Edellyttääkö työsi yritystalouden tuntemusta?

 Liiketaloustiede on pohjimmiltaan liiketoimintaresurssien hallintaa ja allokointia mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi.

Yritystalous

Liiketaloustieteeseen sisältyy useita liiketoiminnan osa-alueita, kuten markkinointia, suunnittelua, budjetointia ja talousanalyysiä. Liiketalous vastaa yritysten ja organisaatioiden taloudellisista päätöksistä ja strategioista. Riippuen työnantajasta organisaatioissa on vaihteleva määrä henkilökuntaa tekemisessä talousasioiden kanssa. Liiketoimintaosaaminen on haluttu taito kaikilla toimialoilla

Yritysrahoitus on tärkeä osa liiketoimintaa, sillä sen kautta johtajat ja päättäjät saavat kokonaisvaltaisen käsityksen johtamisen taloudellisista ja strategisista näkökohdista. Myös henkilöstön on hyödyllistä hallita yritysrahoituksen perusteet, jotta he hahmottaisivat organisaationsa toimintaa paremmin ja voisivat edesauttaa organisaation menestymistä tehokkaasti. riippumatta omasta koulutustaustasta. 

Liiketoiminnan koulutukset

Mistä tietää tarvitseeko työssään yritystalouden tuntemusta?

Yleisesti yritystalouden tuntemuksella tarkoitetaan kykyä hahmottaa, miten yrityksellä menee. Tätä taitoa tarvitaan monissa työtehtävissä eri aloilla. Yritystalouden täydennyskoulutukset sopivat hyvin heille, joilla ei ole aiempaa liiketoiminnan koulutusta pohjalla. Yritystalouden tuntemus on myös paikallaan esimerkiksi esimiestyöstä tai johtamisesta kiinnostuneille. Näissä rooleissa usein tarvitaan ymmärrystä muun muassa henkilöstöhallinnosta ja budjeteista. Tarjolla onkin runsaasti kursseja, joissa yritystalouden perusteet tulevat tutuiksi. 

Mitä yritystalouden koulutus sisältää?

Yritystalouden koulutus auttaa hahmottamaan, miten erilaiset taloudelliset ja strategiset päätökset johtaisivat mahdollisimman hyviin taloudellisiin tuloksiin. Yritystalouden peruskursseja sekä syventäviä opintoja löytyy niin korkeakoulujen kuin koulutusorganisaatioidenkin kurssitarjonnasta.

Liiketalouden peruskurssi harvoin vaatii osallistujalta mitään ennakkotietoja. Liiketalouden peruskurssin aiheisiin voi sisältyä esimerkiksi:

  • Budjetti ja kustannukset
  • Tuloslaskelma ja tase
  • Talouden peruskäsitteet
  • Yrityslomakkeet

Tarjolla on myös esimerkiksi taloustieteen kursseja, jotka ovat suunnattu aihetta ensi kertaa opiskeleville.

Taloustieteen syventävät kurssit sopivat kokeneemmille

Taloustieteen peruskurssien lisäksi järjestetään syvemmälle yritystalouden teemoihin uppoutuvia täydennyskoulutuksia. Useimmat taloustieteen syventävät opinnot edellyttävät osallistujalta aiempia ennakkotietoja aiheesta. Esimerkiksi konsolisoidun kirjanpidon täydennyskoulutuksen lähtö-oletuksena on, että kirjapito ja laskentatoimi ovat osallistujalle ennaltaan tuttua.

Liiketalouden syventävien kurssien sisältönä voi olla esimerkiksi:

  • Kertymäongelmat
  • Taloussuunnittelu
  • Lainsäädäntö/määräykset
  • Liiketoiminnan kehitys

Monet urapolut saattavat luonnollisesti kehittyä suuntaan, jossa on ymmärrettävä esimerkiksi yksinkertaista kirjanpitoa, budjetointia tai hinnoittelua. Tarjolla on kattava valikoima täydennyskoulutuksia, mikäli huomaat tarvitsevasi yritystalouden syvempää tuntemusta tai haluat edetä urallasi. Tutustu koulutusvalikoimaan ja löydä sopiva yritystalouden koulutus.

Talouden ja rahoituksen koulutukset

Kuvassa koulutus.fi:n sisältötiimi

koulutus.fi:n sisältötiimi

(Näytä lisää)

Mainokset