Koulutus

Lean Six Sigma Black Belt

Jaatinen B.V., paikassa Espoo (+2 sijaintia)
Kesto
13 päivää
Hinta
4 950 - 5 600 EUR + alv 24 %
Seuraava toteutus
4 syyskuuta, 2024 (+5 toteutusta)
Toteutustapa
Etätoteutus, Hybriditoteutus, Tilauskoulutus
Koulutuskieli
suomi
Kesto
13 päivää
Hinta
4 950 - 5 600 EUR + alv 24 %
Seuraava toteutus
4 syyskuuta, 2024 (+5 toteutusta)
Toteutustapa
Etätoteutus, Hybriditoteutus, Tilauskoulutus
Koulutuskieli
suomi
alkaen 4 950 EUR + alv 24 % / osallistuja

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus

Uniikki, CSSC-akkreditoitu Black Belt -koulutus ja -sertifiointi: Kouluttaudu 13 päivässä Lean Six Sigma Black Beltiksi, ilman esitietovaatimuksia.

Tämä Black Belt -koulutus kattaa laajasti Lean Six Sigman ja muutoksen hallinnan menetelmiä ja valmentaa sinut prosessin parannukseen ja Black Belt -sertifikaattiin.

Tehokas ”Leanattu” koulutus:

 • Kouluttaudu tekemällä ja kokemalla ”luennoinnin” sijaan.
 • Ainoana Suomessa CSSCn (the Council for Lean Six Sigma Certification) hyväksymä Black Belt -koulutus ja -sertifiointi.
 • Suomenkielinen koulutus ja kansainvälisesti kokenut, sertifioitu Master Black Belt -kouluttajana.
 • Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen projektivalmennus ja mahdollisuus sertifioitua Black Beltiksi. 

Tutustu koulutuksen sisältöön, osallistujien kokemuksiin ja innostavaan koulutustapaan, jossa Lean Six Sigma -parannusprojekti tehdään jo koulutuspäivien aikana muiden osallistujien kanssa:

Mitä Black Belt -koulutus tarjoaa osanottajille?

Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen jälkeen

 • hallitset Black Beltinä laajasti Lean Six Sigman käsitteet ja välineet ja voit toimia projektinvetäjänä vaativissa parannusprojekteissa
 • olet saanut ensimmäisen projektisi päätökseen tai pystyt päättämään projektisi ennakoitavissa olevassa aikataulussa
 • osaat identifioida ja määrittää uusia parannusprojekteja organisaatiossasi
 • sinun on mahdollista hyväksyttää projektityösi ja saada arvostettu, CSSC-akkreditoitu Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti.
 • sinulla on Black Belt -kontaktiverkosto ja ilmainen pääsy kouluttajan fasilitoimiin Lean Six Sigma – webinaareihin, joissa Beltit esittelevät projektejaan ja vaihtavat kokemuksiaan.

Kannattaa tutustua myös koulutusarviointeihin, miten jo koulutuksen käyneet ovat koulutuksen kokeneet klikkaamalla sivuillamme: "Arvioinnit". 

Uniikki koulutustapa 

Oppimiskokemuksen tehostamiseksi Jaatinen L6S Consulting on panostanut Black Belt -koulutuksessa erityisesti sen vaihtelevuuteen, interaktiivisuuteen ja erilaisiin oppimismenetelmiin sekä etä- että lähikontaktiopetuksessa. Muutama esimerkki:

Innostavat ja monipuoliset opetusmenetelmät

Kouluttaja on kehittänyt, yhteistyössä kansainvälisen pelitoimittajan kanssa, täysin uudenlaisen oppimistavan Black Belt -koulutuksissa korvaamalla manuaaliset simulaatiot todellisuutta paremmin vastaavalla digitaalisella simulaatiolla.

Simulaatiossa osallistujilla on yhteinen yritys, jonka prosessia pitäisi parantaa. Simulaatio etenee koulutuksen aikana teorian kanssa samanaikaisesti, jolloin uusia menetelmiä voidaan harjoitella heti käytännössä. Simulaatio tuottaa myös dataa reaaliajassa. Opit analysoimaan dataa sekä miettimään tyypillisiä tilanteita, miten esim. edetä, jos dataa on liikaa tai liian vähän.

Simulaatiota pelataan lähes joka koulutuspäivä. Se on samalla myös hauska tiimiharjoitus, joka keventää mukavasti koulutusta ja lisää kontakteja osallistujien välillä, myös etäopetuskoulutuksissa. Koulutuksen päätteeksi simulaatioprojekti on valmis ja saat siitä itse koetun, dokumentoidun esimerkin jatkoon.

Kouluttajan koulutustapa on hyvin ”Lean” 

Koska koulutuksessa keskitytään vain oleelliseen, käytetään tehokkaita opetusvälineitä ja -menetelmiä, laajaa tukimateriaalia oppimisympäristössä sekä harjoitellaan paljon, voidaan akkreditoitu koulutus järjestää kompaktisti 13 päivässä tehokkaasti ja edullisesti.  

Akkreditoitu Lean Six Sigma Black Belt -koulutus ja -sertifiointi 

Tämä Black Blet -koulutus ja -sertifiointi on CSSCn akkreditoima (The Council for Lean Six Sigma Certification). Jaatinen Lean 6 Sigma Conculting on Suomessa ainoa CSSCn hyväksymä Lean Six Sigma -kouluttaja, joka täyttää Black Belt -koulutukselle ja -sertifioinnille asetetut vaatimukset.

Voit tutustua Black Belt -sertifikaattiin ja vaatimuksiin tarkemmin koulutuksen järjestäjän blogissa: https://www.leansixsigmakoulutus.fi/blogit/404-lean-six-sigma-black-belt-sertifiointi.html .

Koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus sertifioitua hyväksyttämällä projektityösi ja saada arvostettu, akkreditoitu Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti. 

Laaja koulutusmateriaali digitaalisessa oppimisympäristössä

Lue lisää alla kohdassa ”Koulutusmateriaali”.

Koulutuksen sisältö

Jaatinen Lean 6 Sigma Consulting Black Belt -koulutus ylittää CSSCn Black Belt BoKn ("Body of Knowledge") vaatimukset. Koulutus kattaa myös ASQ ja IASSC -standardien BoKn  sisällöt muutamia harvinaisimpia menetelmiä ja työvälineitä lukuun ottamatta.

Koulutus kattaa Black Belt -tasoisesti mm. seuraavat aiheet:

 • Milloin, miksi ja miten käyttää Lean Six Sigmaa: Lean Six Sigma erityyppisissä projekteissa ja erilaisissa organisaatioissa.
 • Projektin hallinta: 12 askeleen DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).
 • Define - Parannusprojektin valinta ja rajaus: Asiakkaan ääni (Voice of the Customer, Critical to Customer, Proaktiiviset menetelmät), asiakastoiveiden priorisointi (KANO-malli) ja toiveiden muuntaminen projektissa eri tasoilla (Quality Function Deployment), projektisopimus ja riskimatriisi.
 • Measure - Projektin tavoitteen operatiivinen määrittäminen ja mittausten luotettavuuden testaus: Prosessin kuvaus (SIPOC), operationaalinen mittausyksikön määrittäminen ja mittausjärjestelmän analysointi (GR&R, Kappa) sekä riittävän näytekoon määrittäminen erilaisissa tilanteissa.
 • Analyze - Prosessin suorituskyvyn mittaaminen ja juurisyyanalyysi: Erilaisia graafisia analyysimenetelmiä, prosessin ohjauskortit ja prosessin kyvykkyysanalyysi eri datatyypeille, arvovirta-analyysi, hukan muodot ja hypoteesitestaus.
 • Improve - Ratkaisun määrittäminen ja validointi:  Statistisia analyysimenetelmiä, esim. hypoteesitestejä laajasti eri tilanteisiin, erilaisia regressioanalyysejä, uusia Minitab-työvälineitä tilanteisin, joissa dataa on paljon ja/tai se on osittain puutteellista, monimuuttujakokeet (Factorial, Conjoint ja Response Surface Design of Experiments), Lean menetelmiä (mm. Push/Pull -prosessit, 5S, Kanban, Poka-Yoke, Kaizen, SMED, Jidoka, Andon, Tahdistin ja Heijunka) sekä erilaisia menetelmiä ratkaisujen priorisointiin ja validointiin.
 • Controle - Ratkaisun jalkauttaminen ja jatkuvan parantamisen kulttuurin luominen: Standardisoidut työohjeet, kriittiset prosessin suorituskykyindikaattorit (KPI-mittarit), työn visuaalinen ohjaus, toiminnan tarkkailu, Out of Control Action Plan (OCAP) ja Lean-päivittäisjohtaminen ja ja datalla johtaminen.
 • Muutoksen hallinta: Projektikarikkojen tunnistaminen ja estäminen Lean Six Sigma -johtamismallin avulla, sidosryhmäanalyysi, Black Beltin rooli ryhmän muodostuksen eri vaiheissa, erilaiset roolit ryhmässä ja niiden tehokas hyödyntäminen, vastarinnan hallinta erilaisilla vaikuttamistavoilla, kommunikoinnin eri tasojen käyttö, rakentavan palautteen antaminen sekä fasilitointi.

Black Belt -koulutus järjestetään 6 osassa n. 4 kuukauden aikana. Jotta koulutuksesta saisi mahdollisimman paljon irti, olisi sinulla hyvä olla oma parannusprojekti kurssin aikana. Saat ennen koulutuksen alkua ohjeet projektin valitsemisesta. Koulutukseen sisältyy myös 4 tuntia Master Black Belt -kouluttajan henkilökohtaista projektivalmennusta. 

Koulutusjaksojen välillä voit soveltaa opittua heti käytäntöön omassa projektissasi. Voit halutessasi käyttää omaa projektiasi myös koulutuksen aikana harjoituksissa.

Koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus hyväksyttää projektityösi. Vaatimukset läpäistyäsi saat Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatin. 

Kiinnostuitko Black Belt -koulutuksesta?

Koska pienet ryhmät tehostavat opetusta, otetaan tähän avoimeen koulutukseen enintään 12 osallistujaa mukaan. Mikäli olet kiinnostunut koulutuksesta yrityksesi sisäisenä koulutuksena, ota yhteyttä.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 5 toteutusta

4 syyskuuta, 2024

 • Hybriditoteutus
 • Espoo
 • suomi

7 lokakuuta, 2024

 • Hybriditoteutus
 • Espoo
 • suomi

29 lokakuuta, 2024

 • Etätoteutus
 • Verkossa
 • suomi

Sopimuksen mukaan

 • Tilauskoulutus
 • Suomi
 • suomi

Sopimuksen mukaan

 • Etätoteutus
 • Verkossa
 • suomi

Kohderyhmä

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus sopii projektien vetäjille, jotka parantavat yritysprosesseja ja haluavat oppia tehokkaita menetelmiä huomattavien parannusten (50-90 %) aikaansaamiseksi. Jaatinen Lean 6 Sigma Consulting -koulutus on hyvä valinta, jos etsit innostavaa Black Belt -sertifiointiin johtavaa akkreditoitua koulutuspakettia, jossa Lean, Six Sigma ja Muutoksen hallinta on integroitu yhdeksi, tuloksia tuottavaksi lähestymistavaksi.  

Koulutusmateriaali

Käyttäjäystävällinen koulutusmateriaali

Osallistujana saat suomenkielisen koulutusmateriaalin digitaalisessa oppimisympäristössä. Materiaali on jäsennetty Lean Six Sigma -projektiaskeleiden (ns. DMAIC) mukaan. Teoria, mallit, videot, valmiit pohjat, tehtävät jne. on oppimisympäristössä integroitu tähän DMAIC-rakenteeseen.

Oppimisalustan monipuolinen sisältö tukee kontaktiopetetusta, mahdollistaa osaltaan vaihtelevan oppimisen eri lähestymistavoilla sekä vapauttaa aikaa lisäharjoitteluun ja syventävään oppimiseen koulutuspäivien aikana. Oppimisalusta helpottaa myös koulutukseen valmistautumista ja kertaamista koulutuksen jälkeen.

Minitab datan analysointiin

Koulutuksen aikana käytetään Minitab-tietokoneohjelmaa. Ohjelma on myös koulutuksen jälkeen olennainen apuväline projekteissa. Koulutuksessa sinulla tulisi olla mukana kannettava tietokone, jolle on asennettu Minitab-ohjelma.

Voit ostaa Minitab-lisenssin tai aloittaa 14 päivän ilmaisella lisenssillä hankkimalla lisenssin suoraan Minitabiltä (Minitab.com). Jos haluat hankkia lisenssin muutamaksi kuukaudeksi vain koulutuksen ajaksi, ota kouluttajaan yhteyttä edullisista vaihtoehdoista. Kouluttaja voi auttaa myös sopivan lisenssin hankinnassa, ota yhteyttä.

Koulutusaika ja -paikka

Avoimena järjestettävä koulutus kestää yhteensä 13 päivää.  Alla seuraavien avoimien Black Belt -koulutuksien päivämäärät. Koulutuksia järjestetään sekä etä- että hybridikoulutuksena. Hybridimuodossa osa kontaktipäivästä järjestetään lähipäivinä ja osa etänä.

Koulutuksen aikana järjestään jokaiselle osallistujalle myös neljä tuntia henkilökohtaista projektivalmennusta.

Syksyn 2024 Black Belt -koulutukset

Ryhmä I,hybridikoulutus, Espoo, Leppävaara 9 pv + etänä 4 pv:

 • Osa 1: 04.- 05. syyskuuta 2024,  lähiopetus*
 • Osa 2:03. - 04. lokakuuta 2024, lähiopetus*
 • Osa 3:23. - 25. lokakuuta 2024, lähiopetus*
 • Osa 4:21. - 22. marraskuuta 2024, lähiopetus*
 • Osa 5:16. - 17. tammikuuta 2025, etäopetus
 • Osa 6:30. - 31. tammikuuta 2025, etäopetus

‍‍Ryhmä II, hybridikoulutus, Espoo, Leppävaara 4 pv + etänä 9 pv:

 • Osa 1: 07. - 08. lokakuuta 2024,  lähiopetus*
 • Osa 2: 07. - 08. marraskuuta 2024, etäopetus
 • Osa 3: 25. - 27. marraskuuta 2024, etäopetus
 • Osa 4: 11. - 12. joulukuuta 2024, lähiopetus*
 • Osa 5: 16. - 17. tammikuuta 2025, etäopetus
 • Osa 6: 30. - 31. tammikuuta 2025, etäopetus

  ‍Ryhmä III, etäkoulutus:

  • Osa 1: 29. - 30. lokakuuta 2024,  etäopetus
  • Osa 2: 07. - 08. marraskuuta 2024, etäopetus
  • Osa 3: 25. - 27. marraskuuta 2024, etäopetus
  • Osa 4: 16. - 17. joulukuuta 2024, etäopetus
  • Osa 5: 16. - 17. tammikuuta 2025, etäopetus
  • Osa 6: 30. - 31. tammikuuta 2025, etäopetus

  * Oppimisen kannalta suosittelemme olemaan lähipäivinä läsnä paikalla, mutta esteen sattuessa voit osallistua lähipäiviin myös etäyhteydellä.

  Lähikoulutuspäivien koulutuspaikat ovat hyvien kulkuyhteyksien varrella, tulet sitten autolla, linja-autolla, junalla tai lentäen. Lähipäivien parkkeeraus on Espoon koulutuspaikassa ilmainen.

  Jos haluat koulutuksen yrityksesi sisäisenä koulutuksena, ota yhteyttä.

  Kouluttaja

  Marja JaatinenBlack Belt -koulutuksen kouluttajana on DI Marja Jaatinen.

  Marja on kokenut, sertifioitu Lean Six Sigma Master Black Belt, joka on Jack Welchin General Electricilla sertifioima MBB. Hän on soveltanut GE:llä saamaansa kokemusta menestyksekkäästi jo vuosia eri maissa teollisuudessa, eri palvelualoilla ja valtion hallinnossa. Marja kouluttaa Suomessa suomen kielellä.

  Kustannukset

  • Ryhmä I, hybridikoulutus: 5.600,- € + alv. / osallistuja
  • Ryhmä II, hybridikoulutus: 5.450,- € + alv. / osallistuja
  • Ryhmä III, etäkoulutus: 4.950,- € + alv. / osallistuja

  Hintaan sisältyy koulutus materiaaleineen ja tarjoilut lähipäivinä.

  Lisäksi hintaan sisältyy neljä tuntia kouluttajan etätukea, projektin tarkastuksen Black Belt -sertifiointia varten ja Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti kaikki vaatimukset läpäisseille.

  Koulutusta järjestetään myös yrityksen sisäisenä koulutuksena. Kysy lisää »

  Yhteydenottopyyntö

  Ota yhteyttä

  Haluatko tietää lisää koulutuksesta Lean Six Sigma Black Belt ? Täytä yhteystietosi, niin koulutuksen järjestäjä ottaa sinuun yhteyttä.

  reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.

  Arvioinnit

  Keskiarvo: 4,8

  Perustuu 57 arviointiin
  Kirjoita arviointi
  5/5
  Osallistuja
  05 helmi 2024

  Erittäin hyvä koulutus. Tosi interaktiivinen kouluttaja ja ryhmä. Paras koulutus ikinä. Yllättävän hyvin toimii etänä koulutus. Alkuun oli epäilys toimivuudesta, mutta ne karisi...

  Näytä lisätiedot
  5/5
  Osallistuja
  05 helmi 2024

  Erittäin monipuolinen koulutus ja konkreettisien esimerkkien avulla oli helppo miettiä asioita omalle alalle. Ennen koulutusta ajattelin, että monimuotokoulutus olisi paras, mut...

  Näytä lisätiedot
  5/5
  Osallistuja
  05 helmi 2024

  Paljon mielenkiintoista asiaa lyhyessä ajassa. Onneksi on hyvät aineistot, jonka avulla voi kerrata. Etäopetus toimi hyvin koko black belt -kurssin ajan. Päivät oli hyvin suunni...

  Näytä lisätiedot
  Jaatinen B.V.
  HJE Wenckebachweg 123
  1096 Amsterdam

  Ota käyttöösi Lean ja Lean Six Sigma -toimintamallit ja tähtää pysyvään parannukseen!

  Jaatinen B.V. on Lean Six Sigma -konsulttipalveluja kansainvälisellä tasolla tarjoava yhtiö, joka tarjoaa koulutuksia ja konsultointipalveluja myös Suomessa. Jaatinen B.V.:n johdolla yrityksesi pääsee pysyvään parannukseen Lean Six Sigman, Lean-johtamisen ja erilaisten käyttäytymistekniikoiden avulla. Erilaisia koulutuksia on tarjolla kaikille organisaatiotasoille. Koulutuksiin...

  Lue lisää kouluttajasta Jaatinen B.V. ja katso koulutustarjonta täältä

  Sponsoroitu