Top 10 henkilöstöhallinnon koulutusta

Tähän top-listaan ​​olemme koonneet koulutus.fin kymmenen suosituinta henkilöstöhallinnon koulutusta. Lue lisää!

koulutus.fistä löytyy paljon vaihtoehtoja heille, jotka haluavat kehittää osaamistaan tai oppia jotain täysin uutta henkilöstöhallinnon alalla. Tähän top-listaan ​​olemme koonneet koulutus.fin kymmenen suosituinta henkilöstöhallinnon koulutusta. Tältä sivulta saat yleiskatsauksen koulutusten sisällöistä, sijainneista, kestosta, hinnoista sekä arvioinneista.

1

HR-asiantuntijan koulutus verkossa

Suomen Yrittäjäopisto

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: henkilökohtaistamisen mukaan

💰   Hinta: riippuu opintokokonaisuudesta

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Koulutuksessa keskitytään monipuolisesti ja käytännönläheisesti hr-asiantuntijan syventäviin aihealueisiin, kuten työlainsäädäntöön, henkilöstösuunnitelmiin, työhyvinvointiin, työsuojeluun ja strategialähtöiseen osaamisen johtamiseen.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat syventää osaamistaan käytännönläheisesti hr-asiantuntijan työtehtävissä, kuten henkilöstön osaamisen kehittämisessä, työhyvinvoinnissa ja työsuojelussa. Voit jo toimia hr-asiantuntijan tehtävissä, kuten henkilöstöpäällikkönä tai hr-spesialistina tai olet siirtymässä asiantuntijan tehtäviin. Koulutus soveltuu myös henkilöille, joilla on tavoitteena kehittää osaamistaan asiantuntijan tasolle.

Jos toimit hr-asiantuntijan tehtävissä, voit suorittaa koulutuksen yhteydessä liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon. Tällöin suoritat tutkintoon liittyvänä yhteisenä pakollisena osana myös liiketoiminnan suunnittelun ja toteuttamisentutkinnon osan.

Lue lisää


2

HR-assistentin koulutus verkossa

Suomen Yrittäjäopisto

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: henkilökohtaistamisen mukaan

💰   Hinta: riippuu opintokokonaisuudesta

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Koulutuksessa voit opiskella monipuolisesti ja käytännönläheisesti HR-assistentin työtehtäviin liittyviä asioita, kuten henkilöstöpalvelujen perusteita, työlainsäädäntöä, palkanlaskentaa, henkilöstöhallinnon tukipalveluita ja sisäistä laskentaa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintopolku aiemman osaamisen ja oman osaamisen kehittämisen näkökulmasta. HR-assistentin koulutus on joustava, täysin verkossa toteutettava henkilöstöhallinnon koulutus.

Ohjattu henkilöstöhallinnon koulutus on järjestetty kokonaan verkossa hyödyntäen Moodle-oppimisympäristöä. Koulutus sisältää itsenäisesti suoritettavia verkko-opintoja tehtävineen.

Lue lisää


3

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja 60 op

Helsingin Psykoterapiainstituutti

📍    Paikka: Helsinki

⏱️   Kesto: 30 opetuspäivää

💰   Hinta: 6800 euroa (sis. alv.)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): 5 (perustuu 4 arviointiin)

Tietoa koulutuksesta

Työnohjaaja on ammatillisen pohdinnan ammattilainen, joka auttaa työnohjattavaa yksilöä tai yhteisöä mm. vaikeiden asiakastilanteiden tutkimisessa, työyhteisön kehittämisessä, omassa työssä oppimisessa ja työn kuormittavuuden säätelyssä. Työnohjaus on tehokas tapa kehittää tiimin yhteistyötä, selkiyttää työn päämääriä ja etsiä sopivia keinoja niiden saavuttamiseksi. Sen on tutkittu parantavan työn laatua ja työhyvinvointia.

Koulutuksen päätyttyä opiskelijalla on valmiudet toimia työnohjaajana tukeutuen työnohjauksen teoreettisiin lähtökohtiin. Taitopainotteinen ohjelma harjaannuttaa sekä teknisiä (proseduraalisia) että reklektiivisiä (deklaratiivisia) valmiuksia. Läpi koulutusohjelman kulkee ymmärryksen rakentuminen ihmisestä psyykkisenä ja sosiaalisena olentona, käyttäytymisen lainalaisuuksista, tarkoituksellisesta vuorovaikutuksesta sekä oppimisesta työnohjauksen kontekstissa.

Lue lisää


4

Henkilöstöhallinnon perusteet

Suomen Yrittäjäopisto

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: omaan tahtiin

💰   Hinta: 170€ (sis. alv.)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää henkilöstötyön perustoimintojen merkitys yrityksen menestyksen kannalta. Tutustutaan henkilöstöjohtamisen keskeisimpiin työkaluihin

Sisältö

  • Sisäinen viestintä
  • Rekrytointi
  • Perehdytys
  • Kehityskeskustelu
  • HR-järjestelmät ja tunnusluvut

Verkkokurssi on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat perustietoa henkilöstöhallinnon tehtävistä.

Lue lisää


5

Henkilöstöpäällikön tutkinto™

Rastor-instituutti

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: 6–12 kk

💰   Hinta: 4460 € + alv

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Oletko valmis vastuullisiin henkilöstöhallinnon tehtäviin? Koulutuksessa opit suunnittelemaan HR:n toimintoja kokonaisuutena ja myös toteuttamaan suunnitelmat käytännössä. Koulutuksen suorittanut on HR-toimintojen ammattilainen, joka työllään tukee aidosti liiketoimintaa.

Koulutus soveltuu HR-tehtävissä toimiville ja esihenkilöille. HR-koulutus tukee sinua tavoitteissasi myös, jos haluat edetä urallasi kohti vaativampia HR-rooleja.

HR-koulutus on hyödyllistä erityisesti silloin, kun organisaatiossa on ajankohtaista perustaa, kehittää ja yhdenmukaistaa henkilöstöjohtamisen toimenpiteitä. Henkilöstöpäällikön tutkinnon suoritettuasi voit halutessasi edetä Henkilöstöjohtamisen valmennukseen.

Lue lisää


6

Henkilöstöhallinnon osaamisala | Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Careeria

📍    Paikka: verkko / Helsinki

⏱️   Kesto: henkilökohtaistamisen mukaan

💰   Hinta: opiskelumaksu 550 euroa.

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on uusi laaja-alainen tutkinto, jossa yhtenä valittavana osaamisalana on henkilöstöhallinto. Tutkinnon suorittamalla päivität ja laajennat strategista HR/HRD -alan osaamistasi. Saat koulutuksesta uusia välineitä HR prosessien analysointia ja kehittämistä varten. Samalla vahvistat osaamistasi vuorovaikutustaidoissa ja esimiestyön tukemisessa. Saat osaamisestasi tunnetun ja työelämässä arvostetun virallisen tutkinnon.

Henkilöstöhallintoon suunnattu liiketoiminnan erikoisammattitutkinto sopii sinulle, joka toimit HR/HRD asiantuntijana ja haluat vahvistaa osaamistasi työ- ja palvelussuhdeasioissa sekä vuorovaikutustaidoissa. Tutkinto suoritetaan näytöillä omissa työtehtävissä, joten sinulla tulee olla alan työpaikka.

Lue lisää


7

HR-asiantuntija

Rastor-instituutti

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: 6–7 kk

💰   Hinta: 3200 € + alv

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

​Kaipaatko HR-roolisi tueksi syvällistä osaamista tietystä henkilöstöhallinnon osa-alueesta? HR-asiantuntijan koulutuksessa valitset juuri sinua kiinnostavan opintokokonaisuuden.

HR-asiantuntijaohjelmassa pääset syventymään niihin HR:n osa-alueisiin, jotka ovat keskeisimpiä ja tärkeimpiä sinulle ja organisaatiollesi. HR-asiantuntijaohjelma koostuu neljästä HR-teemaisesta kurssista.

Lisäksi HR-asiantuntijaohjelmaan sisältyy henkilökohtainen sparrauskeskustelu, jossa syvennät oppimaasi ja selkiytät, kuinka viet opiskelemasi asiat käytäntöön ja konkreettiseksi toiminnaksi.

Lue lisää


8

HR-koordinaattorin koulutusohjelma

Rastor-instituutti

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: 5 kk

💰   Hinta: 1950 € + alv

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

HR-koordinaattorin koulutusohjelma antaa sinulle kattavan ymmärryksen HR-työn kokonaisuudesta. Koulutuksen jälkeen pystyt tukemaan liiketoiminnan, henkilöstön ja asiakkaiden menestystä sekä hoitamaan käytännön HR-tehtäviä lakien ja säännösten mukaisesti. Koulutus sopii jo HR-tehtävissä toimiville tai HR-työstä vasta haaveileville.

Koulutus sopii HR-tehtävissä toimiville, vasta-alkajille tai alan vaihtajille. Koulutus antaa edellytykset edetä vaativampiin HR-tehtäviin ja uutta uraa harkitseville hyvän pohjan hakeutua alan työtehtäviin. HR-koordinaattorin koulutusohjelman jälkeen olet valmis osallistumaan Henkilöstöpäällikön tutkintoon.  

Lue lisää


9

TRE®-stressinpurkuliikkeet – etäoppimisen kevätkurssi

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

📍    Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: omaan tahtiin

💰   Hinta: 65 € (arvonlisäverotonta)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

TRE-menetelmä on luonnollinen, nopeasti vaikuttava kehollinen palautumismenetelmä stressin ja jännitysten aiheuttamaan kuormittuneisuuteen. Se perustuu kehon luontaiseen kykyyn palautua ylikuormitustiloista lihasvärinällä ja tärinällä. Palautumisrefleksi aktivoituu harjoituksessa lonkankoukistajista ja hakeutuu harjoittelutoistojen myötä kehon eri kireyksiin. Elimistö purkaa kuormitusta lihaksistosta ja lihaskalvoista sekä palauttaa hermostoa ja aivoja normaalitilaansa.

Kurssi on etäoppimisen kurssi, jonka voi tehdä oman aikataulun mukaan nettiyhteydellä varustetun älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen avulla. Kouluttajaan on mahdollista olla yhteydessä kurssin aikana.

Lue lisää


10

Palautumisohjaajakoulutus 10 op 2024-2025

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

📍    Paikka: Lahti

⏱️   Kesto: 5 kuukautta

💰   Hinta: 1580 € (arvonlisäverotonta)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Palautuminen tarkoittaa voimavarojen lisääntymistä, väsymyksen tunteen väistymistä ja elpymistä koetusta rasituksesta. Kun ihminen on palautunut, hänen olonsa on hyvä, myönteinen ja kykenevä. Kehollisuus luo tietoisuuttamme. Kehon kuuntelu, havaitseminen ja ymmärtäminen johtaa väistämättä itsensä ymmärtämiseen. Ohjaajakoulutuksesta saat käytännönläheisiä työvälineitä työhyvinvointia edistävään toimintaan.

Koulutuksen teoreettinen viitekehys koostuu länsimaisesta keho- ja rentoutusterapiasta, sekä sosiaalisen oppimisen teoriasta. Teoria ja käytäntö pohjautuvat Palautumispiirakka™️:n kuuteen eri sektoriin; uni, ravinto, luonto, keskittyminen-rentoutuminen-rauhoittuminen, kehon ja mielen aktiivinen palautuminen sekä mielen valmennus, joita tarkastellaan koulutuksessa.

Suorittaessasi Palautumisohjaajakoulutuksen kokonaisuudessaan saat käyttöösi rekisteröidyn PALAUTUMISOHJAAJA-nimikkeen.

Lue lisää


Etsitkö muita henkilöstöhallinnon koulutuksia?

Koulutus.fissä voit etsiä vapaasti ja löytää yli 350 henkilöstöhallinnon koulutusta. Voit suodattaa koulutuksia koulutustyypin, sijainnin ja koulutusalan perusteella löytääksesi etsimäsi!

Etsi koulutuksia

Listaus perustuu koulutus.fissä julkaistujen henkilöstöhallinto / HR -koulutusten näyttökertojen määrään ajanjaksolla 1.5.2023 - 30.4.2024. Huomaathan, että koulutustiedot voivat päivittyä ajan kuluessa.


Mainokset