Näyttää 1-14 koulutusta 14 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-14 koulutusta 14 tuloksesta

Strateginen johtamisen koulutus kannustaa suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen

Strateginen johtaminen viittaa tulevaisuuden visioihin sekä konkreettisiin tavoitteisiin, joihin pyritään laaja-alaisen ja suunnitelmallisen johtamisen avulla. Strategisen johtamisen myötä on mahdollista luoda tavoitteellinen ja toimiva työyhteisö, jonka jäsenet toimivat kaikille selville olevan tuloksellisuuden nimissä.  

Strateginen johtaminen vaikuttaa:

  • strategian ja tulevaisuusvisioiden muodostamiseen
  • tavoitteiden asettamiseen ja toteuttamiseen
  • tavoitteiden johdonmukaiseen arviointiin ja kehittämiseen.


Strategisen johtamisen koulutus perehdyttää toiminnanohjausjärjestelmiin

Strateginen johtaminen on yksi johtamisen ydinalueista, ja se viitoittaa muiden johtamisen osa-alueiden kuten henkilöstö-, talous-, yhteistyöjohtamisen keskeiset toimintalinjat. Strategisesta johtamisesta puhuttaessa esiin nousee myös toiminnanohjauksen käsite. Toiminnanohjausjärjestelmillä tarkoitetaan menetelmiä, joilla yritys pyrkii varmistaamaan tavoitteidensa toteutumisen.

Strateginen johtamisen koulutus tähtää kilpailuedun saavuttamiseen

Strategisessa johtamisessa yhdistyvät monet sellaiset osa-alueet, jotka ovat keskeisessä asemassa tuloksellisuudesta ja kilpailuedusta puhuttaessa. Strategiset johtamistaidot joutuvat koetukselle esimerkiksi silloin, kun tavoitteena on muutosjohtaminen (katso muutosjohtamisen koulutukset), johon liittyy toimintaympäristön hallintaan liittyviä haasteita. 

Strategisen johtamisen tekniikat ovat sovellettavissa minkä kokoisissa organisaatioissa tahansa. Strategisen johtamisen koulutus tarjoaa näköaloja omalle organisaatiolle parhaiten sopivan johtamisstrategian löytämiseen ja kehitykseen.

Strateginen johtamisen koulutus keskittyy organisaation toiminnan laadukkuuteen ja tuloksellisuuteen

Stretegisen johtamisen koulutus erottuu muista johtamiseen liittyvistä koulutuksista siten, että se ei paneudu operatiivisuuteen ja yksityiskohtien suunnitteluuun. Strategisen johtamisen koulutuksessa pureudutaan sen sijaan organisaation toiminnan laadukkuuteen ja tuloksellisuuteen. Strategisen johtamisen tavoitteena on luoda kilpailukyvyn merkityksen ymmärtävä työyhteisö, joka pyrkii laaja-alaisesti tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen ajatteluun.

Johtotehtävissä toimiville henkilöille suunnattujen strategisen johtamisen koulutusten kesto vaihtelee muutamista tunneista kuukausiin. Eri pituiset koulutukset pyrkivät tarjoamaan osallistujilleen uusia näkökulmia ja työkaluja yhä toimivamman ja kilpailukykyisemmän työyhteisön luomiseen ja luotsaamiseen. 

Strateginen johtaminen kehityksen kohteena

Erilaiset strategisen johtamisen koulutukset tarjoavat valmiudet ymmärtää strategista johtamista osana johtamisen kokonaisuutta sekä analysoida ja kehittää juuri omalle yritykselle sopiva strategia. Koulutus antaa myös pohjan oman vastuualueen strategian luomiselle sekä tarjoaa vinkkejä siitä, miten organisaation toimintatapoja voidaan muuttaa niin, että strategia muuttuu osaksi arjen toimintaa.

Strateginen ajattelu ja johtaminen antavat suunnan ja luovat perustan yrityksen kilpailukyvylle ja sen ylläpitämiselle. Strategiakoulutukset keskittyvätkin erityisesti siihen, miten pystytään luomaan tavoitteellisesti ajatteleva ja toimiva työyhteisö, jonka jokainen jäsen voi osallistua strategian suunnitteluun ja sen toimeenpanoon.

Palaa sivun alkuunLähteet: Markkinointi-instituutti, Rastor

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia