Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 yhteensä 34 tulosta
Näyttää 1-20 yhteensä 34 tulosta
12

Psykoterapiakoulutus


Mitä on psykoterapia?

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Psykoterapiassa hankalia asioita prosessoidaan pääosin keskustelemalla. Psykoterapian vaikuttavuudessa keskeistä on sekä psykoterapiassa käytetyt menetelmät että yhteistyösuhteen sujuvuus psykoterapeutin ja potilaan välillä.

Psykoterapiaa on useita eri suuntauksia. Näistä keskeisiä ovat kognitiivinen terapia, kognitiivinen käyttäytymisterapia, psykodynaaminen terapia sekä erilaiset perhe- ja ryhmäterapiat. Käyntitiheys vaihtelee terapiasuuntauksesta riippuen yleensä 1–2 kertaan viikossa. Psykoterapia on tutkitusti tehokas hoitomuoto esimerkiksi masennukseen.

Kuka on psykoterapeutti?

Nimikettä "psykoterapeutti" saa käyttää ainoastaan henkilö, joka on saanut siihen oikeuden Valviralta (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto). Psykoterapeutilta vaaditaan:

  • soveltuva pohjakoulutus (esimerkiksi sosionomi, teologi, sosiaalipsykologi, sosiaalityöntekijä, sosiaalipolitiikka, sairaanhoitaja, psykologi, fysioterapeutti, lääkäri tai opettaja)
  • riittävä työkokemus
  • lisäopinnot (vähintään 30 opintopisteen laajuudelta psykologian tai psykiatrian opintoja).


Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus

Ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus on valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 mukaista psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtavaa koulutusta. Asetuksen mukaan psykoterapeutin nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on, että asianomainen henkilö on suorittanut yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämän psykoterapeuttikoulutuksen.

Opinnot kestävät 3–4 vuotta. Koulutus antaa valmiudet toimia aikuisten yksilöpsykoterapeuttina ja valmiuksia ratkaisukeskeisen viitekehyksen käyttöön myös eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa parissa työskenneltäessä. Koulutusta järjestävät yliopistot sekä Helsingin psykoterapiainstituutti yhdessä ulkomaisen yliopiston kanssa.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät psykologian ja psykiatrian lisäopinnot

Lisäopinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat suorittaa psykoterapeuttikoulutuksen, mutta eivät täytä koulutuksen valintaedellytyksiä. Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiä lisäopintoja järjestävät esimerkiksi ammattikorkeakoulut, yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset ja psykoterapeuttikoulutusyhteisöt.

Lisäopinnoissa käsitellään mm. ihmisen kehitystä, mielenterveyttä ja mielenterveyden häiriöitä ja erilaisten häiriöiden tunnistamista ja diagnostiikkaa. Lisäksi esitellään psykoterapian eri muotoja ja käytäntöjä ja perehdytään psykoterapiatyön kannalta merkittäviin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon käytäntöihin, ohjeisiin, lainsäädäntöön ja eettisiin periaatteisiin.

Psykoterapeuttikouluttajakoulutus

Psykoterapeuttikouluttajakoulutus on tarkoitettu psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden omaaville henkilöille, joilla on psykoterapeutin peruskoulutuksen valintakelpoisuuden mukainen tutkinto.

Opinnot jakautuvat kliinisten opintojen, pedagogisten opintojen ja tutkimustaidollisten opintojen opintokokonaisuuksiin, jotka toteutetaan toisiaan tukevina sisäkkäisinä prosesseina. Opintojen vähimmäislaajuus on 38 op ja vähimmäiskesto neljä lukukautta.

Palaa sivun alkuun


Lähteet:
Mielenterveystalo, Suomen mielenterveysseura, Ratkes ry

Vertaile koulutuksia