Valitse sivuston käyttötapa: Mobiili

Millainen oppimisen kulttuuri työelämässä vallitsee? Vastaa kyselyyn ja osallistu arvontaan!

Lean Six Sigma Black Belt

Jaatinen B.V.
Yhteenveto
13 päivää
4 950 EUR + alv 24 %
suomi
Koulutus
Espoo, Helsinki, Useita paikkakuntia, Verkossa

Alkavat koulutukset
Espoo
4 950 EUR
30.3.2023

Helsinki
4 950 EUR
Sopimuksen mukaan

Suomi
4 950 EUR
Sopimuksen mukaan

Verkossa
4 950 EUR
Sopimuksen mukaan
Lean Six Sigma Black Belt -koulutus

Lean Six Sigma Black Belt

Uniikki Black Belt -koulutustapa Suomessa. 

Kouluttaudu 13 päivässä, ilman ennakkotietovaatimuksia, Lean Six Sigma Black Beltiksi. Black Belt -koulutus kattaa laajasti Lean Six Sigma -menetelmiä ja valmentaa sinut Black Belt -sertifikaattiin ISO 18404 standardin mukaisesti. Kouluttajana on kansainvälisesti kokenut, sertifioitu Master Black Belt, joka kouluttaa myös Suomessa suomeksi. Koulutuksen ohessa kouluttaja ohjaa osallistujia myös sertifioinnin saavuttamisessa.

Koulutuksen järjestäjä, kansainvälinen Jaatinen L6S Consulting, järjestää ainoana Suomessa Lean Six Sigma Black Belt -sertifiointiin johtavan koulutuksen eurooppalaisen standardin mukaisesti tehokkaasti 13 päivässä. 

Tutustu koulutukseen, innostavaan koulutustapaan ja osallistujien kokemuksiin.

Mitä Black Belt -koulutus tarjoaa osanottajille?

Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen jälkeen

 • hallitset Black Beltinä laajasti Lean Six Sigman käsitteet ja välineet ja voit toimia projektinvetäjänä vaativissa parannusprojekteissa
 • olet saanut ensimmäisen projektisi päätökseen tai pystyt päättämään projektisi ennakoitavissa olevassa aikataulussa
 • osaat identifioida ja määrittää uusia parannusprojekteja organisaatiossasi
 • sinun on mahdollista hyväksyttää projektityösi ja saada Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti 
 • sinulla on Black Belt -kontaktiverkosto ja ilmainen pääsy kouluttajan fasilitoimiin Lean Six Sigma – webinaareihin, joissa koulutetut Beltit esittelevät projektejaan ja vaihtavat kokemuksiaan.

Kannattaa tutustua myös koulutusarviointeihin, miten jo koulutuksen käyneet ovat koulutuksen kokeneet klikkaamalla sivuillamme: "Arvioinnit". 

Uniikki koulutustapa Suomessa

Oppimiskokemuksen tehostamiseksi Jaatinen L6S Consulting on panostanut Black Belt -koulutuksessa erityisesti sen vaihtelevuuteen, interaktiivisuuteen ja erilaisiin oppimismenetelmiin sekä etä- että lähikontaktiopetuksessa. Teoria on yhdistetty käytännön esimerkkeihin, ryhmätöihin, keskusteluihin, simulaatioihin ja kertausharjoituksiin. Oppimista tukee kattava digitaalinen oppimisympäristö. Koulutuksessa on runsaasti aikaa myös käytännön sovellutuksiin osallistujien omassa tai vastaavanlaisessa ympäristössä.

Koulutuksessa hyödynnetään moderneja opetusmenetelmiä ja uusimpia digitaalisia tekniikoita. Kouluttaja on esim. kehittänyt, yhteistyössä kansainvälisen pelitoimittajan kanssa, täysin uudenlaisen oppimistavan Black Belt -koulutuksissa korvaamalla manuaaliset simulaatiot todellisuutta paremmin vastaavalla digitaalisella simulaatiolla. Simulaatiossa osallistujilla on yhteinen yritys, jonka prosessia pitää parantaa. Simulaatio etenee koulutuksen aikana teorian kanssa samanaikaisesti, jolloin uusia menetelmiä voidaan harjoitella heti käytännössä. Simulaatio tuottaa myös dataa reaaliajassa. Osallistujat oppivat analysoimaan dataa, mutta myös miettimään, miten parantaa prosessia vähälläkin datalla ja toisaalta miten toimia tilanteissa, joissa dataa on liikaa. Simulaatiota pelataan lähes joka koulutuspäivä. Se on samalla myös hauska tiimiharjoitus, joka keventää mukavasti koulutusta ja lisää kontakteja osallistujien välillä, myös etäopetuskoulutuksissa. Koulutuksen päätteeksi simulaatioprojekti on valmis ja saat siitä hyvän, itse koetun projektiesimerkin jatkoon.

Opetus sisältää kontaktipäivien lisäksi laajan koulutusmateriaalin digitaalisessa oppimisympäristössä (kts. alla kohta ”Koulutusmateriaali”).

Kouluttajan koulutustapa on hyvin ”Lean”. Koska koulutuksessa keskitytään vain oleelliseen, käytetään tehokkaita opetusvälineitä ja -menetelmiä, laajaa tukimateriaalia oppimisympäristössä sekä harjoitellaan paljon, voidaan koulutus järjestää kompaktisti 13 päivässä tehokkaasti ja edullisesti.  

Koulutuksen sisältö

Koulutus kattaa Black Belt -tasoisesti mm. seuraavat aiheet:

 • Milloin, miksi ja miten käyttää Lean Six Sigmaa: Lean Six Sigma erityyppisissä projekteissa ja erilaisissa organisaatioissa.
 • Projektin hallinta: 12 askeleen DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).
 • Define - Parannusprojektin valinta ja rajaus: Asiakkaan ääni (Voice of the Customer, Critical to Customer, Proaktiiviset menetelmät), asiakastoiveiden priorisointi (KANO-malli) ja toiveiden muuntaminen projektissa eri tasoilla (Quality Function Deployment), projektisopimus ja riskimatriisi.
 • Measure - Projektin tavoitteen operatiivinen määrittäminen ja mittausten luotettavuuden testaus: Prosessin kuvaus (SIPOC), operationaalinen mittausyksikön määrittäminen ja mittausjärjestelmän analysointi (GR&R, Kappa) sekä riittävän näytekoon määrittäminen erilaisissa tilanteissa.
 • Analyze - Prosessin suorituskyvyn mittaaminen ja juurisyyanalyysi: Erilaisia graafisia analyysimenetelmiä, prosessin ohjauskortit ja prosessin kyvykkyysanalyysi eri datatyypeille, arvovirta-analyysi, hukan muodot ja hypoteesitestaus.
 • Improve - Ratkaisun määrittäminen ja validointi:  Statistisia analyysimenetelmiä, esim. hypoteesitestejä laajasti eri tilanteisiin, erilaisia regressioanalyysejä, uusia Minitab-työvälineitä tilanteisin, joissa dataa on paljon ja/tai se on osittain puutteellista, monimuuttujakokeet (Factorial, Conjoint ja Response Surface Design of Experiments), Lean menetelmiä (mm. Push/Pull -prosessit, 5S, Kanban, Poka-Yoke, Kaizen, SMED, Jidoka, Andon, Tahdistin ja Heijunka) sekä erilaisia menetelmiä ratkaisujen priorisointiin ja validointiin.
 • Controle - Ratkaisun jalkauttaminen ja jatkuvan parantamisen kulttuurin luominen: Standardisoidut työohjeet, kriittiset prosessin suorituskykyindikaattorit (KPI-mittarit), työn visuaalinen ohjaus, toiminnan tarkkailu, Out of Control Action Plan (OCAP) ja Lean-päivittäisjohtaminen ja ja datalla johtaminen.
 • Muutoksen hallinta: Projektikarikkojen tunnistaminen ja estäminen Lean Six Sigma -johtamismallin avulla, sidosryhmäanalyysi, Black Beltin rooli ryhmän muodostuksen eri vaiheissa, erilaiset roolit ryhmässä ja niiden tehokas hyödyntäminen, vastarinnan hallinta erilaisilla vaikuttamistavoilla, kommunikoinnin eri tasojen käyttö, rakentavan palautteen antaminen sekä fasilitointi.

Black Belt -koulutus jakautuu useaan koulutusjaksoon n. 4 kuukauden aikana. Jotta koulutuksesta saisi mahdollisimman paljon irti, olisi sinulla hyvä olla oma parannusprojekti kurssin aikana. Saat ennen koulutuksen alkua yksityiskohtaiset ohjeet projektien valitsemisesta. Koulutukseen sisältyy myös 4 tuntia Master Black Belt -kouluttajan henkilökohtaista projektivalmennusta. 

Koulutusjaksojen välillä voit soveltaa opittua heti käytäntöön omassa projektissasi. Voit halutessasi käyttää omaa projektiasi myös koulutuksen aikana harjoituksissa.

Koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus hyväksyttää projektityö. Vaatimukset läpäisseet saavat Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatin.

Kiinnostuitko Black Belt -koulutuksesta?

Avoimeen koulutukseen otetaan enintään 12 osallistujaa, joten ilmoittaudu pikaisesti. Mikäli olet kiinnostunut koulutuksesta yrityksesi sisäisenä koulutuksena, ota yhteyttä.

Kohderyhmä

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus sopii projektien vetäjille, jotka parantavat yritysprosesseja ja haluavat oppia tehokkaita menetelmiä huomattavien parannusten (50-90 %) aikaansaamiseksi. Jaatinen Lean Six Sigma Consulting -koulutus on hyvä valinta, jos etsit innostavaa koulutusta ja Black Belt-sertifiointiin johtavaa koulutuspakettia, jossa Lean, Six Sigma ja Muutoksen hallinta on integroitu yhdeksi, tuloksia tuottavaksi lähestymistavaksi.  

Koulutusmateriaali

Käyttäjäystävällinen koulutusmateriaali

Osallistujana saat suomenkielisen koulutusmateriaalin digitaalisessa oppimisympäristössä (oppimisalusta). Materiaali on oppimisympäristössä jäsennetty Lean Six Sigma -projektiaskeleiden, ns. DMAIC, mukaan. Teoria, mallit, videot, valmiit pohjat, tehtävät, keskustelut jne. on oppimisympäristössä integroitu tähän DMAIC-rakenteeseen.

Oppimisalustan monipuolinen sisältö tukee kontaktiopetetusta, mahdollistaa osaltaan vaihtelevan oppimisen eri lähestymistavoilla sekä vapauttaa aikaa lisäharjoitteluun ja syventävään oppimiseen koulutuspäivien aikana. Oppimisalusta helpottaa myös koulutukseen valmistautumista ja kertaamista koulutuksen jälkeen.

Minitab datan analysointiin

Koulutuksen aikana käytetään Minitab-tietokoneohjelmaa. Ohjelma on myös koulutuksen jälkeen olennainen apuväline projekteissa. Osallistujalla tulee olla koulutuksessa mukana oma kannettava tietokone, jolle on asennettu Minitab-ohjelma.

Voit ostaa Minitab-lisenssin tai aloittaa 30 päivän ilmaisella lisenssillä hankkimalla lisenssin suoraan Minitabiltä (Minitab.com). Jos haluat hankkia lisenssin muutamaksi kuukaudeksi vain koulutuksen ajaksi, ota kouluttajaan yhteyttä edullisista vaihtoehdoista. Kouluttaja voi auttaa myös sopivan lisenssin hankinnassa, ota yhteyttä.

Koulutusaika ja -paikka

Avoimena järjestettävä koulutus kestää yhteensä 13 päivää.  Alla seuraavien avoimien Black Belt -koulutuksien päivämäärät. Koulutuksia järjestetään hybridikoulutuksena. 

Jos sinua askarruttaa, mikä koulutusmuoto olisi sinulle sopivin, kannattaa ottaa yhteyttä kouluttajaan heidän tutkimuksesta, miten koulutuksiin osallistuneet ovat eri koulutusmuodot kokeneet. Kannattaa tutustua myös kouluttajan koulutusarviointeihin sivuillamme.

Koulutuksen aikana järjestään jokaiselle osallistujalle myäs neljä tuntia henkilökohtaista projektivalmennusta.

Seuraavat avoimet Black Belt -koulutukset:

KEVÄT 2023 (hybridikoulutus: Espoo, Leppävaara + etänä)

 • Osa 1: 30. - 31. maaliskuuta 2023, lähiopetus, Espoo
 • Osa 2: 18. - 19. huhtikuuta 2023, etäopetus
 • Osa 3: 10. - 12. toukokuuta 2023, etäopetus
 • Osa 4: 23. - 24. toukokuuta 2023, lähiopetus, Espoo
 • Osa 5: 08. - 09. kesäkuuta 2023, etäopetus
 • Osa 6: 15. - 16. kesäkuuta 2023, etäopetus

Lähikoulutuspäivien koulutuspaikat ovat hyvien kulkuyhteyksien varrella, tulet sitten autolla, linja-autolla, junalla tai lentäen. Lähipäivien parkkeeraus on Espoon koulutuspaikassa ilmainen.

Jos haluat koulutuksen yrityksesi sisäisenä koulutuksena, ota yhteyttä.

Kouluttaja

Marja JaatinenBlack Belt -koulutuksen kouluttajana on DI Marja Jaatinen.

Marja on kokenut Lean Six Sigma Master Black Belt, joka on Jack Welchin General Electricilla sertifioima MBB. Hän on soveltanut GE:llä saamaansa kokemusta menestyksekkäästi jo vuosia eri maissa teollisuudessa, eri palvelualoilla ja valtion hallinnossa. Marja kouluttaa myös Suomessa suomen kielellä.

Kustannukset

Koulutuksen hinta: 4.950,- € + alv. / osallistuja.

Hinta sisältää koulutuksen materiaaleineen ja tarjoilut lähipäivinä.

Lisäksi hintaan sisältyy neljä tuntia kouluttajan etätukea, projektin tarkastuksen Black Belt -sertifiointia varten ja Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti kaikki vaatimukset läpäisseille.

Koulutusta järjestetään myös yrityksen sisäisenä koulutuksena. Kysy lisää »

Jaatinen B.V.

Ota käyttöösi Lean ja Lean Six Sigma -toimintamallit ja tähtää pysyvään parannukseen!

Jaatinen B.V. on hollantilainen Lean Six Sigma -konsulttipalveluja kansainvälisellä tasolla tarjoava yhtiö, joka tarjoaa koulutuksia ja konsultointipalveluja myös Suomessa. Jaatinen B.V.:n johdolla yrityksesi pääsee pysyvään parannukseen Lean Six Sigman, Lean-johtamisen ja erilaisten käyttäytymistekniikoiden avulla. Erilaisia koulutuksia on tarjolla kaikille organisaatiotasoille....


Lue lisää kouluttajasta Jaatinen B.V. ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteydenottopyyntö

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Lean Six Sigma Black Belt ? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

Yhteystiedot : Jaatinen B.V.

Jaatinen B.V.

HJE Wenckebachweg 123
1096 Amsterdam

 Näytä puhelinnumero
www.leansixsigmakoulutus.fi


Arvioinnit

Keskiarvo: 4,8

Perustuu 49 arviointiin

Koulutukseen osallistunut
Hyvä kertaus LSS projektista yleensä ja erinomainen datan analysoinnin kovissa taidoissa minitabin puolella. Olisin ehkä jakanut kovuuden vielä pienempiin paloihin / isommalle ajankäytölle.
Koulutukseen osallistunut
Paljon erilaisia työkaluja, joista pitäisi löytyä työhön soveltuvia apuvälineitä prosessien kehittämiseksi.
Camilla Lindgren-Pusila
Mielestäni tämä oli loistava koulutus. Marjan mahtava kokemus laajasti erityyppisistä käytännön projekteista edisti todella paljon oppimista ja ymmärrystä erityisesti SixSigma-osuuksissa. Etäkoulutus oli ehdottomasti toimiva.
Arvioinnit
Arvioinnit
(4,8)
Perustuu 49 arviointiin
Näytä koulutuksen arvioinnit
Arvioinnit kouluttajasta
(4,6)
Perustuu 380 arviointiin
Näytä kouluttajan kaikki arvioinnit
Ota yhteyttä

Saadaksesi lisätietoa aiheesta Lean Six Sigma Black Belt täytä seuraavat tiedot: