Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Teemat: Ura

Viimeksi päivitetty 16.4.2019

Oppisopimusinfo

Oppisopimus on työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppisopimusinfostamme löydät kattavasti tietoa oppisopimuskoulutukseen liittyvistä käytännön asioista.

Teemat: Työelämä , Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 2.4.2019

Täydennyskoulutusta työnopastajalle / perehdyttäjälle

Työnopastajia tai perehdyttäjiä löytyy lähestulkoon jokaiselta työpaikalta. Toisilla työnkuva voi olla pelkästään opastusta ja perehdytystä, toisilla se voi olla pienempi osa työtä. Suurissa yksiköissä tai yrityksissä kuten vaikkapa sairaaloissa tai tehtaissa työnoopastajan tai perehdyttäjän työ voi olla hyvinkin erilaista kuin vaikkapa pienessä yrityksessä, jossa uusia työntekijöitä tulee harvoin ...
Teemat: Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 13.2.2019

Täydennyskoulutusta oppilaanohjaajalle

Oppilaanohaaja työskentelee eri opetusasteilla auttaen oppilaita suunnittelemaan jatko-opintoja ja niihin hakeutumista. Oppilaanohjaaja neuvoo opiskelutaitoja tai auttaa työelämään siirryttäessä.  Oppilaanohjaajan työhön kuuluu luokkamuotoista opetusta ja ohjausta. Työtä saatetaan tehdä myös pienryhmissä tai henkilökohtaisesti kahden kesken oppilaan kanssa.
Teemat: Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 1.2.2019

Matkaoppaan täydennyskoulutus

Matkaoppaana työsi on pitää huolta kohteeseesi matkanneista matkailijoista. Yleensä matkaoppaiden tehtäviin kuuluu matkustajien vastaanottaminen lentokentällä, tervetulotilaisuuksien järjestäminen, yleinen asiakaspalvelu ja neuvonta matkan aikana sekä aktiviteettien ja retkien myynti ja toteutus. Asiakaspalvelu Sähköpostiohjelmat Matkaoppaana on tärkeää, että olet hyvin asiakaspalvelukeskeinen ja ...
Teemat: Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 1.2.2019

Täydennyskoulutusta työhyvinvointiasiantuntijalle

Työhyvinvoinnin asiantuntija keskittyy työssään löytämään ratkaisuja esimerkiksi siihen, miten työyhteisön ja työntekijöiden voimavaroja voidaan vahvistaa ja miten työyhteisö säilyy uudistumiskykyisenä. Työnkuva vaihtelee organisaatioiden välillä varmasti suurestikin, sillä organisaatioiden tarpeet, ongelmakohdat ja toimintavat ovat erilaisia. On kyseessä sitten muille organisaatioille konsulttima ...
Teemat: Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 31.1.2019

Täydennyskoulutusta palkanlaskijalle

Kaikki organisaatiot tarvitsevat toimivaa palkkahallintoa, ja on erittäin tärkeää, että palkanlaskenta toimii virheettömästi. Palkanlaskijana on hallittava niin suuret kokonaisuudet kuin pienet yksityiskohdat. Työn määrä on usein suuri, ja henkilöstön ja palkkahallinnon hallintoa säätelevät lait ja määräykset muuttuvat säännöllisesti, joten palkanlaskijan on pidettävä tietonsa ja osaamisensa ajan ...
Teemat: HR , Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 1.2.2019

Täydennyskoulutusta sihteerille / assistentille

Sihteeri tai assistentin työnkuvaan kuuluu erilaisia toimisto-, tietohallinto- ja viestintätehtäviä erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Työtehtävät saattavat vaihdella paljonkin, sillä niihin vaikuttaa työnantajan tarpeet, yrityksen tai organisaation toimiala ja koko sekä oman esimiehen asema. Asiakaspalvelu Sähköpostiohjelmat Ruotsin kieli Suomen kieli Kielitaito on tärkeää sihteeri ...
Teemat: Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 30.1.2019

Täydennyskoulutusta HR-koordinaattorille

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. On tavallista, että organisaatiot käyttävät hieman erilaisia, mutta samankaltaisia tehtäviä sisältäviä titteleitä, kuten HR-koordinaattori, HR-assistentti, HR Specialist ja henkilöstöassistentti. HR-koordinaattorin ja vastaavan tittelin haltijan työtehtäviin voi kuulua muun muassa uusien työntekijöiden perehdyttämistä, HR-toiminnon kehittämistyötä, työsopimusten ...
Teemat: HR , Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 30.1.2019

Täydennyskoulutusta myyntipäällikölle

Myyntipäällikkö johtaa yrityksen myyntiosaston toimintaa. Myyntipäällikkönä sinulla on tärkeä rooli työpaikalla, ja työalueesi ja vastuusi ulottuvat todennäköisesti laajalle alueelle. Tärkeimpiä työtehtäviäsi on valmentaa, tukea ja vahvistaa myyntitiimiäsi. Samalla varmistat, että budjetissa pysytään ja tavoitteet saavutetaan. Myyntipäällikkönä sinulla on usein kaksi roolia – toimia myyntitiimisi ...
Teemat: Ura
Lue lisää
Viimeksi päivitetty 30.1.2019

Täydennyskoulutusta myyjälle

Myyjiä työskentelee monissa erilaisissa ympäristöissä, ja myyntiä voi tehdä lähes minkä tahansa tuotteen tai palvelun parissa. Perinteisesti myyjät työskentelevät myymälöissä ja tavarataloissa myyden tuotteita tai palveluja yksityishenkilöille. Nykyään on yleistä myydä tuotteita tai palveluita B2C- tai B2B-kontekstissa puhelimen välityksellä tai digitaalisesti.
Teemat: Ura
Lue lisää
Tilaa uutiskirjeemme
Tilaa uutiskirje työelämän koulutuksista.