🎓 MBA-stipendin haku on avattu! Hae stipendiä 16.6. mennessä »

Näyttää 1-15 koulutusta 15 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-15 koulutusta 15 tuloksesta

Tietojohtamisella hyödynnetään organisaatiossa olevaa tietoa

Tietojohtaminen on tietoyhteiskunta-aikakauden oppi, joka on erikoistunut organisaatioiden tietopääoman eli tietoresurssien johtamiseen. Tietojohtaminen alana syntyi 1990-luvulla tietoyhteiskuntakehityksen myötä. Lyhyesti määritettynä tietojohtaminen tarkoittaa organisaatiossa olevan tiedon hyödyntämistä osana organisaation toimintaa.

Alkuaikoina tietojohtaminen oli lähinnä tiedon tuottamista ja jakamista. Silloin puhuttiinkin tiedonhallinnasta: tietoa kerättiin tietokantoihin ja siitä koostettiin raportteja. Nykyään tiedon tuotannon sijaan keskiössä on tiedon hyödyntäminen. Tietojohtamisessa on ymmärrettävä paitsi liiketoimintaa ja johtamista, myös johtamisessa tarvittavaa tieto- ja viestintäteknologiaa pitäen koko ajan mielessä tiedon arvokas rooli organisaatioiden toiminnassa.

Mitä on tiedolla johtaminen?

Tiedolla johtaminen tarkoittaa ajantasaiseen ja oikeaan tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa. Tiedolla johtamisesta puhuttaessa eteen tuleekin usein termi datalla johtaminen. Tiedolla johtamisen ydinajatuksena on se, että kerätyn tiedon eli datan pohjalta pystytään analysoimaan syy-seuraussuhteita eri toimenpiteiden ja tapahtumien välillä. Tiedolla johtamisen taustalla on vahvasti pyrkimys järkiperäiseen päätöksen tekoon.

Tietojohtamisen koulutuksessa yhdistyy moni ala

Tietojohtaminen on laaja kattokäsite, joka pitää sisällään useita aloja. Suomessa yliopistoissa opetettava tietojohtaminen kuuluu osaksi johtamistieteitä sekä tietotekniikkaa. Yliopistojen alaisina toimivat erillislaitokset järjestävät eripituisia tietojohtamisen koulutuksia täydennyskoulutuksena. Lisäksi tietojohtamisen koulutusta järjestävät tietojohtamisen asiantuntijayritykset. Tietojohtamisen koulutukset on suunnattu esimerkiksi yrityksen tietojohtajille, käyttöliittymäsuunnittelijoille, sisällöntuottajille tai mediatuotannossa työskenteleville.

Tietointensiiviset organisaatiot synnyttivät tietojohtamisen tarpeen

Tietojohtajuutta kaivataan tietointensiivisissä organisaatioissa. Käytännössä miltei jokainen yritys, yhteisö tai julkishallinnon laitos on jossain määrin tietointensiivinen organisaatio eli laaja toimintayksikkö, jonka pitää osata käsitellä, jalostaa, jakaa ja hyödyntää tietoa ja osaamista eri muodoissa. Tietojohtamista ja tietojohtamiskoulutusta kaivataan siis aina vain enemmän. Tietojohtaminen on oppi sekä toimintamalli, jolla ohjataan tietointensiivisten organisaatioiden tietojen käsittelytapoja ja pyritään tietojen maksimaaliseen hyödyntämiseen organisaation hyväksi.

Aineettomien ja jatkuvasti kehittyvien tietoresurssien hallinta on haastavaa

Organisaatioiden tietoresursseja ovat esimerkiksi yksilöiden osaaminen, organisaatioissa käytettävät tietojärjestelmät, tietoverkot ja lukuisat johtamis- ja toimintamallit. Tietoresurssit ovat luonteeltaan aineettomia ja dynaamisia. Siksi tuo nykyajan organisaatioiden ykköspääoma on vaikeasti hallittavissa ja johdettavissa. Tietojohtaminen antaa työkalut tietonäkökulman haltuunottoon organisaatiossa. Tietojohtaminen on siis joukko tietointensiivisten organisaatioiden ja tietotyöläisten  johtamis- ja toimintamalleja.

Tietojohtamisella pyritään edistämään työn sujuvuutta ja organisaatioiden suorituskykyä. Tietoresurssien taitavasta johtamisesta on muodostunut keskeinen tekijä organisaatioiden suorituskyvyn kehittämisessä. Tietojohtaminen on siis suoraan yhteydessä yritysten tuottavuuteen: mitä paremmin ja johdonmukaisemmin yrityksen käytössä olevia tietoresursseja hallitaan ja johdetaan, sitä kilpailukykyisempi ja menestyvämpi yritys on.

Palaa sivun alkuunLähteet: Rastor, Ari Hovi Oy, soteuudistus.fi

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia