmän tähtäimen tulostavoitteita että pidemmän aikavälin strategisia tavoitteita. Esihenkilö siis yhdistää yrityksen tai organisaation tavoitteet vastaamaan alaisten päivittäisiä työtehtäviä. 

Esimiehen rooliin kuuluu tiimin tehtävien miettiminen ja työnjako. Esihenkilö priorisoi työtehtäviä ja tarvittaessa palkkaa tiimiin lisää työvoimaa. Resursoinnissa hän huomioi tiimiläisten erilaista osaamista, taustoja ja kokemusta.

Esihenkilö edistää myös työhyvinvointia. Esihenkilö keskustelee alaistensa kanssa työn sujumisesta, onnistumisista ja kipukohdista. Esihenkilö siis varmistaa, että alaiset pääsevät vaikuttamaan työn ja työolojen kehittämiseen sekä voivat hyvin. Tarvittaessa esihenkilö auttaa löytämään ratkaisuja alaisten kipupisteisiin.

Esihenkilön tehtävät tiiviisti:

 • edustaa työnantajaa
 • soveltaa direktio- eli työnjohto-oikeutta
 • huolehtia työntekijöiden oikeuksista
 • viestiminen strategiasta
 • jalkauttaa strategiaa
 • tavoitteiden asettaminen
 • edistää työhyvinvointia ja työn imua
 • työn organisointi
 • työn resursointi

Millainen on hyvä esihenkilö ?

Esihenkilönä toimiminen edellyttää yleensä joitakin luonnollisia taitoja ja synnynnäisiä piirteitä, mutta esimieheksi voi myös kouluttautua ja omia johtamistaitojaan kehittää. Esihenkilö tarvitsee koulutusta paitsi johtopestiin astuessaan, myös esihenkilövirkansa aikana, sillä johtamismetodit muuttuvat yhteiskunnan mukana ja työyhteisöt odottavat jatkuvasti uusia asioita esimiehiltään.

Hyvän esihenkilön ominaisuuksia ovat muun muassa:

 • vastuuntunto
 • hyvät vuorovaikutustaidot
 • johtamismetodien tunteminen
 • esimerkillisyys
 • tasavertaisuus
 • työhyvinvoinnista huolehtiminen
 • organisointitaito
 • menestymisessä ohjaaminen
 • läsnäolo
 • taito antaa ja vastaanottaa palautetta

Esihenkilövalmennus auttaa selkeyttämään omaa roolia

Esihenkilö valmennus antaa neuvoja omaan kehittymiseen johtajan tehtävässä sekä erilaisia näkökulmia esimiehenä toimimiseen. Esihenkilökoulutus tarjoaa esimerkiksi käytännön neuvoja esihenkilön ja alaisen väliseen kommunikointiin, työsuhdeasioihin sekä uudelle esimiehelle kuuluvien tehtävien hoitamisesta ja niihin valmistautumisesta.

Esihenkilön työssä erityisen tärkeää on hyvät vuorovaikutustaidot ja suurin osa koulutuksista keskittyykin juuri vuorovaikutukseen tai käy sen kautta läpi erilaisia johtajalta vaadittavia taitoja. Esihenkilön koulutus auttaa selventämään myös omaa roolia esimiehenä sekä opettaa ymmärtämään johtajaroolin merkitystä.

Esihenkilökoulutuksessa saat työkalut omien tavoitteiden saavuttamiseen esimiehenä

On tärkeää tietää erilaiset ryhmissä ja yhteisöissä vallitsevat lainalaisuudet ja oppia toimimaan niiden mukaan. Esihenkilövalmennukset auttavat ymmärtämään työyhteisön lakeja ja kehittämään omaa tiimiä entistä menestyvämmäksi. Esihenkilökoulutuksista johtaja saa neuvoja myös vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen, stressin sietämiseen sekä oman tehokkuuden parantamiseen. Esihenkilökoulutus auttaa myös selkeyttämään omat tavoitteet esimiehenä sekä helpottaa näiden tavoitteiden saavuttamista.

Mikäli hakusessa on esihenkilötyön koulutus, kannattaa palata tämän sivun alkuun ja tutustua koulutusvaihtoehtojen listaan. Saat lisätietoa kustakin esihenkilökoulutuksesta tai -valmennuksesta täyttämällä yhteydenottopyyntölomakkeen koulutussivun alalaidassa. Tämän jälkeen koulutuksentarjoaja ottaa sinuun yhteyttä. 

Palaa sivun alkuun

Lähteet: johtajuus.info, motiivilehti.fi, ttk.fi