🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Top 10 sosiaali- ja terveysalan koulutusta

Etsitkö sosiaali- ja terveysalan lisä- ja täydennyskoulutusta? Tähän top-listaan ​​olemme koonneet koulutus.fin kymmenen suosituinta sosiaali- ja terveysalan koulutusta.

koulutus.fistä löytyy paljon vaihtoehtoja heille, jotka haluavat kehittää osaamistaan tai oppia jotain täysin uutta sosiaali- ja terveysalalla. Tähän top-listaan ​​olemme koonneet koulutus.fin kymmenen suosituinta sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Tältä sivulta saat yleiskatsauksen koulutusten sisällöistä, sijainneista, kestosta, hinnoista sekä arvioinneista.

1

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 60 op

Helsingin Psykoterapiainstituutti

📍   Paikka: Helsinki

⏱️   Kesto:24 seminaaripäivää

💰   Hinta: 4980 € (sis. alv 24 %)

💬   Arvosana (asteikolla 1–5): 5 (perustuu 11 arviointiin)

Tietoa koulutuksesta

Koulutus tarjoaa osallistujille:

  • Vaikuttavia työtapoja asiakastyöhön
  • Välineitä oman työn kehittämiseen
  • Uusia perspektiivejä moniammatilliseen yhteistyöhön
  • Lisävalmiuksia esihenkilötyöhön ja johtamiseen
  • Työhyvinvointia palvelevia välineitä voimavaraistavan työkulttuurin vahvistamiseksi
  • Vahvan työnohjauksellisen tuen omalle harjoittelulle

Inspiroidu ja kehity ratkaisukeskeisen työtavan ammattilaiseksi! Suuren suosion saanut ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus on sovellettavissa moneen eri työympäristöön ja hakijoille, jolla on vahva kiinnostus ratkaisukeskeisen terapian maailmaan. 

Lue lisää


2

Neuropsykiatrinen valmentaja 30 op

Stepbystep Oy

📍   Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: 9 kuukautta

💰   Hinta: 1860,00 € (sis. alv 24 %)

💬   Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Koulutus vastaa laajuudeltaan 30 opintopistettä. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tai joilla on kokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin myös mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Koulutusohjelma vastaa Suomen neuropsykiatriset valmentajat ry:n koulutussuosituksia ja noudattaa myös muita ratkaisukeskeisten neuropsykiatristen valmentajakoulutuksien suosituksia Suomessa. Koulutuksen kokonaiskesto n. 8-9 kk. Koulutus täyttää Suomen neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen laatukriteerit.

Lue lisää


3

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op

Helsingin Psykoterapiainstituutti

📍   Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: 12 opetuspäivää

💰   Hinta: 1920 euroa (sis. alv 24 %)

💬   Arvosana (asteikolla 1–5): 4,6 (perustuu 9 arviointiin)

Tietoa koulutuksesta

Koulutuksessa omaksutaan nopea ja vaikuttava matalan kynnyksen menetelmäpatteristo eri ongelmatilanteisiin niin koulumaailmaan kuin sosiaali- ja terveysalallekin.

Nepsy-valmentaja osaa toimia koulutuksen käytyään työpaikan arjessa haasteellisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa rakentavasti ja ratkaisukeskeisen ammattilaisen ottein.

Ratkaisukeskeisiä menetelmiä voi käyttää esimerkiksi yksilöiden ja ryhmien motivoinnissa, haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa, kodin ja koulun välisessä vuorovaikutuksessa, asiakas-, kehittämis- ja esimiestyössä, työnohjauksessa sekä moniammatillisissa palavereissa sekä oman elämän hyvinvoinnin edistämisessä.

Lue lisää


4

Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op)

Alfa Partners Academy Oy

📍   Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: 30 opintopistettä

💰   Hinta: 1 990,00 € (sis. alv 24 %)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Psykoterapeuttiset valmiudet - Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op)antaa kattavan yleiskuvan psykoterapian kentästä. Opinnot paneutuvat ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen sekä mielenterveyteen ja sen hoitoon, ohjaavat psykoterapeuttiseen ajattelutapaan sekä rakentavat perusteet psykoterapeuttiselle työtavalle sosiaali- ja terveysalan potilastyössä, ohjaustyössä sekä muissa palvelualan työtehtävissä.

Opinnot ovat ammatillista täydennyskoulutusta. Opinnot antavat valmiuksia ja varustavat terapeuttiseen työhön tai muuhun ohjaustyöhön. Opinnot antavat kelpoisuuden hakea psykoterapeuttikoulutukseen, mikäli hakijan pohjakoulutus täyttää yliopistojen hakukriteerit.

Lue lisää


5

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Alfa Partners Academy Oy

📍   Paikka: 

⏱️   Kesto: 30 tai 60 opintopistettä

💰   Hinta: 1790,00 € (sis. alv 24 %) - 2990 € (sis. alv 24 %)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia keskittyy ratkaisujen löytämiseen nykyhetkestä. Lyhytterapia on mielenterveyttä tukevaa hoitoa, ja se voi olla avain varsinkin äkillisen ongelman tai kriisin kohdatessa. Ratkaisua haetaan tunnistamalla asiakkaan vahvuuksia ja elämässä hyvin olevia asioita. Alfa Partners Academyllä voit opiskella joko 30 opintopisteen tai 60 opintopisteen opinnot.

Opinnot tarjoavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet käyttää helposti omaksuttavia ratkaisukeskeisen lyhytterapian työtapoja ja työvälineitä. Nämä ovat käyttökelpoisia kaikissa asiakas- tai potilassuhteissa, joissa ihmiset ovat rakentamassa laadullisesti parempaa elämää, tekemässä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä elämäntapamuutoksia tai etsimässä toimivampaa suhdetta itseensä ja toisiin.

Lue lisää


6

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (sis. psykoterapeuttiset valmiudet) 50 op

Oppimiskeskus Kainula

📍   Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: 2 vuotta

💰   Hinta: 4650 € (arvonlisäverotonta)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä. Koulutus sisältää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät psykiatrian/psykologian lisäopinnot (30 op).

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.

Lue lisää


7

Nepsy-koulutus 2024-2025 I Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op -verkkokoulutus

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

📍   Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: 12 kontaktiopetuspäivää verkossa

💰   Hinta: 2600 € (arvonlisäverotonta)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa sekä käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksessa perehdytään neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen.

Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostossa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään.

Lue lisää


8

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50 op)

Turun kesäyliopisto

📍   Paikka: Turku

⏱️   Kesto: 2 vuotta

💰   Hinta: 4900 € (arvonlisäverotonta

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): 4,5 (perustuu 2 arviointiin)

Tietoa koulutuksesta

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia, voimavarakeskeiset työmenetelmät toipumisorientaatiota tuottavalla tavalla sekä yleisimmät mielenterveysdiagnoosit. Opiskelija perehtyy myönteisen mielenterveyden edistämiseen vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

Opiskelija osaa koulutuksen suoritettuaan lyhytterapeuttisen työskentelyotteen prosessin ja menetelmät, joita hän harjoittelee käytännössä oikeiden asiakkaiden kanssa. Työnohjauksella tuetaan opiskelijan asiakastyön harjoittelua. Opinnäytetyössään opiskelija yhdistää teoreettisen tietämyksensä omaan käyttöteoriaansa, jonka muotoutumista tukee lyhytterapiaan liittyvä soveltava kehittämistehtävä.

Lue lisää


9

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lyhytterapeuttikoulutus 50 op

Stepbystep Oy

📍    Paikka: Tampere

⏱️   Kesto: 1,5 vuotta

💰   Hinta: 4150,00 € (sisältää arvonlisäveron 24 %)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): -

Tietoa koulutuksesta

Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena ja se toteutetaan soveltuvin osin etänä (kokonaisuus sisältää 9 lähi- ja 12 etäkoulutuspäivää).

Koulutuksen käytyäsi osaat soveltaa ratkaisukeskeistä viitekehystä, jossa painotetaan yksilön omia voimavaroja, toivoa, osallisuutta, resilienssiä sekä mielenterveystaitoja tukevia terapeuttisia menetelmiä.

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä. Verkko-oppimisympäristönä on Moodle.

Lue lisää


10

Neuropsykiatrinen valmentaja

Alfa Partners Academy Oy

📍   Paikka: verkossa

⏱️   Kesto: 30 opintopistettä

💰   Hinta: 1390 € (sis. alv 24 %)

💬  Arvosana (asteikolla 1–5): 5 (perustuu 1 arviointiin)

Tietoa koulutuksesta

Neuropsykiatrinen valmentaja on tulevaisuuteen suuntautunut, ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen kanssakulkija, joka työskentelee asiakkaiden kanssa, joilla on neurokirjon haasteita ja erityispiirteitä kuten esimerkiksi kuten ADHD, autismin kirjo, Touretten oireyhtymä, OCD, kielelliset erityisvaikeudet ja oppimisvaikeudet.

Neuropsykiatrista valmennusta käytetään myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä muiden toiminnanohjauksen tukea tarvitsevien ohjaamisessa.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien asiakkaiden arjen ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla hyvän, omannäköisen elämän rakentumista.

Lue lisää


Etsitkö muita sosiaali- ja terveysalan koulutuksia?

Koulutus.fissä voit etsiä vapaasti ja löytää yli 300 sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Voit suodattaa koulutuksia koulutustyypin, sijainnin ja koulutusalan perusteella löytääksesi etsimäsi!

Etsi koulutuksia

Listaus perustuu koulutus.fissä julkaistujen sosiaali- ja terveysalan koulutusten näyttökertojen määrään ajanjaksolla 1.4.2023 - 31.3.2024. Huomaathan, että koulutustiedot voivat päivittyä ajan kuluessa.


Mainokset