Top 10 liiketoiminnan koulutusta

Tähän top-listaan ​​olemme koonneet koulutus.fin kymmenen suosituinta liiketoiminnan koulutusta. Lue lisää!

koulutus.fistä löytyy paljon vaihtoehtoja heille, jotka haluavat kehittää osaamistaan tai oppia jotain täysin uutta liiketoiminnasta. Tähän top-listaan ​​olemme koonneet koulutus.fin kymmenen suosituinta liiketoiminnan koulutusta. Tältä sivulta saat yleiskatsauksen koulutusten sisällöistä, sijainneista, kestosta, hinnoista sekä arvioinneista.

1

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Suomen Yrittäjäopisto

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

💰   Hinta: maksuton

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Haluatko kehittää itseäsi ja ammattitaitoasi ja saada siitä virallisen, työelämän arvostaman tutkintotodistuksen? Suomen Yrittäjäopistolla voit opiskella liiketoiminnan perustutkintoon valmistavan koulutuksen osalta kokonaan verkko-opintoina. Tutkinto suoritetaan työelämässä työtehtävissä. Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuskoulutuksena, mikäli sinulla on siihen soveltuva työpaikka.

Tutkinnon pakollisia osia ovat asiakaspalvelu, tuloksellinen toiminta ja työyhteisössä toimiminen. Tutkinnon valinnaisia osia ovat asiakkuuksien hoitaminen, henkilöstön tukipalvelut, kirjanpito, laskutus ja reskontra, markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto, myynti, palkanlaskenta, palvelumuotoilu, projektissa toimiminen, tilinpäätöskirjaukset ja yritystoiminnan suunnittelu.

Lue lisää


2

Yrittäjyyskoulutus verkossa, Yrittäjyyden ammattitutkinto

Suomen Yrittäjäopisto

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

💰   Hinta: 390 euroa (arvonlisäverotonta)

💬 Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Yrittäjyyskoulutus kattaa koko yrittäjyyden elinkaaren, yrityksen perustamisesta yrityksen omistajanvaihdokseen saakka.

Yrittäjyyden ammattitutkintoon valmistava yrittäjyyskoulutus tarjoaa tietoa ja toimintatapoja yrityksen perustajalle ja kehittäjälle. Vältät pahimmat sudenkuopat opiskelemalla ja laatimalla liiketoimintasuunnitelman ennen yrityksen perustamista. Vahvistat yrittäjäosaamistasi asiantuntijoiden ohjauksessa.

Valittavana on yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala yritystoimintaa suunnitteleville opiskelijoille sekä yritystoiminnan analysoinnin ja kehittämisen osaamisala jo toimiville yrittäjille. Ammattitutkinnosta löytyy myös yritysneuvonnan osaamisala, joka soveltuu yritysneuvontaa työkseen tekeville.

Lue lisää


3

Power BI perusteet

Corellia Helsinki Oy

📍    Paikka: Helsinki ja verkossa

⏱️   Kesto: 2 koulutuspäivää

💰   Hinta: 1290 euroa + alv

💬 Arvosana (asteikolla 1–5): 4,8 (perustuu 26 arviointiin)

Tietoa koulutuksesta

Opi Power BI perustoiminnot mielenkiintoisten esimerkkien ja käytännön harjoitusten avulla. Kurssin jälkeen tunnet monipuolisesti Power BI:n mahdollisuuksia, osaat luoda ja jakaa raportteja ja tiedät hyviä käytäntöjä sekä sujuvia työtapoja.

Power BI on hieno ja hyvin monipuolinen raportointi- ja analysointiväline. Raporttien laatimiseen liittyy useita työvaiheita, kuten datan lataus eli kyselyt, datan yhdistely, laskenta, visualisoinnit sekä jakelu. Omatoiminen toimintojen opettelu saattaa viedä aikaa.

Tällä kurssilla saat vaivattomasti oleellisimmat toiminnot haltuun ja kiinnostavat esimerkit sekä harjoitukset edistävät oppimista. Bonuksena saat kurssilta mukaasi myös lisämateriaalia sekä –harjoituksia, joiden avulla voit helposti kerrata kurssin aiheita ja syventää oppimistasi.

Lue lisää


4

Henkilöstöhallinnon osaamisala | Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Careeria

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: henkilökohtaistamisen mukaan

💰   Hinta: oppisopimuksella maksuton ja omaehtoisena 550 euroa (arvonlisäverotonta)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on uusi laaja-alainen tutkinto, jossa yhtenä valittavana osaamisalana on henkilöstöhallinto. Tutkinnon suorittamalla päivität ja laajennat strategista HR/HRD -alan osaamistasi. Saat koulutuksesta uusia välineitä HR prosessien analysointia ja kehittämistä varten. Samalla vahvistat osaamistasi vuorovaikutustaidoissa ja esimiestyön tukemisessa. Saat osaamisestasi tunnetun ja työelämässä arvostetun virallisen tutkinnon.

Henkilöstöhallintoon suunnattu liiketoiminnan erikoisammattitutkinto sopii sinulle, joka toimit HR/HRD asiantuntijana ja haluat vahvistaa osaamistasi työ- ja palvelussuhdeasioissa sekä vuorovaikutustaidoissa. Tutkinto suoritetaan näytöillä omissa työtehtävissä, joten sinulla tulee olla alan työpaikka.

Lue lisää


5

Digimarkkinoinnin ja myynnin osaaja | Liiketoiminnan ammattitutkinto

Suomen Yrittäjäopisto

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: henkilökohtaistamisen mukaan

💰   Hinta: 390 euroa (arvonlisäverotonta)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Digimarkkinoinnin ja myynnin osaaja -verkkokoulutus tarjoaa joustavan tavan kehittää myynnin ja markkinoinnin taitoja ajasta ja paikasta riippumatta. Koulutuksen teemoina ovat tavoitteellinen myyntityö, asiakkuuksien sekä asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu. Lisäksi voit opiskella markkinointiin liittyviä aihealueita aina digitaalisesta markkinoinnista sisällön tuottamiseen. 

Verkkokurssit ovat käytännönläheisiä ja voit opiskella joustavasti oman aikataulusi mukaisesti. Koulutuksen kautta sinulla on mahdollisuus suorittaa liiketoiminnan ammattitutkinto. Tutkintotodistus on sertifikaatti osaamisestasi, jolla on arvoa työelämässä.

Lue lisää


6

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Business College Helsinki

📍    Paikka: Helsinki ja verkossa

⏱️   Kesto: 1 vuosi

💰   Hinta: oppisopimuksella 250 euroa (arvonlisäverotonta) ja muutoin 650 euroa (arvonlisäverotonta)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suoritat näyttöinä käytännön johtamistehtävissä omalla työpaikallasi. Opintojen kuluessa kehität omaa ammattitaitoasi ja sittemmin osoitat johtamistaitosi aidoissa käytännön työtehtävissä omalla työpaikallasi (näytöt). Työpaikaltasi sinulle valitaan arvioija, joka pystyy arvioimaan johtamisosaamistasi suullisesti ja kirjallisesti. Suoritat tutkinnon eli annat näytöt koulutuksen edetessä, opintojen alussa tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Tutkinnossa suunnittelet ja organisoit yrityksen tai vastuualueesi toimintaa ja johdat sitä tavoitteellisesti. Lisäksi suunnittelet valinnaisten tutkinnon osien osa-alueita koskevat kehittämishankkeet tai toimenpiteet kyseisten osa-alueiden kehittämiseksi ja osaltasi johdat näiden suunnitelmien käytäntöön viemistä tai vastaat suunnittelemiesi kehittämisprojektien toteutuksesta. Paitsi toiminnan suunnittelu ja kehittäminen myös tuon toiminnan arviointi sekä omien johtamistaitojen reflektointi ja kehittäminen kuuluvat keskeisesti johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon.

Lue lisää


7

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: 1 vuosi

💰   Hinta: oppisopimuksella 250 euroa (arvonlisäverotonta) ja omaehtoisena opiskeluna 300 euroa (arvonlisäverotonta)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Liiketoiminnan ammattitutkinto soveltuu sinulle, joka työskentelet esimerkiksi, asiakaspalvelu- tai myyntityössä, tuotteiden esillepanon parissa tai päivittäistavarakaupan tehtävissä. Voit olla alalla työskentelevä tai uraasi liiketoiminnan tehtävissä aloitteleva. Tutkintoa suorittaessasi kehität, syvennät ja näytät osaamistasi omien työtehtäviesi kautta.

Tutkinnon osia on kolme. Orientoivana tutkinnon osana on myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen. Syventäviä tutkinnon osia on kaksi ja niistä valitaan toinen: asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu tai tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteuttaminen. Kaikille yhteisenä tutkinnon osana on liiketoiminnan tehtävissä toimiminen. 

Lue lisää


8

Tekoälyn perusteet ja hyödyntäminen liiketoiminnassa

Rastor-instituutti

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: 2 koulutuspäivää

💰   Hinta: 1100 euroa + alv

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Tekoäly (AI) on kaikkialla. Tässä koulutuksessa opit, miten tekoäly toimii ja millaista osaamista sen käyttöönotto vaatii. Koulutuksessa ei kommunikoida ohjelmointikoodeilla, vaan tekoäly otetaan haltuun käytännönläheisesti asiantuntijan johdolla. Koulutuksen jälkeen tiedät, miten voit hyödyntää tekoälyä liiketoiminnassasi ja miten huomioit sen käyttöön liittyvät juridiset ja eettiset näkökulmat.

Tekoäly johtaa väistämättä työelämän murrokseen avaten uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja karsien rutiinitehtäviä. Siksi tekoälyn ymmärtäminen ja sen hyödyntäminen liiketoiminnassa on äärimmäisen tärkeää. Tässä käytännönläheisessä kouluksessa avautuvat tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuudet. Ajankohtaisimpiin tekoälyratkaisuihin, kuten kysymyksiin vastaavaan ja tekstiä tuottavaan ChatGPT:hen, koodia kirjoittavaan Copilot:iin sekä kuvia generoivaan DALL-E:en ja Midjourneyyn tutustutaan käytännönläheisillä esimerkeillä. 

Lue lisää


9

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

📍    Paikka: Vantaa ja verkossa

⏱️   Kesto: 1-2 vuotta

💰   Hinta: maksuton

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Liiketoiminnan perustutkinto antaa sinulle keskeiset tiedot ja taidot, joilla menestyt liike-elämässä. Voit suuntautua eri toimialoille ja painottaa opintosi kiinnostuksesi mukaan, esimerkiksi markkinointiin, myyntiin, yrittäjyyteen, pankki- ja rahoitusalalle tai taloushallintoon. Liike-elämä tarjoaa merkonomille laajan kirjon erilaisia työtehtäviä, joista löydät helposti juuri sinulle sopivan.

Opintojesi aikana hankit osaamista erilaisten projektien, ryhmätöiden ja työelämäjaksojen avulla. Osaamisesi näytät aidoissa työtehtävissä. Tutkintoon kuuluvat työelämäjaksot mahdollistavat työllistymisen jo opintojen aikana. Mercuriassa tekeminen on keskiössä, ja opiskelijana pääset itse vaikuttamaan tutkinnon sisältöön sekä valitsemaan itsellesi mieluisimman tavan oppia.

Lue lisää


10

Oman verkkokaupan suunnittelu ja perustaminen

Suomen Yrittäjäopisto

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: 6 kuukautta

💰   Hinta: 299 euroa (arvonlisäverotonta)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Oletko miettinyt oman verkkokaupan perustamista? Haluaisitko saada tukea oman verkkokaupan suunnitteluun ja avaamiseen? Tällä käytännönläheisellä kurssilla saat ohjeita ja työpohjia, joiden avulla se on helppoa. Verkkokaupalla voit myydä laajasti eri kohderyhmille ympäri Suomea, jopa ulkomailla. 

Kurssilla käydään läpi verkkokaupan suunnitteluun liittyvät toimenpiteet, laskelmat, sekä vertaillaan erilaisia verkkokauppa-alustoja. Lisäksi käsitellään monipuolisesti verkkokaupan rakentamiseen liittyviä asioita. Kurssin tavoitteena on oppia suunnittelemaan perustamaan verkkokauppa. Kurssin suorittaminen ei vaadi pohjatietoja.

Lue lisää


Etsitkö muita liiketoiminnan koulutuksia?

Koulutus.fissä voit etsiä vapaasti ja löytää yli 300 liiketoiminnan koulutusta. Voit suodattaa koulutuksia koulutustyypin, sijainnin ja koulutusalan perusteella löytääksesi etsimäsi!

Etsi koulutuksia

Listaus perustuu koulutus.fissä julkaistujen liiketoiminnan koulutusten näyttökertojen määrään ajanjaksolla 1.6.2023 - 31.5.2024. Huomaathan, että koulutustiedot voivat päivittyä ajan kuluessa.

Kuvassa koulutus.fi:n sisältötiimi

koulutus.fi:n sisältötiimi

(Näytä lisää)

Mainokset