Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Psykoterapiakoulutus

Alta löydät listauksen psykoterapiakoulutuksista. Voit tutustua esimerkiksi ratkaisukeskeiseen psykoterapeuttikoulutukseen sekä psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin psykologian ja psykiatrian lisäopintoihin.

Tutustu koulutusesittelyihin ja vertaile koulutuksia keskenään! Saadaksesi lisätietoja koulutuksista voit olla yhteydessä kouluttajaan täyttämällä kustakin esittelystä löytyvän yhteydenottolomakkeen.

Hakutulokset
Näyttää 1-25 yhteensä 25 tulosta
Psykodynaaminen lapsi- ja nuorisopsykoterapeuttikoulutus
Oulun yliopiston täydennyskoulutuspalvelut
 
Oulu
Kevät 2019
Psykodynaaminen lasten ja nuorten hoitoon keskittyvä psykoterapeuttikoulutus pohjautuu psykoanalyyttiseen teoriaan psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä häiriöistä ja niiden hoitamisesta. Koulutuksessa...
Psykofyysisen psykoterapian perusteet (30 op)
Kymenlaakson kesäyliopisto
1 850 EUR + alv 0 %
Kotka
18.10.2018
Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan...
Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja -koulutus, 25 op
Kainuun kesäyliopisto
 
Kajaani
12.10.2018
Lasten ja nuorten hätä, ahdinko ja oirehdinta haastavat yhä enemmän alalla työskenteleviä ammattilaisia kuten opettajat, kuraattorit ja lastentarhanopettajat.  Lasten ja...
Basics in Psychophysical Psychotherapy – Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus
Turun kesäyliopisto
1 900 EUR + alv 0 %
Turku
21.11.2019
Body-Focused Therapy is an expanded form of cognitive behavioral therapy. A wide repertoire of techniques concerning the body is used....
Psykofyysisen psykoterapian syventävä koulutus (60 op)
Turun kesäyliopisto
6 000 EUR + alv 0 %
Turku
17.10.2018
Koulutus perustuu George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Syventävässä koulutuksessa opitaan lisää kehollisesta näkökulmasta ja menetelmistä erilaisten potilaiden ja häiriöiden...
Psykofyysisen psykoterapian perusteet (30 op)
Turun kesäyliopisto
1 600 EUR + alv 0 %
Turku
13.9.2018
Psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutus perustuu George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Kehokeskeinen terapia on laajennettu versio kognitiivis-behavioraalisesta psykoterapiasta ja siinä...
Oma keho tutuksi – ammattiauttajan keho-mieli-ryhmä
Turun kesäyliopisto
275 EUR + alv 0 %
Turku
3.9.2018
Kiinnostus psykofyysistä näkökulmaa ja menetelmiä kohtaan on jatkuvassa kasvussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on paljon mielenkiintoa kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa kohtaan ja...
Kun puhuminen ei riitä – Psykoterapeuttisia vuorovaikutusmenetelmiä käytännön työhön (5 op)
Riveria
 
Joensuu
27.9.2018
Psykoterapeuttisia vuorovaikutusmenetelmiä käytännön työhön (5 op) Kokonaisuus sisältää 7 lähiopetuspäivää (1-2 päivää/kk) sekä niihin liittyviä valmistautumistehtäviä, muuta omaa työskentelyä, kirjallisuuteen...
Psykoterapian perusvalmiudet (30 op) – psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot
Riveria
 
Joensuu
 
Hanki psykoterapian perusvalmiudet Koulutuksen tavoitteena on: - Antaa yleisnäkemys psykoterapiaan - Lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia Antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle sosiaali- ja...
Hengitys työvälineenä
Tampereen kesäyliopisto
260 EUR + alv 0 %
Tampere
17.1.2019
Koulutuspäivä tarjoaa mahdollisuuden tutustua psykofyysiseen hengitysterapiaan sekä teorian tasolla että käytännön harjoituksin. Näin osallistujalle tulee mahdolliseksi yhdistää hengitykseen ja sen...
Mentalisaatioteorian perusteet: Mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä
Kymenlaakson kesäyliopisto
480 EUR + alv 0 %
Kouvola
17.10.2018
Koulutuspäivien tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä mentalisaatiosta itsessä ja keskeisissä vuorovaikutussuhteissa sekä tarjota areena, jossa voi pohtia, miten mentaliaatiota voi...
PariTila – parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen ja hoito
Hämeen kesäyliopisto
1 500 EUR + alv 0 %
Hämeenlinna
29.8.2018
Koulutuksessa paneudutaan parisuhteen syntymisen, säilymisen, kriisiytymisen ja päättymisen kysymyksiin sekä parisuhteen ongelmien psykoanalyyttiseen ymmärtämiseen ja hoitoon. Parisuhteessa puolisoiden psyykkinen kasvuhistoria...
Kivun psykologia ja kipuselviytyminen
Tampereen kesäyliopisto
390 EUR + alv 0 %
Tampere
25.1.2019
Pitkäaikainen kipu on biopsykososiaalinen, moniulotteinen ja yksilöllinen ilmiö. Kipukokemukseen nivoutuu joukko psykologisia ja psykososiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat suoraan kivun aiheuttamaan...
Ryhmänohjaajakoulutus
Stepbystep Oy
250 EUR + alv 24 %
Tampere
24.10.2018
Koulutus on tarkoitettu kaikille ryhmätoimintaa suunnitteleville tai toteuttaville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kasvatusalan ja järjestöjen työntekijöille. Ryhmänohjaajakoulutus rakentuu kahdesta lähiopetuspäivistä...
Vammaisuuden moninaisuus – Avusteinen seksi -seksuaaliohjaus
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
295 EUR + alv 0 %
Lahti
18.10.2018
Avusteinen seksi -seksuaaliohjauskoulutus avaa seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista, esim. vammaisuus, vammautuminen, vakava sairastuminen, pitkäaikaissairaudet ja ikääntyminen. Koulutuksessa...
Traumatyökoulutus
Stepbystep Oy
250 EUR + alv 24 %
Tampere
30.8.2018
Koulutuksen tavoite on lisätä käytännönläheisesti valmiuksia kohdata, tunnistaa ja hoitaa asiakkaan traumaattisia kokemuksia. Koulutus koostuu kahdesta taitopainotteisesta päivästä, joiden sisältöinä...
Dialoginen ja voimavarakeskeinen perhetyö (30 op)
Turun kesäyliopisto
2 450 EUR + alv 0 %
Turku
22.1.2019
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osanottajat perhekeskeisen työskentelyn perusfilosofiaan ja menetelmiin asiakas- ja auttamistyössä. Tavoitteena on vahvistaa osanottajien omia ja tiimissä työskentelevien...
Ratkaisukeskeinen perhevalmentaja -koulutus
Sospro Oy
1 200 EUR + alv 24 %
Tampere
Elokuu 2018
Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityishaasteita (ADHD/ADD, asperger, autismi, tourette, kielelliset erityishaasteet ja muut kehitysviivästymät). Valmennuksen lähtökohtana...
GAS-menetelmäkoulutus
Tampereen ammattikorkeakoulu - TAMK
379 EUR + alv 24 %
Tampere
25.9.2018
GAS (Goal Attainment Scaling) on tavoitteen asettamisen ja tavoitteen saavuttamisen arvioinnin menetelmä. GAS-menetelmän avulla kuvataan yksilöllisiä ja merkityksellisiä, mitattavissa olevia...
Psykologian perusopinnot, 25 op
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
505 EUR + alv 0 %
Lahti
1.9.2018
Psykologian perusopinnoissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja...
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus
Sospro Oy
1 800 EUR + alv 24 %
Tampere
10.9.2018
Neuropsykiatrinen valmennus on yhteiskunnan tarjoamia palveluja täydentävä ohjaus- ja tukimenetelmä. Valmennus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, joka perustuu valmennettavan henkilökohtaiseen...
Riippuvuus ja addiktiot -koulutus
Stepbystep Oy
250 EUR + alv 24 %
Tampere
6.9.2018
Stepbystep tarjoaa laadukkaita työvälineitä riippuvuus- ja addiktio-ongelmien tunnistamiseen ja tehokkaaseen hoitoon. Koulutus on tarkoitettu kaikille asiakas- ja potilastyötä tekeville. Koulutuksen...
Neuropsykiatrinen perhetyö -koulutus
Stepbystep Oy
250 EUR + alv 24 %
Useita (2)
Useita (2)
Osallistu "Nepsyperheen" voimavarat käyttöön - koulutukseen. Taitopainotteinen koulutus on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, jotka kohtaavat työssään perheitä, joissa...
Perhevalmennus
Porstua
700 EUR + alv 24 %
Lahti
6.9.2018
Perhevalmennus-koulutus antaa mahdollisuuden perehtyä koko perheen tukemiseen siten, että valmentaja saa valmiuksia hahmottaa yhdessä perheen kanssa juuri ko. perheelle sopivimmat...
Ratkaisukeskeisten neuropsykiatristen valmentajien täydennyskoulutus
KirsiConsulting Oy
 
Useita paikkakuntia
Sopimuksen mukaan
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ratkaisukeskeistä työotetta asiakastyössä. Tavoitteena on, että syventämällä ratkaisukeskeistä tietoutta, positiivisen psykologian sekä neuropsykiatristen oireiden tunnistamisen tietoutta...
  • = Kesäkurssi
Näyttää 1-25 yhteensä 25 tulosta
 

Psykoterapiakoulutus


Mitä on psykoterapia?

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Psykoterapiassa hankalia asioita prosessoidaan pääosin keskustelemalla. Psykoterapian vaikuttavuudessa keskeistä on sekä psykoterapiassa käytetyt menetelmät että yhteistyösuhteen sujuvuus psykoterapeutin ja potilaan välillä.

Psykoterapiaa on useita eri suuntauksia. Näistä keskeisiä ovat kognitiivinen terapia, kognitiivinen käyttäytymisterapia, psykodynaaminen terapia sekä erilaiset perhe- ja ryhmäterapiat. Käyntitiheys vaihtelee terapiasuuntauksesta riippuen yleensä 1–2 kertaan viikossa. Psykoterapia on tutkitusti tehokas hoitomuoto esimerkiksi masennukseen.

Kuka on psykoterapeutti?

Nimikettä "psykoterapeutti" saa käyttää ainoastaan henkilö, joka on saanut siihen oikeuden Valviralta (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto). Psykoterapeutilta vaaditaan:

  • soveltuva pohjakoulutus (esimerkiksi sosionomi, teologi, sosiaalipsykologi, sosiaalityöntekijä, sosiaalipolitiikka, sairaanhoitaja, psykologi, fysioterapeutti, lääkäri tai opettaja)
  • riittävä työkokemus
  • lisäopinnot (vähintään 30 opintopisteen laajuudelta psykologian tai psykiatrian opintoja).


Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus

Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus on valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaista psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavaa koulutusta. Asetuksen mukaan psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on, että asianomainen henkilö on suorittanut yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämän psykoterapeuttikoulutuksen.

Opinnot kestävät 3–4 vuotta. Koulutus antaa valmiudet toimia aikuisten yksilöpsykoterapeuttina ja valmiuksia ratkaisukeskeisen viitekehyksen käyttöön myös eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa parissa työskenneltäessä. Koulutusta järjestävät yliopistot sekä Helsingin psykoterapiainstituutti yhdessä ulkomaisen yliopiston kanssa.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät psykologian ja psykiatrian lisäopinnot

Lisäopinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat suorittaa psykoterapeuttikoulutuksen, mutta eivät täytä koulutuksen valintaedellytyksiä. Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiä lisäopintoja järjestävät esimerkiksi ammattikorkeakoulut, yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset ja psykoterapeuttikoulutusyhteisöt.

Lisäopinnoissa käsitellään mm. ihmisen kehitystä, mielenterveyttä ja mielenterveyden häiriöitä ja erilaisten häiriöiden tunnistamista ja diagnostiikkaa. Lisäksi esitellään psykoterapian eri muotoja ja käytäntöjä ja perehdytään psykoterapiatyön kannalta merkittäviin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon käytäntöihin, ohjeisiin, lainsäädäntöön ja eettisiin periaatteisiin.

Psykoterapeuttikouluttajakoulutus

Psykoterapeuttikouluttajakoulutus on tarkoitettu psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden omaaville henkilöille, joilla on psykoterapeutin peruskoulutuksen valintakelpoisuuden mukainen tutkinto.

Opinnot jakautuvat kliinisten opintojen, pedagogisten opintojen ja tutkimustaidollisten opintojen opintokokonaisuuksiin, jotka toteutetaan toisiaan tukevina sisäkkäisinä prosesseina. Opintojen vähimmäislaajuus on 38 op ja vähimmäiskesto neljä lukukautta.

Palaa sivun alkuun


Lähteet:
Mielenterveystalo, Suomen mielenterveysseura, Ratkes ry