Integratiivinen lyhytterapeutti 60 op (sis. ratkaisukeskeiset, kognitiiviset ja psykoterapeuttiset valmiudet)

SnellmanEDU, paikassa Kuopio
Kesto
04.10.2024 - 11.04.2026
Hinta
4 950 EUR (arvonlisäverotonta) (yht. 4 950 EUR)
Seuraava toteutus
15 syyskuuta, 2024 katso lisätiedot
Toteutustapa
Lähiopetus
Kesto
04.10.2024 - 11.04.2026
Hinta
4 950 EUR (arvonlisäverotonta) (yht. 4 950 EUR)
Seuraava toteutus
15 syyskuuta, 2024 katso lisätiedot
Toteutustapa
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Integratiivinen lyhytterapeutti 60 op (sis. ratkaisukeskeiset, kognitiiviset ja psykoterapeuttiset valmiudet)

Integratiivinen lyhytterapeutti 60 op

Syvennä osaamistasi ja opiskele uudelle uralle Snellman-kesäyliopiston lyhytterapiakoulutuksessa!

Integratiivinen lyhytterapiakoulutus antaa sinulle valmiudet tulokselliseen ja vaikuttavaan terapiatyöhön lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Koulutus sopii niin sote- kuin kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää ja syventää omaa ammatillista osaamistaan. Koulutus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan oman työn ohessa.

Lyhytterapiakoulutuksessa pääset syventämään tietojasi ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä, psykiatrisesta diagnostiikasta ja eri psykoterapioiden viitekehyksistä. Opintojen aikana opit käyttämään lyhytterapiatyöhön kuuluvia ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen mallin mukaisia integratiivisia terapiamenetelmiä. Koulutuksen suoritettuasi voit toimia integratiivisena ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina. Halutessasi voit myös suunnata yrittäjän polulle. Lyhytterapiakoulutus antaa myös tarvittavat valmiudet hakeutua yliopistotason psykoterapiakoulutukseen.

Sisältö

Tämän päivän maailma on hektinen ja moni kokee uupumusta, masennusta, ahdistuneisuutta ja kuormittumista. Lyhytterapia on vaikuttavaa ja tuloksellista terapiatyötä ja sen avulla pystytään vastaamaan nopeasti ihmisten tuen tarpeeseen. Lyhytterapia on ensisijainen ja helposti lähestyttävä hoitomuoto, joka on kirjattu myös mielenterveysstrategiaan.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapiakoulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja lyhytterapeuttisista ohjauksellisista työskentelymenetelmistä sekä niiden tuloksellisesta soveltamisesta terapiatyössä. Koulutuksen painopiste on integratiivinen. Siinä sovelletaan ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen terapian viitekehyksiä, joihin nivoutuu toipumislähtöinen perusfilosofia ja jossa yhdistyvät lyhytterapeuttiset integratiiviset työmenetelmät. Integratiivinen lähestymistapa rakentuu pääosin eri psykoterapiasuuntausten teorioiden, käsitteellisten mallien ja tekniikoiden varaan.

Koulutuksessa on olennaista sen prosessimaisuus ja omakohtainen terapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Koulutuskokonaisuudessa opitaan käyttämään psykoterapeuttisia työmenetelmiä ja lyhytterapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita sekä tunnistamaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan opittua omassa työssään. Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet toimia terapeuttisessa ja vuorovaikutteisessa lyhytterapiatyössä tuloksellisesti.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet, jotka vastaavat Valviran vaatimuksia kokonaisuudessaan. Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike. Opinnot suoritettuasi sinulla on kattavat tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Koulutus lisää opiskelijan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä tukee lyhytterapeutin ammatti-identiteettiä myönteisesti. Koulutukseen kuuluvalla työnohjauksella tuetaan tätä prosessia sekä opiskelijan asiakastyöharjoittelua. Opinnäytetyössään opiskelija yhdistää teoreettisen tietämyksensä omaan käyttöteoriaansa, jonka muotoutumista tukee lyhytterapiaan liittyvä soveltava kehittämistehtävä. Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan, jossa itse- ja vertaisarvioinnilla sekä itseohjautuvuudella on tärkeä rooli.

 • 24 seminaaripäivää
 • Välityöskentely ja siihen liittyvät tehtävät yksilöllisesti ja vertaisryhmissä
 • Kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjareflektioiden tekeminen (15 kirjaa)
 • Lainsäädäntöön ja mielenterveysstrategiaan tutustuminen
 • Opinnäytetyö
 • Kirjallinen kehittämistyö (terapiaan perustuva tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • Terapeutin ammatti-identiteetti reflektio
 • Asiakastyö (100 tuntia) ja siihen liittyvä reflektio, oppimisanalyysi ja litterointi 
 • Asiakasvideoinnit (vähintään kaksi videoitua, litteroitua ja analysoitua asiakastapaamista)
 • Ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen mallin mukaista dokumentointia asiakastyön tunneista
 • Pienryhmätyönohjaus 10 x 1,5 h
 • Vertaisryhmätapaamiset 16 x 2 h 
 • Paritutorointi (oman parin kirjallisten töiden lukeminen ja reflektointi Moodlessa)
 • Psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus 
 • Syventävä kirjallisuus
 • Oppimispäiväkirja

Koulutuksen painopiste on ratkaisukeskeisessä teoriassa sekä työmenetelmissä, joihin integroidaan kognitiiviset lyhytterapeuttiset menetelmät. Lisäksi painotus on reflektiivisissä ja dialogisissa työmenetelmissä, joilla pyritään myönteisen muutoksen mahdollistamiseen vuorovaikutuksellisissa ohjaus- ja terapiatilanteissa eri ikäisten asiakkaiden kanssa.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

15 syyskuuta, 2024

 • Lähiopetus
 • Kuopio

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää lyhytterapeuttisia menetelmiä työssään ja lisätä ammatillista osaamistaan sekä työssäjaksamistaan ratkaisukeskeisellä ja integratiivisella työotteella. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali- ja terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen hakijalla tulee olla vähintään 120 op:n yhtenäinen peruskoulutus ko. alalta. Koulutukseen osallistuminen edellyttää sujuvaa Suomen kielen hallintaa: yleisten kielitutkimusten taitotasoa C1/B2.

Lyhytterapiakoulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Tutkinto / todistus

Koulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää 100 % läsnäoloa.

Aikataulu

2024
4.10. lähi
20.11. etä

2025
9.–10.1. lähi
3.–4.2. lähi
3.4.–4.4. etä
12.–13.5. lähi
4.–5.9. lähi
6.–7.10. etä
18.–19.11. lähi
2.–3.12. lähi

2026
19.-20.1. lähi
24.2. etä
23.–24.3. lähi
10.4. lähi

HUOM.Työnohjauspäivät ilmoitetaan pian!

Joka päivä klo 9-16. Kuopio tai etäopetus.

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 24 koulutuspäivää, joista osa toteutetaan lähiopetuksena Kuopiossa ja osa etäopetuksena. Lisäksi koulutukseen kuuluu 10 x 1,5 pienryhmätyönohjausta. Pienryhmätyönohjauspäivinä, opiskelijalla on 2 x 45 min työnohjausta pienryhmänsä mukana. Pienryhmien päivittäinen aikataulu määräytyy opintojen aloituksen jälkeen. Tavoitteena on, että pienryhmän kokoontuminen on aina samaan kellonaikaan työnohjauspäivinä.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Sarianna Virpikari, kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja, seksuaalineuvoja.

Työnohjaajana toimii Aku Saastamoinen, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, sairaanhoitaja.

Kustannukset

4.950,00€

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Integratiivinen lyhytterapeutti 60 op (sis. ratkaisukeskeiset, kognitiiviset ja psykoterapeuttiset valmiudet)? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
SnellmanEDU
Viestikatu 3
70600 Kuopio

SnellmanEDU – sijoita itseesi, kehitä osaamistasi

SnellmanEDU:n kesäyliopiston toiminta koostuu ammatillisesta täydennyskoulutuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta kaiken ikäisille, avoimesta korkeakouluopetuksesta sekä Lasten yliopistotoiminnasta. SnellmanEDU:n tarjonnassa ovat myös Ikääntyvien yliopiston tilaisuudet. SnellmanEDU järjestää vuosittain yli 250 koulutusta. Lähiopetuksen osalta toiminta-alueena on Pohjois-Savo. Etäopetuksessa SnellmanEDU on ollut jo pitkään uranuurtaja....

Lue lisää kouluttajasta SnellmanEDU ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu