Suodata
Psykoterapia
Toteutustapa
Koulutustyyppi
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 58 tuloksesta
1
2
3
Mainokset

Lisää artikkeleja aiheesta: Psykoterapia

Suositut sijainnit

Osallistujien kokemuksia aiheessa Psykoterapia

Usein kysytyt kysymykset

 • Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Käytännössä psykoterapiaa toteutetaan psykoterapeutin ja asiakkaan välisillä keskusteluilla.

 • Psykoterapeutti antaa psykoterapiaa, joka on keskusteluun perustuvaa hoitotyötä. Psykoterapialla pyritään hoitamaan erilaisia elämän kriisejä, helpottamaan mielenterveysongelmia sekä palauttamaan työ- ja toimintakykyä. 

 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti antaa terapiaa, joka hyödyntää ratkaisukeskeistä teoriaa ja menetelmiä. Lyhytterapeutti ei ole viranomaiselta haettava suojattu ammattinimike, vaan jokainen koulutusyhteisö varmistaa opiskelijoiden ammatillisen pätevyyden itse esimerkiksi näyttökokeella.

Psykoterapiakoulutus

Mitä on psykoterapia?

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Psykoterapiassa hankalia asioita prosessoidaan pääosin keskustelemalla. Psykoterapian vaikuttavuudessa keskeistä on sekä psykoterapiassa käytetyt menetelmät että yhteistyösuhteen sujuvuus psykoterapeutin ja asiakkaan välillä.

Psykoterapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista ja käyntitiheys vaihtelee terapiasuuntauksesta riippuen yleensä 1–2 kertaan viikossa. Psykoterapia on tutkitusti tehokas hoitomuoto esimerkiksi masennukseen.

Kuka on psykoterapeutti?

Psykoterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ainoastaan henkilö, joka on saanut siihen oikeuden Valviralta (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto). Psykoterapeutilta vaaditaan:

 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esimerkiksi psykologi, psykiatri, teologi, erikoissairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä)
 • sairaanhoitajan opintoasteen tutkinto ja tutkinnon lisäksi erikoistuminen psykiatriaan, jos tutkintoon ei ole sisältynyt psykiatrisia opintoja
 • lisäopinnot (vähintään 30 opintopisteen laajuudelta psykologian tai psykiatrian opintoja).
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa vastaa yllä mainittuja tutkintoja
 • riittävä työkokemus

Psykoterapian suuntaukset

Psykoterapialla on useita suuntauksia, jotka perustuvat erilaisiin taustateorioihin ja lähestymistapoihin. Näistä keskeisiä ovat kognitiivinen terapia, kognitiivinen käyttäytymisterapia, psykodynaaminen terapia sekä erilaiset perhe- ja ryhmäterapiat.

 • psykodynaaminen psykoterapia
 • kognitiivinen psykoterapia
 • kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT)
 • psykodynaaminen lyhytpsykoterapia
 • interpersoonallinen psykoterapia
 • ryhmäpsykoterapia
 • perheterapia
 • ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • integratiivinen psykoterapia
 • psykoanalyyttinen psykoterapia
 • traumapsykoterapia
 • perhe- ja paripsykoterapia

Miten kouluttautua psykoterapeutiksi?

Voit kouluttautua psykoterapeutiksi yliopistoissa, joissa vastuualueina on psykologia ja/tai psykiatria. Psykoterapeuttikoulutus on täydennyskoulutuksena toteutettavaa aikuiskoulutusta. Koulutusta järjestäviä yliopistoja ovat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät psykologian ja psykiatrian lisäopinnot

Lisäopinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat suorittaa psykoterapeuttikoulutuksen, mutta eivät täytä koulutuksen valintaedellytyksiä. Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiä lisäopintoja järjestävät esimerkiksi ammattikorkeakoulut, yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset ja psykoterapeuttikoulutusyhteisöt.

Lisäopinnoissa käsitellään mm. ihmisen kehitystä, mielenterveyttä ja mielenterveyden häiriöitä ja erilaisten häiriöiden tunnistamista ja diagnostiikkaa. Lisäksi esitellään psykoterapian eri muotoja ja käytäntöjä ja perehdytään psykoterapiatyön kannalta merkittäviin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon käytäntöihin, ohjeisiin, lainsäädäntöön ja eettisiin periaatteisiin.

Psykoterapeutin työ

Psykoterapeutin työ on useimmiten päivätyötä, mutta yksityisvastaanottoa pitävät saattavat ottaa asiakkaita vastaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työhön voi kuulua myös matkustamista esimerkiksi koulutuksiin. Psykoterapeutit työskentelevät esimerkiksi valtiolla, kunnalla tai sairaanhoitopiirissä, jolloin työpaikkana voi olla vaikka mielenterveystoimisto, terveyskeskus tai sairaala. Psykoterapeutit toimivat kuitenkin usein yrittäjinä, jotka työskentelevät yksityisvastaanotoillaan. Yrittäjinä toimitaan myös sivutoimisesti. Muita työpaikkoja voi olla esimerkiksi yksityiset yritykset, osuuskunnat, seurakunnat, säätiöt ja yhdistykset. 

Mitä psykoterapeutti tienaa?

Psykoterapeutin keskimääräinen kuukausipalkka on 4015 euroa kuukaudessa. Vuonna 2020 palkka kuntasektorilla on esimerkiksi ollut 3799 euroa ja yksityisellä sektorilla 4034 euroa. Psykoterapeuttien palkkaan saattaa vaikuttaa esimerkiksi sijainti, koulutusaste, toimiala ja työkokemus.  

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Mielenterveystalo, Suomen mielenterveysseura, Psykologiliitto, Oulun yliopisto, Duunitori, Minduu, Opi Olemaan