Suodata
Kasvatus / Ohjaus
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 156 tuloksesta
1
2
3
4
...
8
Mainokset

Lisää artikkeleja aiheesta: Kasvatusalan koulutukset

Suositut sijainnit

Osallistujien kokemuksia aiheessa Kasvatus / Ohjaus

Kasvatus-, opetus- ja ohjausalan täydennyskoulutus

Kasvatus-, opetus- ja ohjausalan ammattilaiset kuten opettajat, kouluttajat ja valmentajat välittävät tietoa kohdeyleisölleen käyttämällä relevantteja, tehokkaita ja sitouttavia opetustekniikoita. Onnistuakseen tässä vaativassa tehtävässä, tulee alan ammattilaistenkin pitää ammattitaitoaan yllä. Kasvatus-, opetus- ja ohjausalan täydennyskoulutus pyrkiikin tuomaan uuteen tutkimustietoon perustuvia opettamisen ja oppimisen tekniikoita, suuntauksia ja muita havaintoja ammattilaisten tietoisuuteen. Näin ammattitaito pysyy yllä ja ohjaustehtävissä toimivat pystyvät toteuttamaan työtään ansiokkaasti ja ajan hermolla.

Asiantuntijatyössä tulee vastaan tilanteita, joissa omaa osaamista tulee välittää muille. Muiden ohjaaminen saattaa myös olla vakituisesti osa asiantuntijan työnkuvaa. Tällöin on hyvä kerätä pedagogiikan ja ohjaamisen täydennyskoulutuksista omaan ohjaamisen ja kouluttamisen tietopankkiin esimerkiksi ohjaustekniikoita oman ohjaustyön tueksi. Oman asiantuntijuuden ympärille voi myös rakentaa vakituista koulutus- ja ohjaustoimintaa, jonka aloittamiseen ja toiminnan kehittämiseen saa apua kouluttajakoulutuksista.

Kasvatusalalla työskentelevät voivat toimia niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa. Kasvatusalan työtehtävät ovat muun muassa opettamista, ohjaamista, suunnittelua sekä kouluttamista. Kasvatusalan alueita ovat lapsi- ja nuorisotyö, opetustyö ja aikuiskasvatus.

Mitä on ohjaus?

Ohjaus voi tarkoittaa monia asioita. Pääasiallisesti voidaan sanoa ohjauksen olevan työmenetelmä ja ammatillisen keskustelun muoto. Ohjausta tehdään esimerkiksi koulutuksessa, työhallinnossa, kuntoutuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, syrjäytymistä ehkäisevissä hankkeissa ja organisaatioiden johtamisessa.

Ohjaus edistää keskustelun keinoin ohjauksessa olevan henkilön kykyä parantaa elämäänsä tai tiettyjä elämänalueita haluamallaan tavalla. Ohjausta voi kuvata laaja-alaiseksi elämänsuunnittelun menetelmäksi. Sen tavoitteet voivat olla moninaisia, mutta viime kädessä päämääränä on auttaa ohjauksen kohdetta elämään aiempaa tasapainoisemmin ja hyödyntämään omaa potentiaaliaan ansiokkaammin.

Koulujen ja oppilaitosten kontekstissa ohjaus tarkoittaa jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa opiskelijan oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi. Ohjauksen avulla autetaan ja tuetaan opiskelijaa erilaisissa elämään, opiskeluun ja työelämään liittyvissä teemoissa. Ohjauksella edistetään opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja opintojen sujumista sekä tuetaan elämään, koulutukseen ja uranvalintoihin liittyvissä päätöksissä. 

Ohjaus työelämän ja ammatillisen kehittymisen kontekstissa taas viittaa eri alojen ammatillisiin ohjaus- ja neuvontakäytäntöihin. Ohjaustaidoista on hyötyä esimiestehtävissä toimiville sekä esimerkiksi uutta työntekijää rekrytoitaessa ja perehdyttäessä. Kaiken kaikkiaan ohjaus lisää ohjattavan itsetuntemusta niin, että hän tunnistaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa.

Monipuolisuutta ohjaustyöhön kouluttautumalla

Opetuksen ja ohjauksen taitoja tarvitaan kaikenlaisissa työympäristöissä. Ohjaus-, kasvatus- ja opetusalan täydennyskoulutusta löytyy niin opettajien, kouluttajien, ohjaajien kuin muidenkin pedagogisen osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneden tarpeisiin.

Ohjaustaitoja tarvitaan oppilaitosten lisäksi yhä enemmän myös erilaisissa työyhteisöissä. Erilaisten oppimistapojen ja oppijoiden ymmärtäminen auttaa kehittämään koulutuksen laatua ja tehokkuutta. Varsinaisen toimialasi ei tarvitsekaan olla opetusala, vaan ohjaus- ja kasvatusalan koulutuksista hyötyvät eri alojen ammattilaiset ja organisaatiot.

Kouluttautuminen antaa ohjaus- ja kasvatusalan kokeneimmallekin konkarille uusia tapoja oppia ja opettaa. Monipuoliset ja uudet menetelmät auttavat jaksamaan työssä ja auttavat ohjattaviasi oppimaan uusin tavoin.

Vie pedagogisia taitojasi ja koulutusosaamistasi eteenpäin ohjaus- ja kasvatusalan täydennyskoulutuksissa!

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Opetushallitus; JAMK