Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 koulutusta 78 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 78 tuloksesta

Tilinpäätös- ja kirjanpitokoulutukset kattavat monia osa-alueita

Yrityksen ja sen taloushallinnan parissa työskentelevien henkilöiden käymä kirjanpitokoulutus on hyvä olla ajantasalla, koska kirjanpito on tarkemmin ajateltuna se tietojärjestelmä, jolla seurataan yrityksen toimintaa ja taloudellista tilaa ja johon merkitään jokainen liiketapahtuma. Kirjanpidon yksi tärkein osa on reskontra, johon merkitään yrityksen saamiset ja velat. Kirjanpitolaissa määritellään kirjanpitovelvollisiksi kaikki, jotka harjoittavat liike- ja ammattitoimintaa.

Hyvä kirjanpitokoulutus kattaa monia osa-alueita kirjanpidon perusteista tilinpäätökseen. Tilinpäätös on yrityksen tilikaudelta tehtävä laskelma, josta selviää yrityksen tulos ja varallisuus. Suomen kirjanpitolain mukaan tilinpäätökseen sisältyy seuraavat dokumentit: tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, rahoituslaskelma ja toimintakertomus vaaditaan vain suurimmilta yrityksiltä sekä pörssiyhtiöiltä.

Tilinpäätös- ja kirjanpitokoulutus ja hyvä kirjanpitotapa

Kirjanpidon koulutus opettaa myös sen, mitä kirjanpitolaki määrää: toisin sanoen, kirjanpitovelvollisen on noudatettava kaikissa kirjanpidon vaiheissa, sekä juoksevassa kirjanpidossa että tilinpäätöksessä, hyvää kirjanpitotapaa.

Hyvällä kirjanpitotavalla tarkoitetaan kirjanpitolakia täydentäviä periaatteita, joilla sallitaan tiettyjä ratkaisuja kirjanpidon toteuttamisessa ja soveltamisssa käytönnössä huomioiden kirjanpitovelvollisen olosuhteet. Varsinaisesti hyvää kirjanpitotapaa ei ole laissa tarkasti määritelty, mutta ohjeistusta tähän löytyy mm. kirjanpitolaista ja lainsäädännöstä sekä kirjanpitoa koskevista viranomaismääräyksistä ja kirjanpitolautakunnan ohjeista. 

Tilinpäätös- ja kirjanpitokoulutus ja IFRS - tilinpäätös

Kirjanpidon koulutus on yleistynyt myös sen vuoksi, että EU-jäsenmaiden listayhtiöiden on vuodesta 2005 lähtien pitänyt antaa konsernitilinpäätöksensä IFRS-sääntöjen mukaisesti. IFRS tulee sanoista International Financial Reporting Standards ja se korvaa aikaisemmin käytetyn suomalaisen tilinpäätöskäytönnön FAS:n (Finnish Accounting Standards). IFRS:n aiheuttamat muutokset tilinpäätöksessä näkyvät tiivistetysti seuraavissa kohdissa

  • Mahdollinen muutos myytyjen hyödykkeiden ja palveluiden esittämisajankohdassa tilikauden tuloksessa ja tuloslaskelman liikevaihdossa
  • Liikevaihdon vuosittainen poistaminen kuluina tuloslaskelmassa lopetataan
  • Vuokratut hyödykkeet määrättyjen edellysten täyttyessä esitettävä taseessa varoina ja velkoina
  • Henkilöstön eläkekulujen ja näiden vastuiden uudenlainen laskentatapa
  • Tietyt tase-erät arvostetaan käypiin arvoihin eikä alkuperäisiin hankintamenoihin
  • Omaisuuden kirjanpitoarvojen ja käypien arvojen tarkempi arviointi. Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo ylittää sen käyvän arvon, tase-erästä kirjattava tilikauden tulosta heikentävä arvonalennus

Palaa sivun alkuun

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä