Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 koulutusta 39 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 39 tuloksesta
12

Psykoterapiakoulutus


Mitä on psykoterapia?

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Psykoterapiassa hankalia asioita prosessoidaan pääosin keskustelemalla. Psykoterapian vaikuttavuudessa keskeistä on sekä psykoterapiassa käytetyt menetelmät että yhteistyösuhteen sujuvuus psykoterapeutin ja asiakkaan välillä.

Psykoterapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista ja käyntitiheys vaihtelee terapiasuuntauksesta riippuen yleensä 1–2 kertaan viikossa. Psykoterapia on tutkitusti tehokas hoitomuoto esimerkiksi masennukseen.

Kuka on psykoterapeutti?

Psykoterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ainoastaan henkilö, joka on saanut siihen oikeuden Valviralta (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto). Psykoterapeutilta vaaditaan:

 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esimerkiksi psykologi, psykiatri, teologi, erikoissairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä)
 • sairaanhoitajan opintoasteen tutkinto ja tutkinnon lisäksi erikoistuminen psykiatriaan, jos tutkintoon ei ole sisältynyt psykiatrisia opintoja
 • lisäopinnot (vähintään 30 opintopisteen laajuudelta psykologian tai psykiatrian opintoja).
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa vastaa yllämainittuja tutkintoja
 • riittävä työkokemus

Psykoterapian suuntauksia

Psykoterapialla on useita suuntauksia, jotka perustuvat erilaisiin taustateorioihin ja lähestymistapoihin. Näistä keskeisiä ovat kognitiivinen terapia, kognitiivinen käyttäytymisterapia, psykodynaaminen terapia sekä erilaiset perhe- ja ryhmäterapiat.

 • psykodynaaminen psykoterapia
 • kognitiivinen psykoterapia
 • kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT)
 • psykodynaaminen lyhytpsykoterapia
 • interpersoonallinen psykoterapia
 • ryhmäpsykoterapia
 • perheterapia
 • ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • integratiivinen psykoterapia
 • psykoanalyyttinen psykoterapia
 • traumapsykoterapia
 • perhe- ja paripsykoterapia

Psykoterapeuttikoulutus

Psykoteraterapiakoulutusta järjestää yliopistot, joiden vastuualueina on psykologia ja/tai psykiatria. Psykoterapeuttikoulutus on täydennyskoulutuksena toteutettavaa aikuiskoulutusta. Koulutusta järjestäviä yliopistoja ovat Helsinfin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto JA Åbo Akademi.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät psykologian ja psykiatrian lisäopinnot

Lisäopinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat suorittaa psykoterapeuttikoulutuksen, mutta eivät täytä koulutuksen valintaedellytyksiä. Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiä lisäopintoja järjestävät esimerkiksi ammattikorkeakoulut, yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset ja psykoterapeuttikoulutusyhteisöt.

Lisäopinnoissa käsitellään mm. ihmisen kehitystä, mielenterveyttä ja mielenterveyden häiriöitä ja erilaisten häiriöiden tunnistamista ja diagnostiikkaa. Lisäksi esitellään psykoterapian eri muotoja ja käytäntöjä ja perehdytään psykoterapiatyön kannalta merkittäviin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon käytäntöihin, ohjeisiin, lainsäädäntöön ja eettisiin periaatteisiin.

Psykoterapeuttikouluttajakoulutus

Psykoterapeuttikouluttajakoulutus on tarkoitettu psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden omaaville henkilöille, joilla on psykoterapeutin peruskoulutuksen valintakelpoisuuden mukainen tutkinto.

Opinnot jakautuvat kliinisten opintojen, pedagogisten opintojen ja tutkimustaidollisten opintojen opintokokonaisuuksiin, jotka toteutetaan toisiaan tukevina sisäkkäisinä prosesseina. Opintojen vähimmäislaajuus on 38 op ja vähimmäiskesto neljä lukukautta.

Palaa sivun alkuun


Lähteet:
Mielenterveystalo, Suomen mielenterveysseura, Psykologiliitto, Oulun yliopisto

Vertaile koulutuksia
Katso videoesittelyjä