Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (sis. psykoterapeuttiset valmiudet) 50 op

Kesto
2 vuotta
Hinta
4 650 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
26 syyskuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 26.8.2024
Toteutustapa
Etätoteutus
Kesto
2 vuotta
Hinta
4 650 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
26 syyskuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 26.8.2024
Toteutustapa
Etätoteutus
alkaen 4 650 EUR (arvonlisäverotonta) / osallistuja

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (sis. psykoterapeuttiset valmiudet) 50 op

ihminen työskentelee tietokoneella

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä. Koulutus sisältää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät psykiatrian/psykologian lisäopinnot (30 op).

Koulutuksen sisältö

 • Orientointi opintoihin, ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
 • Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
 • Lyhytterapeuttinen prosessi ja siihen soveltuvat ratkaisukeskeiset metodit
 • Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin  ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet
 • Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
 • Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
 • Lasten ja nuorten mielenterveys
 • Kriisit ja traumat
 • Masennus
 • Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Päihdeongelmat
 • Psykoosit
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Psykodynaaminen psykoterapia
 • Perhe- ja pariterapiat
 • Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Tavoite

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.

Suoritustapa

Verkkotuetut monimuoto-opinnot

Koulutukseen kuuluu:

 • 20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
 • psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
 • muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
 • opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • soveltava oman työn kehittämishanke
 • asiakastyö (100 h, vähintään 10 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
 • pienryhmätyönohjaus (10 x 1,5 h)
 • vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
 • syventävä kirjallisuus (12 + 3 kirjaa)

Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän teoriapainotteisesta osuudesta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta.

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

26 syyskuuta, 2024

 • Etätoteutus
 • Verkossa
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 26.8.2024

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen, hakijalla tulee olla vähintään 120 opintopisteen edestä yhtenäinen kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto.

Koulutuksesta on hyötyä myös valmiille psykoterapeuteille, jotka kokevat tarvitsevansa lisäoppia lyhytterapeuttisten prosessien ohjaamisessa. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena.

Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tapahtuu pääosin kirjallisten hakemusten perusteella. Lue valintakriteereistä tarkemmin kouluttajan sivuilta.

Tutkinto / todistus

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (sis. psykoterapeuttiset valmiudet) 50 op.

Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike. Tällä koulutuksella on laadunvarmistuksen takeena rekisteröity tavaramerkki ”Siria sertifioitu lyhytterapeutti”, jota saa käyttää vain tämän koulutuksen suorittaneet henkilöt.

Aikataulu

Koulutuspäivät pääsääntöisesti klo 9-16.

Koulutuspäivät 2024:

26.9.2024: Orientointi opintoihin. Ryhmän tutustuminen. Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.

27.9.2024: Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet

28.10.2024: Psykoterapian etiikka ja lainsäädäntö sekä lyhytterapeuttisopimus. Ratkaisukeskeisiä perustyömenetelmiä

7.11.2024: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria.

27.11.2024: Työnohjaus

9.12.2024; Lasten ja nuorten mielenterveys ja psykoterapia, ADHD, ADD, Asperger ja muut neuropsykiatriset oirekuvat

Koulutuspäivät 2025:

29.1.2025: Mentalisaatio, Ratkesterapeuttisen vuorovaikutuksen tutkiminen, Terapeuttisen kohtaamisen taidot, Allianssi, Vuorovaikutustaidot ryhmässä

3.2.2025: Työnohjaus

26.2.2025: Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt

25.3.2025: Masennus ja bipolaarihäiriöt, Työuupumus

24.4.2025: Työnohjaus

1.4.2025: Kehollisuus ja tietoisuustaidot

21.5.2025: Työnohjaus

8.5.2025: Riippuvuudet/addiktiot

2.9.2025: Työnohjaus

3.9.2025: Workshop-päivä eri menetelmäsovelluksista

9.10.2025: Työnohjaus

20.10.2025: Syömishäiriöt

13.11.2025: Persoonallisuushäiriöt

11.12.2025: Työnohjaus

12.12.2025: Kriisit ja traumat, dissosiaatiot

Koulutuspäivät 2026:

3.2.2026: Kognitiivinen psykoterapia, Kognitiivinen emootioteoria

13.2.2026: Työnohjaus

9.3.2026: Psykoosit

20.4.2026: Seksuaalisuus, häpeä ja syyllisyys

14.4.2026: Työnohjaus

5.5.2026: Itsemyötätuntokeskeinen terapia, Itsetunto-ongelmat

22.5.2026: Työnohjaus

2.6.2026: Psykoterapian tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia & lyhytterapeutti-yrittäjyys ja palvelun markkinointi.

3.6.2026 Opinnäytetyöt esitetään ryhmässä.

Koulutuspaikka

Opintokokonaisuus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina.

Opiskelija osallistuu opetukseen reaaliaikaisen verkkoyhteyden kautta omalta työ/kotikoneeltaan. Paikkaan sidottua lähiopetusta koulutus ei sisällä lainkaan.

Kouluttaja

Koulutusjohtaja, konseptin omistaja: Sirkku Ruutu, toimitusjohtaja Siriassa.

Pääkouluttaja: Niina Nurmela, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, työnohjaaja, väitöskirjatutkija, osaamisalueina myös psykofyysinen psykoterapia, traumainformoitu työote ja EMDR-terapia

Työnohjaaja: Johanna Perttilä, KM, erityisluokanopettaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja

Vierailevia asiantuntijaluennoitsijoita käytetään soveltuvin osin niihin teemoihin, joissa se on tarpeellista.

Kustannukset

4650 € / opiskelija, kun mukana vähintään 15 osallistujaa.

Opintomaksu laskutetaan opintojen keston aikana henkilökohtaisen maksuohjelman mukaisesti.

Voit perua ilmoittautumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään (26.8.2024) asti. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuminen on sitova, eikä sitä voi perua ja opiskelija on velvollinen maksamaan koulutusmaksun kokonaisuudessaan.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (sis. psykoterapeuttiset valmiudet) 50 op? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.

Oppimiskeskus Kainula Facebookissa

Oppimiskeskus Kainula
Linnankatu 6 B, 4 krs.
87100 Kajaani

Oppimiskeskus Kainula – oppimisen arvoisia asioita!

Haluatko päivittää ammattitaitoasi tai suunnitteletko uran vaihtoa? Haluatko tutustua korkeakouluopiskeluun ja sen eri opintomahdollisuuksiin? Oppimiskeskus Kainulan korkeatasoinen opetustarjonta tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa suunnitelmasi! Laaja ja korkeatasoinen asiantuntijaverkosto sekä yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa takaa koulutustoiminnan jatkuvuuden ja laadun ympäri vuoden. Oppimiskeskus Kainula...

Lue lisää kouluttajasta Oppimiskeskus Kainula ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu