🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Nepsy-koulutus 2024-2025 I Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op -verkkokoulutus

Kesto
29.10.2024 – 16.04.2025
Hinta
2 600 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
29 lokakuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 1.10.2024
Toteutustapa
Etätoteutus
Koulutuskieli
suomi
Kesto
29.10.2024 – 16.04.2025
Hinta
2 600 EUR (arvonlisäverotonta)
Seuraava toteutus
29 lokakuuta, 2024 katso lisätiedot
Viimeinen ilmoittautumispäivä
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 1.10.2024
Toteutustapa
Etätoteutus
Koulutuskieli
suomi
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Nepsy-koulutus 2024-2025 I Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op -verkkokoulutus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op (NEPSY)

Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia toiminnanohjauksen taitoja omaavien lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.

Neuropsykiatrista valmennusta voidaan toteuttaa onnistuneesti ratkaisukeskeisin menetelmin. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa valmentajalle kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun.

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen. Ratkaisukeskeiset menetelmät auttavat myös työntekijää löytämään työniloa omaan työhönsä.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolista tietoa sekä käytännön keinoja ja työkaluja pulmatilanteisiin työskenneltäessä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa. Koulutuksessa perehdytään neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaamaan toimintansa hyvään tulevaisuuteen.

Tavoitteena on saada työntekijän omaan arkiseen työhön uusia myönteisiä, konkreettisia käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan ohjata ja opastaa erityistä tukea tarvitsevan henkilön uuden myönteisen elämänpolun rakentamiseen. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös tukijana asiakkaan tukiverkostossa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet:

 • Neuropsykiatriset oireyhtymät ja niiden erityispiirteet eri ikävaiheissa
 • Diagnosointi, hoito, kuntoutus ja lääkitys sekä uusinta tutkimustietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä
 • Toiminnanohjauksen taitojen merkitys koulu- ja työelämässä, perheessä sekä yhteiskunnassa
 • Neuropsykiatrisen kuntoutuksen polut
 • Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusteet
 • Positiivisen psykologian perusteet
 • Arvostavan vuorovaikutuksen perusteet
 • Syventävä autismikirjotietous
 • Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä lastensuojelu ja päihdekuntoutus
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmiä ja harjoituksia
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityispiirteet
 • Neuropsykiatrisena valmentajana toimiminen työyhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen asema ja tilanne Suomessa

Koulutuksen toteutus

Verkko-opiskelu sisältää:

 • Pääkouluttajan asiantuntija-alustukset; neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennustyöskentelyn periaatteita
 • vierailevien asiantuntijoiden luennot
 • valmennusharjoittelu
 • workshop-tyyppinen työskentely
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeinen asiakastapaus-työnohjaus tai pääkouluttajan valmennusdemo viidellä lähijaksolla

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • omien osaamis- ja oppimistavoitteiden määrittely (HEKS)
 • henkilökohtaiset välitehtävät liittyen lähiopiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen, 9 kpl pakollisia kirjoja, joista 3 kirjan ennakkolukeminen ja referointi ennen vastaavaa lähipäivää
 • kirjareflektiot koulutuksen kirjallisuudesta
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 5–6 kertaa = 12 h
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas -> jatkuva valmennusharjoittelu (opastetut valmennusharjoittelutehtävät)
 • valmennusnäyttö
 • valmennuspäiväkirja
 • valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Koulutuksessa käytetään sekä sähköpostia että verkkoalustaa mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, vertaisryhmien työskentelyssä ja vertaistapaamisten muistioiden palauttamisessa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa. Koulutusmateriaali saatavilla koko opintojen ajan oppimisalustalla.

Ilmoittaudu-painike vie kotisivuillemme, josta löydät lisätietoa koulutuksesta.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Nepsy-koulutus 2024-2025 I Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op -verkkokoulutus, klikkaa alta ja täytä yhteydenottolomake. Kysymyksesi lähetetään suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

29 lokakuuta, 2024

 • Etätoteutus
 • Verkossa
 • suomi
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 1.10.2024

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Suositellaan vähintään toisen asteen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkintoa. Voidaan hyväksyä myös muu tutkinto, mikäli hakijalla on vahva työkokemus alalta sekä perustiedot ihmisen käyttäytymisestä ja kehityksestä.

Ilmoittautumisen lisäksi koulutukseen hakijan tulee toimittaa kesäyliopiston toimistoon tai sähköpostitse (toimisto(a)phkesa.fi) todistusjäljennös pohjakoulutuksesta ja lyhyt vapaamuotoinen kuvaus alaan liittyvästä työkokemuksestaan.

Tutkinto, todistus ym.

Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit. Koulutus toteutetaan yhteistyössä KirsiConsulting Oy:n kanssa.

Koulutuksen aikataulu

29.10.2024 – 16.04.2025

1. jakso: 29.-30.10.2024
2. jakso: 26.-27.11.2024
3. jakso: 14.-15.1.2025
4. jakso: 11.-12.2.2025
5. jakso: 18.-19.3.2025
6. jakso: 15.-16.4.2025

klo 9.00 – 16.00, 12 kontaktiopetuspäivää verkossa, 96 kontaktiopetustuntia

Koulutuksen päätöspäivä 16.4.2025 toteutetaan hybridinä Lahden Tiedepuistossa, mikäli Lahteen tulijoita on ryhmästä yli 10. Tämä vahvistetaan koulutuksen aloituksen jälkeen.

Koulutuspaikka

Reaaliaikainen verkkokoulutus Zoom-verkkoalustalla

Kouluttajat

Pääkouluttajana toimii Outi Rantatulkkila KM, erityisopettaja (varhaiskasvatus ja perusopetus), ratkaisukeskeinen työnohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Debriefing-ohjaaja, lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa.

Vierailevat asiantuntijat:

• Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Tatu Lope
• Sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen perhevalmentaja Jenni Turkia (autismikirjo ja nepsyvalmennus)
• Sairaanhoitaja AMK, sosionomi AMK, psykoterapeutti, neuropsykiatrinen
valmentaja, Niko Wass (lastensuojelu ja nepsyvalmennus)
• Kokemusasiantuntija

Kustannukset

Koulutuksen hinta on 2600 €.

(hintaan ei lisätä arvonlisäveroa)

Ota yhteyttä kouluttajaan

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Nepsy-koulutus 2024-2025 I Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 30 op -verkkokoulutus? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Niemenkatu 73
15140 Lahti

Polkuja kohti merkityksellistä elämää

Päijät-Hämeen kesäyliopisto tarjoaa opintoja, jotka tuovat arkeen uuden kipinän. Me suhtaudumme tietoon ja sen soveltamismahdollisuuksiin uteliaisuudella, ja haluamme herättää saman tiedonjanon kaikissa opiske­lijoissamme. Inspiraatio kohti uutta voi lähteä liikkeelle yksittäisestä koulutuksesta ja kasvaa koko elämän suunnan muuttavaksi urapoluksi. Tervetuloa oppimaan...

Lue lisää kouluttajasta Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu