Koulutus
5,0 (2 Arvioinnit)

Psykofyysisen psykoterapian perusteet (30 op)

Turun kesäyliopisto, paikassa Turku
Kesto
Noin 6 kuukautta
Hinta
2 250 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
23 lokakuuta, 2024 katso lisätiedot
Toteutustapa
Lähiopetus
Kesto
Noin 6 kuukautta
Hinta
2 250 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
23 lokakuuta, 2024 katso lisätiedot
Toteutustapa
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Psykofyysisen psykoterapian perusteet (30 op)

mies ja nainen juttelemassa sohvalla

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindfulnessin ja mentalisaation työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä. Kehokeskeistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkän psykoterapian muodossa.

Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä.

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa:

 • Ohjata asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • Ohjata asiakkaita sanoittamaan ja reflektoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • Motivoida asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
 • Auttaa asiakkaita tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
 • Ohjata asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja säätelykeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeidenkin oireiden kanssa
 • Ohjata asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman
 • Yhdistää läsnäolon ja kehotietoisuuden suhtautumistapoja työskentelyynsä
 • Havainnoida ja tuoda työskentelyyn sanallisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen kehollisia näkökulmia

Suoritustapa

Lähiopetus 120 h ja itsenäinen työskentely 42 h

 • Luento-opetusta, ryhmäkeskustelua, kehollisia harjoituksia, menetelmädemonstraatioita (vuorovaikutteinen luento) 60 h
 • Pienryhmäharjoittelua (harjoitukset ohjattuna ja oman työn osana) 36 h + 24 h
 • Lopputöiden esittelyt (seminaarit ja oman osaamisen esittely) 24 h + 6 h
 • Itsenäistä pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä 12 h

Kirjallisuus

 • Seminaarikirjallisuuteen perehtyminen 1 000 sivua (sis. muiden referaattien lukeminen)
 • Kirjallisuusreferaatti 2 sivua (200 sivua luettavaa + kirjoittaminen)
 • Lopputyö 12-15 sivua (seminaarien, kirjallisuuden, harjoittelun ja oppimispäiväkirjan pohjalta)
 • Oppimispäiväkirja 10 sivua, jossa reflektoidaan itsenäistä harjoittelua asiakastyössä ja pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä

Itsenäinen verkko-opetus

 • Oppimisympäristöön tutustuminen 5 h
 • Toiminnallinen verkko-opiskelu (mm. keskustelut ja kommentoinnit) 12 h

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Psykofyysisen psykoterapian perusteet (30 op), klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

23 lokakuuta, 2024

 • Lähiopetus
 • Turku

Kohderyhmä

Psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Opiskelijat valitaan erillisen, kirjallisen hakemuksen perusteella. Opiskelijavalinnoissa painotetaan koulutusta, kliinistä työkokemusta ja/tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota.

Huomaathan täyttää myös erillisen hakulomakkeen ilmoittautumislomakkeen lisäksi!

Tutkinto / todistus

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku-palveluun.  Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa tai koulutuksen alkaessa.

Aikataulu

23.10.2024 – 11.04.2025

 1. koulutusjakso 23.-25.10.2024
 2. koulutusjakso 20.-22.11.2024
 3. koulutusjakso 29.-31.1.2025
 4. koulutusjakso 26.-28.2.2025
 5. koulutusjakso 9.-11.4.2025

Päivittäinen työskentelyaika keskiviikkoisin klo 9.30-17.00, torstaisin klo 9.00-15.30 ja perjantaisin klo 9.00-16.00.

Sisältö

1. Koulutusjakso: Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan
Tässä koulutusjaksossa demonstroidaan ja harjoittellaan erilaisia kehollisuuden ja kokemuksellisuuden huomioivia työtapoja. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä sanallisen terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Jaksossa opettellaan strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää terapiatuntia. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.

2. Koulutusjakso: Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus
Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä jaksossa tarkastellaan sitä, miten terapeutti voi työskennellä yksilöterapiassa potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Jaksossa käydään läpi sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti terapeutin ja potilaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mentalisaatio, empatia).

3. Koulutusjakso: Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä
Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä jaksossa opettellaan sitä, miten potilaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan miellyttäviä tunteita. Jaksossa tutustutaan  kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen vaikeiden oireiden, kuten itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten kanssa. Jaksossa tutustutaan sekä itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittellaan säätelyä sekä potilaan auttamiseksi että terapeutin työssäjaksamisen tukemiseksi.

4. Koulutusjakso: Traumaseminaari
Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumatisoituneiden potilaiden kanssa. Jaksossa harjoitellaan keinoja, joiden avulla potilasta voidaan auttaa selviytymään takaumien, painajaisten, lamaannustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämän jakson alussa opiskelijat myös esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoittamansa referaatit.

5. Koulutusjakso: Lopputyö- ja lopetusjakso
Viimeisessä  jaksossa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten lopputöiden pohjalta. Jakson tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa jaksoissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä, miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään. Jakso on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi. Jaksossa tehdään myös kokemuksellista, kehollista työskentelyä. Lopetusjakson yhteydessä on mahdollista toteuttaa opiskelijoiden järjestämä loppujuhla (torstai-iltana). Todistukset jaetaan viimeisen päivänä (perjantaina).

Koulutusjaksot perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia työskentelydemonstraatioita. Koulutusjaksojen lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset jaksojen välillä, oppimispäiväkirjan pitäminen, kirjallisuusreferaatin (2 s.) laatiminen sekä kirjallinen lopputyö (12-15 s.).

Koulutuspaikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4, Turku

Kouluttaja

Psykoterapeutti Riina Johansson

Psykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja Mirka Lammi

Kustannukset

2250 €

Huom! Jos maksat koulutuksen itse ja haluat maksaa osallistumismaksun erissä (maks. kolme erää), kirjoita ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Psykofyysisen psykoterapian perusteet (30 op)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.

Arvioinnit

Keskiarvo: 5

Perustuu 2 arviointiin
Kirjoita arviointi
5/5
Osallistuja
19 loka 2023
Koulutukseen osallistunut

Kouluttajat olivat todella ammattimaisia ja osasivat opettaa koulutuksen aihetta käytännönläheisesti ja mielenkiintoisesti. Kouluttajien tekemistä demoista myös suuri kiitos, ni...

Näytä lisätiedot
5/5
Osallistuja
19 loka 2023
Koulutukseen osallistunut

Koulutuksen rakenne oli tehty todella selkeäksi, joka tuki oppimista. Ryhmäytymiseen käytettiin sopivasti aikaa ja se myös näkyi hyvänä, turvallisena ilmapiirinä. Paljon sain op...

Näytä lisätiedot
Turun kesäyliopisto
Sirkkalankatu 4
20520 Turku

Turun kesäyliopisto – kaikille avointa kaikkina vuodenaikoina

Turun kesäyliopisto tarjoaa yksilöille, ammattiryhmille ja organisaatioille mahdollisuuden kehittymiseen ja oppimisen iloon elämän eri vaiheissa. Opetus on avointa kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Kursseja ja koulutuksia erilaisiin koulutustarpeisiin on saatavilla ympäri vuoden. Turun kesäyliopiston monipuolisesta tarjonnasta löytyy kursseja niin oman osaamisen kehittämiseen,...

Lue lisää kouluttajasta Turun kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu