Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Etsitkö etäkoulutusta? Kokosimme verkko- ja etäkoulutukset Etäopiskelu-osioon

Näyttää 1-4 yhteensä 4 tulosta
Näyttää 1-4 yhteensä 4 tulosta
 

MBA on kansainvälisesti arvostettu liikkeenjohdon opintokokonaisuus rautaisen johtamiskokemuksen jo hankkineille henkilöille

Master of Business Administration (MBA) ja Executive MBA (eMBA) -koulutukset ovat maisteritasoisia täydennyskoulutusohjelmia. Ne tarjoavat oivallisen jatko-opintovaihtoehdon kaikille johtotehtävissä toimiville, jotka ovat jo hankkineet vankan työkokemuksen yritysmaailmassa. MBA-tutkinnon suorittaminen tuo uutta perspektiiviä johtamistekniikoihin ja laajentaa käsitystäsi yritysmaailman toimintakentästä. Hakijalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa ja pitkää työkokemusta.

MBA-koulutus syntyi Yhdysvalloissa 1900-luvun alkupuolella ja sittemmin opintokokonaisuus on vakiinnuttanut asemansa ympäri maailman. MBA-tutkintoja on Suomessa järjestetty vuodesta 1983 lähtien, jolloin Helsingin Kauppakorkeakoulu aloitti MBA-opetuksen. Nykyisin MBA-koulutusohjelmia on tarjolla lukuisissa suomalaisissa oppilaitoksissa.

Tarkkana termeissä – MBA-täydennyskoulutus ei ole virallinen korkeakoulututkinto

MBA-tutkintoa ei tule sekoittaa ylemmän ammattikorkeakoulun tradenomitutkintoon, vaikka englanninkielinen termi, Master of Business Administration, on sama. Siksi Suomessa ei kyseisestä YAMK-tutkinnosta juuri käytetä termiä MBA-tutkinto, vaan termi viittaa nimenomaan liiketoimintajohtamisen maisteritutkintoon.

MBA-tutkinto ei kuulu Suomen virallisen tutkintojärjestelmän piiriin, eli ei ole hyväksytty korkeakoulututkinto. Täten opintojen sisältö ei ole opetusministeriön valvonnan alainen ja opintojen sisältö ja painopiste voivat vaihdella huomattavasti oppilaitoksesta riippuen. Oppilaitosten mahdollisimman yhteneväiset laatustandardit pyritään takaamaan akkreditointien avulla. Akkreditointi tarkoittaa kansainvälisiä periaatteita, joiden mukaan todennetaan eri koulutusohjelmien yhteneväisyys. Akkreditointeja saa kolmelta eri organisaatiolta, joista yksi on amerikkalainen AACASAB International. Muita akkreditointeja antavia elimiä ovat yleiseurooppalainen EQUIS ja englantilainen AMBA.

Erityisesti kansainvälisille työmarkkinoille tähtäävän on syytä kiinnittää huomiota siihen, että valitulla opinahjolla on ainakin yksi kansainvälisesti tunnettu akkreditointi. Suomessa MBA-ohjelmien arvioinneista vastaa Korkeakoulujen arviointineuvosto. Oman oppimiskokemuksen maksimoimiseksi ja itseään parhaiten palvelevan vaihtoehdon löytymiseksi onkin syytä tutustua huolellisesti eri oppilaitosten koulutustarjontaan.

MBA-opintojen rakenne – kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti tarpeesi mukaan

MBA-tutkinnon suorittamiseen on olemassa useita eri vaihtoehtoja. Normaalin kaksivuotisen koulutuksen opiskelutapa on hyvin perinteinen. Opiskelijana osallistut luennoille, teet harjoitustehtäviä niin itsenäisesti kuin ryhmässä, suoritat tenttejä ja kirjoitat lopulta lopputyön.

Perinteisen opintokokonaisuuden lisäksi tarjolla on myös vuoden mittainen, varsin tiivistahtinen vaihtoehto, jossa opiskelijalta edellytetään todella perusteellista ennakkotuntemusta opiskeltavaan alaan liittyen. Työssäkäyville henkilöille sen sijaan osa-aikainen MBA-koulutus on harkitsemisen arvoinen kurssimuoto, sillä iltaisin ja viikonloppuisin järjestettävää lähiopetusta on vain muutamana päivänä kuukaudessa. Tämän ohjelman kesto on 2−5 vuotta opiskelijan omasta tahdista ja opinnoille omistautumisesta riippuen. Näistä joustavista koulutustavoista voidaan käyttää nimitystä Executive MBA, eli eMBA.

Kenelle MBA-tutkinto sopii?

MBA-tutkinnosta kiinnostuneet voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: niihin, jotka etsivät urakehitykselleen nousujohteista suuntaa joko oman työyhteisönsä tai toimialansa puitteissa ja vaihtoehtoisesti henkilöihin, jotka kokevat olevansa ammatillisen kehityksensä risteyspaikassa ja etsivät uutta suuntaa uralleen.

Tiivistettynä voidaan todeta, että MBA-koulutus on paras mahdollinen vaihtoehto sinulle, joka haluat parantaa omia johtamistaitojasi ja laajentaa liike-elämän tuntemustasi. MBA-tutkinnon hakukriteerit vaihtelevat koulu- ja ohjelmakohtaisesti. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että oppilaitokset edellyttävät yleensä vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittamista. Lisäksi opiskelijalta toivotaan muutaman vuoden kokemusta johtotehtävistä. Myös työnantajan suosituksilla on luonnollisestikin oma painoarvonsa. Hakemusta laatiessa on syytä korostaa omaa motivaatiotaan ja erityisosaamistaan.

Kansainväliset koulut saattavat edellyttää Graduate Management Admission Testin (GMAT) suorittamista. Jos et puhu englantia äidinkielenäsi, todennat kielitaitosi TOEFL-kielikokeella.

Opintojen rahoitus

MBA-tutkintojen hinnat vaihtelevat ohjelman kestosta ja suoritustavasta riippuen noin 17 000–60 000 euron välillä. Ennen opintojen aloittamista on syytä selvittää, osallistuuko työnantaja opintojen rahoitukseen. Mikäli työnantaja kattaa opintokustannukset, on ymmärrettävää, että työntekijä sitoutuu jäämään työpaikkaansa ainakin tietyksi ajaksi opintojensa suorittamisen jälkeen. Mikäli opiskelija sen sijaan vastaa itse opintojensa rahoituksesta, katsoo verottaja opiskelusta koituvat kustannukset yleensä vähennyskelpoisiksi.

Vaikka itsellä ei olisikaan säästössä opintojen kustannuksiin riittävää summaa, ei syytä huoleen: useat oppilaitokset tarjoavat erilaisia stipendi- ja rahoitusmahdollisuuksia ja tutkintomaksun suorittaminen onnistuu useassa osassa. Näin suurelta kuulostavasta summasta ei tarvitse suoriutua yhdeltä istumalta ja oma taloudellinen liikkumavara säilyy mahdollisimman optimaalisena koko opintorupeaman ajan.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Ekonomit.fi, Uranus.fi, Yliopistopedagogiikka.fi

Vertaile koulutuksia