Näyttää 1-20 koulutusta 39 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 39 tuloksesta
1
2

Muutosjohtamisen koulutus auttaa muutosten onnistuneessa läpiviemisessä

Voidaan sanoa, että nykyajan työelämässä ei ole mitään muuta pysyvää kuin muutos. Tämän vuoksi myös muutosjohtaminen on organisaatioissa arkipäivää. Onnistunut muutoksen johtaminen on haasteellista. Se vaatii substanssiosaamista, oikeita välineitä ja oikeanlaisia johtamistaitoja.

Muutoksen lähtökohtana pitää olla organisaation toiminta ja siinä havaitut muutostarpeet. Muutoksen suunnittelussa ja muutoksen johtamisessa tulee selvittää, miksi muutosta tarvitaan, mihin sillä pyritään ja kuinka asetettu päämäärä saavutetaan. Hyvässä muutosjohtamisessa tulee ottaa samaan aikaan huomioon sekä organisaation yleistavoitteet että organisaation sisäisen dynamiikan vaatimukset.

Muutosjohtamisen taitoja ei tarvita vain yrityksissä. Esimerkiksi kunnissa kunta- ja palvelurakenteiden muutokset merkitsevät sitä, että muutosjohtaminen tulee olemaan lähiajan vaativin johtamistehtävä.

Muutos merkitsee sekä haasteita että uusia mahdollisuuksia

Muutosten hallinta on myös työhyvinvoinnin kysymys. Työhyvinvointiin vaikuttaa se, miten mielekkääksi ja hallittavaksi työntekijät kokevat työnsä. Muutostilanteissa on vaarana, että työn hallittavuus katoaa ja työn mielekkyys häviää.

Organisaatiomuutoksen läpiviennissä työntekijöiden työpanos on tärkein voimavara. Työntekijöiden motivoituminen toimimaan uudistuvan organisaation hyväksi on edellytys onnistumiselle. Onnistunut muutos tuo parhaimmillaan mukanaan luovuutta, parempaa työn tuottavuutta sekä työssäjaksamista. Muutosjohtamisessa vaaditaankin tietoa niin organisaatiomuutosten riskitekijöistä kuin alaistaitojen merkityksestä.

Muutoksen suunnittelu ja muutosprosessin vieminen onnistuneesti läpi on haasteellista. Kun se onnistuu, tavoitteet alkavat toteutua ja muuttua tuloksiksi. Panostamalla muutoksen läpivientiin, panostetaan organisaation tulevaisuuteen. Onnistunut muutos vahvistaa organisaation kykyä toiminnan uudistamiseen myös tulevaisuudessa.

Muutosjohtaminen vaatii paitsi substanssiosaamista, myös hyvää johtajuutta

Muutosjohtamiseen vaaditaan oikeanlaisia välineitä ja prosesseja. Tärkeintä on kuitenkin hyvä johtajuus, joka ulottuu ylimmästä johdosta lähiesimiehiin ja kehittäjiin asti. Pelkkä substanssiosaaminen ei riitä, vaan on myös osattava johtaa ihmisiä niin, että ihmisten yksilölliset tarpeet, samoin kuin organisaation tavoitteet, tulevat muutoksessa huomioiduiksi.

Sekä työn tekemisen että organisoinnin tavat ovat tänä päivänä jatkuvassa muutoksessa. Usein seuraava muutos on tulossa, ennen kuin edellisetkään uudistukset on ehditty viedä käytäntöön. Erilaiset muutostarpeet kasautuvat. Organisaatiokäytäntöjen muutokset ovat kestoltaan tyypillisesti monivuotisia. Tästä syystä myös muutosjohtajuuskoulutuksen tulisi olla jatkuvaa.

Muutosjohtamisen koulutus antaa välineet muutoksen onnistuneeseen läpiviemiseen

Muutosjohtamisen taitoja tarvitaan kaikissa organisaatioissa. Muutosjohtamisen koulutuksesta saat käytännön työvälineitä ja entistäkin paremmat valmiudet henkilöstöjohtamiseen. Saat perustietoja tai pääset kehittämään ja syventämään osaamistasi.

Muutosjohtamisen koulutus sopii hyvin yritysjohtajille ja esimiehille, esimerkiksi toimitusjohtajille, kehitysjohtajille sekä henkilöstöasioista vastaaville henkilöille. Muutosjohtamisen koulutusta järjestetään myös keskijohdolle, lähiesimiehille ja projektipäälliköille. Aihealueen koulutus on erityisen tarpeellista kaikille niille, joiden tehtävänä on johtaa muutoshankkeita sekä kehittää muutosjohtamisen keinoin yritysten toimintaa.

Osa koulutusyhteisöistä järjestää myös muutosvalmennusta, jossa koulutuksen järjestäjä toimii kouluttajana ja valmentajana muutosprosessin aikana. Kohderyhmänä voivat olla tällöin yksilöt, johtoryhmä, esimiehet, tiimit tai koko henkilöstö.

Muutosjohtamisen koulutusta järjestävät eri koulutusorganisaatiot ja koulutukset vaihtelevat paljon sisällöltään sekä toteuttamistavoiltaan. Tämän vuoksi kannattaakin tutustua koulutusvalikoimaan ja löytää omiin tarpeisiin parhaiten sopiva koulutus.

Palaa sivun alkuunLähteet: Luotain Consulting, Amiedu, Helsingin yliopisto, Johtamistaidon opisto, Työterveyslaitos

Usein kysytyt kysymykset

  • Muutosjohtaminen on ihmisten ohjaamista lähtotilanteesta kohti asetettua tavoitetta. Muutosjohtaminen kattaa ne tavat, tekemisen, osaamisen ja työkalut, joilla yksilöt huomioidaan ja kuljetetaan läpi muutoksen kohti lopullista päämäärää.

  • Muutosjohtamista tarvitaan merkittävissä organisaatiomuutoksissa, kuten uusien tuotteiden tai palveluiden käyttöönotossa, organisaatiorakenteen uudistamisessa tai uusien teknologioiden käyttöönotossa.

Toimi näin

Etsi ja löydä sinua kiinnostava koulutus


Pyydä lisätietoa tai ilmoittaudu


Koulutuksenjärjestäjä on sinuun yhteydessä

Vertaile koulutuksia