🎓 MBA-stipendin hakuaika on auki 16.6. saakka. Lue lisää ja hae »

Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op

Kesto
7 kuukautta
Hinta
2 100 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
27 elokuuta, 2025 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 15.6.2025
Toteutustapa
Lähiopetus
Kesto
7 kuukautta
Hinta
2 100 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
27 elokuuta, 2025 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 15.6.2025
Toteutustapa
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op

Psykofyysisen psykoterapian perusteet / Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan.

Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä. Kehokeskeistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkän psykoterapian muodossa.

Eri suuntausten ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä. Samoin muut hoitotyötä tekevät (sairaanhoitajat, lääkärit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit) voivat hyödyntää menetelmiä työssään.

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa

 • ohjata asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • ohjata asiakkaita sanoittamaan ja reflektoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • motivoida asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
 • auttaa asiakkaita tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
 • ohjata asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja säätelykeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeidenkin oireiden kanssa
 • ohjata asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
 • yhdistää läsnäolon ja kehotietoisuuden suhtautumistapoja työskentelyynsä
 • havainnoida ja tuoda työskentelyyn sanallisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen kehollisia näkökulmia

Sisältö

Seminaari 1: Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan.

Seminaarissa demonstroidaan ja harjoitellaan erilaisia kehollisia tekniikoita. Painopiste on siinä, miten kehollisia menetelmiä käytetään verbaalisen terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opetellaan strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää terapiatuntia. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.

Seminaari 2: Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus.

Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä seminaarissa tarkastellaan sitä, miten terapeutti voi työskennellä yksilöterapiassa potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Seminaarissa käydään sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi terapeutin ja potilaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mentalisaatio, empatia).

Seminaari 3: Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä.

Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä seminaarissa opettellaan sitä, miten potilaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan positiivisia tunteita. Seminaarissa tutustutaan myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen vaikeiden oireiden, kuten itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten kanssa. Lisäksi tutustutaan itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoitellaan säätelyä sekä potilaan auttamiseksi että terapeutin työssäjaksamisen tukemiseksi.

Seminaari 4: Traumaseminaari.

Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumatisoituneiden potilaiden kanssa. Seminaarissa harjoitellaan keinoja, joiden avulla potilasta voidaan auttaa selviytymään takaumien, painajaisten, turtumustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämän jakson alussa opiskelijat myös esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoittamansa referaatit.

Seminaari 5: Lopputyö- ja lopetusseminaari.

Seminaarissa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten lopputöiden pohjalta. Seminaarin tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa seminaareissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä, miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään. Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi. Lisäksi tehdään kokemuksellista, kehollista työskentelyä.

Suoritustapa

Seminaarit järjestetään keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Lisäksi vähintään 4 pienryhmätapaamista seminaarien välissä (ryhmiin jakaudutaan ja aikataulut sovitaan 1. seminaarissa).

Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia työskentelydemonstraatioita.

Ilmoittaudu-painike vie kotisivuillemme, josta löydät lisätietoa koulutuksesta.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

27 elokuuta, 2025

 • Lähiopetus
 • Lahti
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 15.6.2025

Kohderyhmä

Psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella (kirjallinen hakulomake). Opiskelijavalinnoissa painotetaan koulutusta, kliinistä työkokemusta ja/tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota.

Aikataulu

27.08.2025 – 13.03.2026

1. seminaari: ke-pe 27.-29.8.25
ke klo 10.00-17.00, to-pe klo 9.00-16.00

2. seminaari: ke-pe 8.-10.10.25
ke klo 10.00-17.00, to-pe klo 9.00-16.00

3. seminaari: ke-pe 19.-21.11.25
ke klo 10.00-17.00, to-pe klo 9.00-16.00

4. seminaari: ke-pe 14.-16.1.26
ke klo 10.00-17.00, to-pe klo 9.00-16.00

5. seminaari: ke-pe 11.-13.3.26
ke klo 10.00-17.00, to-pe klo 9.00-16.00

Koulutuspaikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, 15140 Lahti.

Koulutukseen ei voi osallistua etänä.

Kouluttaja

Psykoterapeutti, hahmoterapeutti, Mikko Lounela

Psykoterapeutti, psyk.sh ja työnohjaaja, Riina Johansson

Päijät-Hämeen kesäyliopisto Facebookissa

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 2100 € (hintaan ei lisätä arvonlisäveroa)

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Niemenkatu 73
15140 Lahti

Polkuja kohti merkityksellistä elämää

Päijät-Hämeen kesäyliopisto tarjoaa opintoja, jotka tuovat arkeen uuden kipinän. Me suhtaudumme tietoon ja sen soveltamismahdollisuuksiin uteliaisuudella, ja haluamme herättää saman tiedonjanon kaikissa opiske­lijoissamme. Inspiraatio kohti uutta voi lähteä liikkeelle yksittäisestä koulutuksesta ja kasvaa koko elämän suunnan muuttavaksi urapoluksi. Tervetuloa oppimaan...

Lue lisää kouluttajasta Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu