Mitä kirjanpito on ja mitä siitä pitäisi tietää?

Haluaisitko saada paremman käsityksen siitä, mitä kaikkea kirjanpito pitää sisällään? Olet oikeassa paikassa!

Punapaitainen, silmälasipäinen nainen tietokoneen ääressä keskittyneenä

Tässä jutussa selvitämme kirjanpidon ja tilinpäätöksen eroja. Autamme sinua saamaan käsityksen siitä, millaista osaamista ja taitoja tarvitset kirjanpitotehtävissä työskennelläksesi. 

Kirjanpito kuuluu jokaisen yrityksen talousosaston päivittäiseen arkeen. Jos haluat työskennellä kirjanpidon tehtävissä, sinulla on oltava oikeat tiedot ja taidot työtehtävien suorittamista varten.  

Tarjolla on liuta erilaisia kirjanpidon ja taloushallinnon täsmäkoulutuksia, joissa voit vahvistaa omaa osaamistasi tai aloittaa matkasi kirjanpidon osaajana. Mikäli aihepiiri ei vielä ole itselle tuttu, kannattaa aloittaa kirjanpidon perusteista. Jos kokemusta on tullut jo kerrytettyä, edistyneemmille suunnatusta koulutuksesta on sinulle enemmän hyötyä. 

Tutustu kirjanpidon koulutuksiin 


Mitä kirjanpito on? 

Kirjanpito on yrityksen tai organisaation taloushallinnossa tehtävää taloudellisten tapahtumien järjestelmällistä kirjaamista ja dokumentointia. Kirjanpitoprosessi tallentaa ja seuraa liiketoimintaan liittyviä taloudellisia tapahtumia, kuten ostoksia, myyntejä, palkkoja, veroja ja muita taloudellisia transaktioita. 

Kirjanpito on tärkeä työkalu yrityksen taloudellisen tilanteen ja suorituskyvyn seuraamisessa, ja sitä tekevien on oltava hyvin perillä mm. vallitsevista kirjaamiskäytännöistä, säännöistä ja standardeista.  

Kirjanpidon pääasiallisia tarkoituksia ovat 

1. Dokumentointi:  

Kirjanpito tallentaa tarkasti kaikki taloudelliset tapahtumat ja niiden yksityiskohdat – tämä on tärkeää liiketoiminnan läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden kannalta. 

2. Seuranta: 

Kirjanpito auttaa seuraamaan yrityksen taloudellista suorituskykyä ja kassavirtaa – tämä auttaa organisaatiota tekemään parempia taloudellisia päätöksiä. 

3. Raportointi: 

Kirjanpidosta johdetaan erilaisia taloudellisia raportteja, kuten tuloslaskelmia ja taseita – näitä käytetään sidosryhmien (esim. sijoittajat, viranomaiset, pankit) informoimiseen yrityksen taloudellisesta tilanteesta. 

4. Verotus: 

Kirjanpito on tärkeä osa verotusta – se auttaa yritystä määrittämään verovelvollisuutensa ja raportoimaan oikeat tiedot verottajalle. 

5. Liiketoiminnan suunnittelu: 

Kirjanpidon perusteella voidaan tehdä erilaisia ennusteita ja suunnitella tulevia taloudellisia toimia. 

Tarkoittavatko kirjanpito ja tilinpäätös samaa asiaa? 

Kirjanpito ja tilinpäätös eivät tarkoita täysin samaa asiaa. Kirjanpito liittyy päivittäiseen toimintaan, jossa esimerkiksi kirjataan hankintoja ja kuluja. Tilinpäätös puolestaan kattaa laajemman prosessin, joka sisältää kirjanpidon, taloudellisen tiedon kokoamisen sekä siitä raportoinnin sidosryhmille.  

Tilinpäätös on asiakirja, joka toimitetaan viranomaisille esimerkiksi vuosikertomusta ja veroilmoitusta varten. Tilinpäätös toimii taloudellisena dokumentaationa yrityksen tilanteesta ja tuloksesta, ja kirjanpito on yksi sen useista osatekijöistä. 

On tyypillistä, että kirjanpitokoulutuksessa pureudutaan tuloslaskelmien ja tilinpäätöksen tekoon, koska kirjanpito päättyy tilinpäätökseen aina tilikauden lopussa. Kirjanpitoa tulee ymmärtää kokonaisuutena, jotta voi laatia pätevän tilinpäätöksen.  

Mitä kirjanpitokoulutuksissa voi oppia? 

Koulutuksissa perehdytään mm. erilaisiin kirjanpito-ohjelmiin, joita kirjanpitoa työkseen tekevän tulee käyttää. Liiketoimintatapahtumia ei voi kirjata vaikka vain Exceliin, vaan kirjaamisen tulee tapahtua kirjanpitolain mukaisesti asianmukaisilla ohjelmilla. Lisäksi koulutuksissa perehdytään liiketoimintatapahtumien kirjaamiseen ja alan termistöön. 

Kirjapitokoulutuksessa voidaan käsitellä esim. seuraavia asioita: 

 • Debet ja kredit 
 • Mitä tulee kirjata? 
 • Tuloslaskelma 
 • Tase 
 • Kirjanpäätös 
 • Kirjaus 
 • Tilit, tilisuunnitelmat ja tilitason tunnusluvut 
 • Tuottojen kirjaus 
 • Kustannusten kirjaus 
 • Varojen kirjaus 
 • Velkojen kirjaus 
 • Palkkojen kirjaus 

Kuka hyötyy kirjanpitokoulutuksesta? 

Kirjanpitokoulutuksesta voivat hyötyä monenlaiset ihmiset ja organisaatiot. Tavoitteena voi olla vaikkapa ammatillinen kehitys, taloudellisen tehokkuuden parantaminen tai parempien taloudellisten päätösten tekeminen.  

Kirjanpito on olennainen osa liiketoimintaa ja taloushallintoa, ja sen ymmärtäminen on avain tehokkaaseen taloudenhallintaan. Kaikki, jotka tekevät taloudellisia päätöksiä hyötyvät kirjanpidon ymmärtämisestä ja osaamisesta. 

Kannattaa muistaa, että kirjanpito on tärkeää myös sidosryhmille. Jos yrityksesi haluaa esimerkiksi hakea lainaa, pankki haluaa kirjanpitoa tarkastelemalla varmistaa, että yrityksesi on luotettava velallinen. Yhtä lailla asiakkaat, toimittajat, sijoittajat ja muut sidosryhmät perustavat päätöksiään kirjanpidon lukuihin. 

Mitä ominaisuuksia kirjanpitoa työkseen tekevällä tulisi olla? 

Kirjapitoa työkseen tekevälle on monesti etua siitä, että on tarkka ja kiinnittää huomiota pienimpiinkin yksityiskohtiin. Palveluhenkisyydestä ja hyvistä asiakaspalvelutaidoista on myös varmasti hyötyä, koska olet todennäköisesti jossain kohtaa työtäsi yhteydessä asiakas- ja sidosryhmien kanssa. 

Ennen kaikkea on tärkeää, että olet hyvin perillä kirjanpidon lainalaisuuksista, ohjelmista ja säädöksistä.

Kuvassa koulutus.fi:n sisältötiimi

koulutus.fi:n sisältötiimi

(Näytä lisää)

Mainokset